Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Leszek Niziałek
2018-09-14 10:35:05
Leszek Niziałek
2018-09-13 14:15:55
Modyfikacja treści strony Wybory samorządowe 2018
Leszek Niziałek
2018-09-14 10:34:03
Leszek Niziałek
2018-09-14 10:34:03
Dodanie pliku Telefon_do_GKW.pdf do strony Wybory samorządowe 2018
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:22:43
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:22:43
Dodanie pliku Uchwala_nr_3-2018_Gminnej_Komisji_Wyborczej_w_sprawie _powolania_pelnomocnika_ds_informatyki.pdf do strony Wybory samorządowe 2018
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:22:29
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:22:29
Dodanie pliku Uchwala_nr_2-2018_Gminnej_Komisji_Wyborczej_w_sprawie _powolania_zastepcy_przewodniczacego.pdf do strony Wybory samorządowe 2018
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:22:18
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:22:18
Dodanie pliku Uchwala_nr_1-2018_Gminnej_Komisji_Wyborczej_w_sprawie _powolania_przewodniczacego.pdf do strony Wybory samorządowe 2018
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:22:06
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:22:06
Dodanie pliku wyznaczenie_miejsc_na bezplatne_wywieszenie_ogloszen_i_plakatow.pdf do strony Wybory samorządowe 2018
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:21:47
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:21:47
Dodanie pliku Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_w_Kielcach_IV_z_dnia_10_09_2018r._w_sprawie_powolania_terytorialnych _komisji_wyborczych.pdf do strony Wybory samorządowe 2018
Leszek Niziałek
2018-09-13 14:14:41
Leszek Niziałek
2018-09-13 14:14:41
Dodanie pliku Dyzury_gkw-2018.pdf do strony Wybory samorządowe 2018
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:10:08
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 14:10:08
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie z dnia 5.09.2018r. iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję która uchyliła w całości decyzję Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.06.2018r.
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 07:52:08
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 07:52:08
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXX/327/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 07:50:57
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 07:50:57
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXX/326/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 07:48:50
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 07:48:50
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXX/325/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Toporów, gmina Iwaniska
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 07:47:26
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-13 07:47:26
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXX/324/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Mydłów, gmina Iwaniska
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-07 20:23:00
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-07 20:23:00
Opublikowanie nowej strony Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 4.08.2018r.
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-07 20:14:18
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-07 20:14:18
Opublikowanie nowej strony Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-07 20:12:15
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-07 20:12:15
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 6.09.2018r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowy i udzielająca pozwolenie na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do bud
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-06 13:26:04
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-06 13:26:04
Opublikowanie nowej strony Projekty uchwał na LXXI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 13.09.2018r.
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-04 13:13:59
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-04 13:13:59
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.09.2018r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegające
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-04 13:08:22
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-04 13:08:22
Dodanie pliku publicznie_dostepny_wykaz_danych_nr_8_2018.pdf do strony Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2018
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-04 13:08:05
Grzegorz Bezdzietny
2018-09-04 13:08:05
Dodanie pliku publicznie_dostepny_wykaz_danych_nr_7_2018.pdf do strony Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2018
znalezionych: 5999 na 300 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl