Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXIII/94/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.231
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31.01.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000622 w km 3+793 w ciągu drogi powiatowej nr 0231
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019231
Uchwała Nr XX/78/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 października 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.230
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez pojazd służbowy marki Opel Combo, nr rej. TOP 5F33230
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego - Pr230
Korekty oświadczeń majątkowe radnych w roku 2017230
Uchwała Nr XXII/89/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.229
Uchwała Nr XXIV/97/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy229
Uchwała Nr XXVIII/120/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2015r.229
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.01.2015 roku o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.229
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 6 w Iwaniskach229
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania228
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania228
Uchwała Nr XXVII/118/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.228
Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/13 z dnia 28-10-2013227
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania227
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.01.2017r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi woje227
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania225
Uchwała Nr XXVIII/125/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.225
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.02.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+64225
Uchwała Nr XXI/81/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 pażdziernika 2015r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029224
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.224
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.03.2017r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji s224
Sezon 2019/2020224
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmin223
Uchwała Nr XXIII/95/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029.223
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 12.04.2016r.223
Uchwała Nr XXXVIII/161/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.223
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania na obszarze Gminy Iwaniska operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie222
Uchwała Nr XXIV/103/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu222
Uchwała Nr XXVII/115/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/105/2016 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 lutego 2016r.222
Uchwała Nr XXXI/135/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.222
Wykaz nieruchomości lokalu przeznaczonego do oddania w najem222
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.02.2017r. podające do publicznej wiadomości że została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Kopr222
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Iwaniska w 2018 roku222
Uchwała Nr XXXVII/155/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.221
Sesja nr VI/2018221
Uchwała Nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.220
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.220
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl