Strona główna BIP
Urząd Miasta i Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Sołectwa
Rada Miejska

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-05 14:17:24
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-05 14:17:24
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2022_rozpoczecie_Wioletta_Kargulewicz.pdf do strony Oświadczenia majątkowe za rok 2022
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-05 13:40:55
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-05 13:40:55
Opublikowanie nowego przetargu Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gm
Zbigniew Kwiatkowski
2022-12-05 13:19:32
Zbigniew Kwiatkowski
2022-12-05 13:19:32
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA --„Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydłowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
Zbigniew Kwiatkowski
2022-12-01 15:18:44
Zbigniew Kwiatkowski
2022-12-01 15:18:44
Opublikowanie nowego przetargu Informacja z otwarcia ofert Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydłowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:43:32
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:43:32
Opublikowanie nowego przetargu Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gm
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:31:51
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:31:51
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXX/337/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie organiza
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:30:51
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:30:51
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXX/336/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadząc
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:29:53
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:29:53
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXX/335/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:28:45
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:28:45
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXIX/334/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach i nadania statutu.
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:28:15
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:28:15
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXIX/333/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:25:47
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:25:47
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXIX/332/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:24:44
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:24:44
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXIX/331/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:23:35
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:23:35
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXIX/330/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/317/2018 z dnia 20 lipca 2018r., w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożyw
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:22:09
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:22:09
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXIX/329/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:19:09
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:19:09
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXIX/328/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:17:41
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 14:17:41
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LXVIII/327/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 13:53:21
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 13:53:21
Opublikowanie nowej strony Sesja nr LXX/2022
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 13:35:42
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 13:35:42
Opublikowanie nowej strony Projekty uchwał na LXX_ sesję Rady Miejskiej w Iwaniskach w dniu 8.12.2022r.
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 12:13:15
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 12:13:15
Opublikowanie nowej strony OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 1.12.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestyc
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 12:06:48
Grzegorz Bezdzietny
2022-12-01 12:06:48
Dodanie pliku 69-2022.pdf do strony Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2022
znalezionych: 9477 na 474 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl