Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwały Rady Gminy 2009r.1407
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.1359
Wzory oświadczeń majątkowych1353
Oświadczenia majątkowe Radnych V kadencji1338
Uchwały VIII kadencji 2018-20231328
Zarządzenia 20031323
Projekty Uchwał VII kadencji Rady Gminy Iwaniska1320
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji1318
Budżet Gminy 20071315
Uchwały Rady Gminy 2008r.1308
Obwieszczenie - zawiadomienie o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej1289
Komisje Rady Gminy1281
Zarzadzenia 20061246
Budżet Gminy 20091239
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 20161213
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników1187
Zarządzenia 20101164
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.1139
Wybory Prezydenckie 20151132
Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji.1129
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok koniec kadencji.1117
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwaniska na rok 2007.1104
Zarządzenia 20071100
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27.04.2006 roku1097
Wybory Ławników1080
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09.02.2006 roku1063
Formularz G1048
Oświadczenia majątkowe radnych na początek VI kadencji1048
Formularz A1040
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30.03.2006 roku1039
Budżet Gminy 20121035
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska1033
obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z pr1020
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29.06.2006 roku1015
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2008 rok1010
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej1004
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej979
Referendum ogólnokrajowe 2015972
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2011r. 972
Projekt Budżetu Gminy na 2005r.964
«poprzednie 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl