Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwały Rady Gminy 2009r.1313
Wybory uzupełniające do Senatu RP 20141303
Wybory samorządowe 20181274
Projekty Uchwał VII kadencji Rady Gminy Iwaniska1255
Zarządzenia 20031254
Budżet Gminy 20071253
Oświadczenia majątkowe Radnych V kadencji1245
Uchwały Rady Gminy 2008r.1243
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.1216
Komisje Rady Gminy1210
Obwieszczenie - zawiadomienie o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej1196
Wzory oświadczeń majątkowych1193
Zarzadzenia 20061192
Budżet Gminy 20091161
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji1141
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 20161108
Projekty Uchwał VIII kadencji Rady Gminy Iwaniska1095
Zarządzenia 20101076
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.1073
Zarządzenia 20071048
Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji.1045
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27.04.2006 roku1035
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok koniec kadencji.1034
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwaniska na rok 2007.1032
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09.02.2006 roku1008
Wybory Prezydenckie 2015984
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30.03.2006 roku984
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska982
Oświadczenia majątkowe radnych na początek VI kadencji980
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników972
Budżet Gminy 2012970
Formularz G967
Formularz A957
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2008 rok956
Wybory Ławników951
obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z pr951
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29.06.2006 roku949
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej920
Projekt Budżetu Gminy na 2005r.912
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2011r. 907
«poprzednie 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl