Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Bezdzietny
2021-10-21 14:24:09
Grzegorz Bezdzietny
2021-10-21 14:24:09
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.10.2021r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
Grzegorz Bezdzietny
2021-10-21 14:17:29
Grzegorz Bezdzietny
2021-10-21 14:17:29
Opublikowanie nowej strony Projekty uchwał na LIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.10.2021r.
Grzegorz Bezdzietny
2021-10-18 15:06:46
Grzegorz Bezdzietny
2021-10-18 15:06:46
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.10.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazo
Grzegorz Bezdzietny
2021-10-18 15:06:38
Grzegorz Bezdzietny
2021-10-18 15:06:38
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.10.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazo
Grzegorz Bezdzietny
2021-10-11 15:22:35
Grzegorz Bezdzietny
2021-10-11 15:22:35
Dodanie pliku Uchwala_Nr_130-2021_RIO_z_dn._30.09.2021r..pdf do strony Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:27:18
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:27:18
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LII/230/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:26:55
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:26:55
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LII/229/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:26:30
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:26:30
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LII/228/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii' w Gm
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:24:03
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:24:03
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LII/227/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krępa w gm
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:23:13
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:23:13
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LII/226/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:22:23
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:22:23
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr LII/225/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:15:11
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:15:11
Dodanie pliku LII-230-2021-scalony.pdf do strony Sesja nr LII/2021
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:14:52
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:14:52
Dodanie pliku LII-229-2021-scalony.pdf do strony Sesja nr LII/2021
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:14:28
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:14:28
Dodanie pliku LII-228-2021.pdf do strony Sesja nr LII/2021
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:14:00
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:14:00
Dodanie pliku LII-227-2021-scalony.pdf do strony Sesja nr LII/2021
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:13:26
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:13:26
Dodanie pliku LII-226-2021-scalony.pdf do strony Sesja nr LII/2021
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:12:57
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-27 10:12:57
Dodanie pliku LII-225-2021-scalony.pdf do strony Sesja nr LII/2021
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-23 13:22:08
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-23 13:22:08
Opublikowanie nowej strony Sesja nr LII/2021
Zbigniew Kwiatkowski
2021-09-21 14:58:43
Zbigniew Kwiatkowski
2021-09-21 14:58:43
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA ZADANIA. pn. Udzielenie Gminie Iwaniska kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-20 13:55:46
Grzegorz Bezdzietny
2021-09-20 13:55:46
Dodanie pliku 21-2021-scalony_1.pdf do strony Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2021
znalezionych: 8699 na 435 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl