Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Zbigniew Kwiatkowski
2020-01-16 14:53:12
Zbigniew Kwiatkowski
2020-01-16 14:53:12
Opublikowanie nowego przetargu Sprostowanie informacji o wynikach: Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną - (w systemie zaproje
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:43:16
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:43:16
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIX/113/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:43:14
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:43:14
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIX/112/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:43:10
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:43:10
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIX/111/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:41:44
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:41:44
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIX/110/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:41:08
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:41:08
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIX/109/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie : odmowy wyrażenia zgody na odwołanie Pana Sylwestra Charymskiego ze stanowiska Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wycho
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:40:28
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:40:28
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIX/108/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filialną
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:33:07
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:33:07
Dodanie pliku XXIX-113-2019-scalony.pdf do strony Sesja nr XXIX/2019
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:32:47
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:32:47
Dodanie pliku XXIX-112-2019-scalony.pdf do strony Sesja nr XXIX/2019
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:32:24
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:32:24
Dodanie pliku XXIX-111-2019-scalony.pdf do strony Sesja nr XXIX/2019
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:31:50
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:31:50
Dodanie pliku XXIX-110-2019-scalony.pdf do strony Sesja nr XXIX/2019
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:31:28
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:31:28
Dodanie pliku XXIX-109-2019.pdf do strony Sesja nr XXIX/2019
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:31:05
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:31:05
Dodanie pliku XXIX-108-2019.pdf do strony Sesja nr XXIX/2019
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:27:32
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:27:32
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie z dnia 2.01.2020r. iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję uchylającą w części decyzję Wójta Gminy Klimontowa z dnia 29.10.2019r.
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:20:07
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-16 12:20:07
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.01.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej śre
Zbigniew Kwiatkowski
2020-01-10 19:27:26
Zbigniew Kwiatkowski
2020-01-10 19:27:26
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA O WYNIKACH- przetargu nieograniczonego pn. „Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną” - (w systemie zaprojektuj i wy
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-09 15:03:21
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-09 15:03:21
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIX/107/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia : "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii"
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-09 14:59:51
Grzegorz Bezdzietny
2020-01-09 14:59:51
Dodanie pliku XXIX-107-2019.pdf do strony Sesja nr XXIX/2019
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-31 14:03:18
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-31 14:03:18
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA O WYNIKACH na zadanie 1 oraz unieważnienie postępowania na zadanie 2 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do publicznych Szkół w Iwan
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-31 11:32:02
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-31 11:32:02
Opublikowanie nowej strony Sesja nr XXIX/2019
znalezionych: 7058 na 353 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl