Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Wybory uzupełniające do Senatu RP 20141395
Uchwały Rady Gminy 2009r.1375
Wybory samorządowe 20181373
Wzory oświadczeń majątkowych1313
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.1313
Oświadczenia majątkowe Radnych V kadencji1308
Projekty Uchwał VIII kadencji Rady Gminy Iwaniska1308
Projekty Uchwał VII kadencji Rady Gminy Iwaniska1304
Budżet Gminy 20071301
Zarządzenia 20031298
Uchwały Rady Gminy 2008r.1294
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji1270
Komisje Rady Gminy1262
Obwieszczenie - zawiadomienie o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej1261
Zarzadzenia 20061232
Budżet Gminy 20091218
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 20161175
Zarządzenia 20101137
Uchwały VIII kadencji 2018-20231128
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.1119
Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji.1105
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników1105
Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok koniec kadencji.1091
Wybory Prezydenckie 20151090
Zarządzenia 20071088
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwaniska na rok 2007.1088
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27.04.2006 roku1078
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09.02.2006 roku1048
Wybory Ławników1040
Oświadczenia majątkowe radnych na początek VI kadencji1026
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30.03.2006 roku1025
Formularz G1023
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska1022
Budżet Gminy 20121019
Formularz A1018
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2008 rok1002
obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z pr1000
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29.06.2006 roku991
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej987
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2011r. 952
«poprzednie 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl