Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Opinie Regionalnej Izby ObrachunkowejDo druku
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwała Nr 128/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Iwaniska na 2012 rok
Uchwała Nr 127/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2012 rok
Uchwała Nr 129/11 VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finanoswej Gminy Iwaniska 2012-2023
Uchwała Nr 15/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwaniska
Uchwała Nr 16/2012 VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Iwaniska na 2012 rok
Uchwała Nr 37/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Gminy Iwaniska 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorzadu terytoria
Uchwała Nr 128/2012 VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Iwaniska na 2013 rok
Uchwała Nr 129/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023
Uchwała Nr 14/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwaniska
Uchwała Nr 46/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Gminy Iwaniska za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytor
Uchwała Nr 59/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego przez Gminę Iwaniska

Załączone pliki
Uchwala_Nr_151-2019_RIO_z_dn._4.12.2019r.pdfUchwała Nr 151/2019 VI Składu Orzekąjacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok (Uchwala_Nr_151-2019_RIO_z_dn._4.12.2019r.pdf - 719.765 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 10:08:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwala_Nr_152-2019_RIO_z_dn._4.12.2019r.pdfUchwała Nr 152/2019 VI Składu Orzekjącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (Uchwala_Nr_152-2019_RIO_z_dn._4.12.2019r.pdf - 571.666 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 10:10:25 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwala_Nr_12-2020_RIO_z_dn._23.01.2020r.pdfUchwała Nr 12/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwaniska (Uchwala_Nr_12-2020_RIO_z_dn._23.01.2020r.pdf - 653.986 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 10:12:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwala_Nr_118-2020_RIO_z_dn._25.09.2020r.pdfUchwała Nr 118/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 września 2020 roku w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za I półrocze 2020 roku (Uchwala_Nr_118-2020_RIO_z_dn._25.09.2020r.pdf - 775.976 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 10:13:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwala_Nr_164-2020_RIO_z_dn._7.12.2020r.pdfUchwała Nr 164/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2021 rok (Uchwala_Nr_164-2020_RIO_z_dn._7.12.2020r.pdf - 907.114 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 10:17:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwala_Nr_166-2020_RIO_z_dn._7.12.2020r.pdfUchwała Nr 166/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033 (Uchwala_Nr_166-2020_RIO_z_dn._7.12.2020r.pdf - 587.054 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 10:18:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwala_Nr_39-2021_RIO_z_dn._26.02.2021r.pdfUchwała Nr 39/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w zmieniającej uchwale budżetowej Gminy Iwaniska na 2021 rok (Uchwala_Nr_39-2021_RIO_z_dn._26.02.2021r.pdf - 485.056 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 10:21:06 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwala_Nr_69-2021_RIO_z_dn._28.04.2021r.pdfUchwała Nr 69/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu teryto (Uchwala_Nr_69-2021_RIO_z_dn._28.04.2021r.pdf - 1150.453 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 10:24:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwala_Nr_99-2021_RIO_z_dn._5.07.2021r.pdfUchwała Nr 99/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Iwaniska (Uchwala_Nr_99-2021_RIO_z_dn._5.07.2021r.pdf - 950.386 KB)
Data publikacji: 2021-08-19 11:01:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Opis:
Uchwala_Nr_61-2020_RIO_z_dn._24.04.2020r.pdfUchwała Nr 61/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednastek samorządu terytor (Uchwala_Nr_61-2020_RIO_z_dn._24.04.2020r.pdf - 665.631 KB)
Data publikacji: 2021-09-02 09:48:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwala_Nr_14-2021_RIO_z_dn._14.01.2021r..pdfUchwała Nr 14/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwaniska (Uchwala_Nr_14-2021_RIO_z_dn._14.01.2021r..pdf - 642.403 KB)
Data publikacji: 2021-09-03 08:57:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwala_Nr_130-2021_RIO_z_dn._30.09.2021r..pdfUchwała Nr 130/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za I półrocze 2021 roku (Uchwala_Nr_130-2021_RIO_z_dn._30.09.2021r..pdf - 704.384 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 15:22:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1220
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2021-10-11 15:22:35
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2021-10-11 15:22:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl