Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Zbigniew Kwiatkowski
2021-02-22 18:49:50
Zbigniew Kwiatkowski
2021-02-22 18:49:50
Opublikowanie nowego przetargu Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwaniskach (malowanie elewacji, wymiana rynien i rur spustowych, obróbka kominów blachą, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku)
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-22 13:44:25
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-22 13:44:25
Dodanie pliku Petycja_w_sprawie_rownego_traktowania_obywateli_przez_wladze_publiczne.pdf do strony Petycje
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-22 13:43:48
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-22 13:43:48
Usunięcie pliku Petycja_w_sprawie_rownego_traktowania_obywateli_przez_wladze_publiczne.pdf ze strony Deklaracja dostępności
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-22 13:43:33
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-22 13:43:33
Dodanie pliku Petycja_w_sprawie_rownego_traktowania_obywateli_przez_wladze_publiczne.pdf do strony Deklaracja dostępności
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-18 15:00:53
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-18 15:00:53
Opublikowanie nowej strony Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 24.02.2021r.
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:37:08
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:37:08
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLIII/187/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:36:53
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:36:53
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLIII/186/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:36:08
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:36:08
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLIII/185/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2021r
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:35:19
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:35:19
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLIII/184/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:32:04
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:32:04
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLIII/183/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2021 r
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:31:09
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:31:09
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLIII/182/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:29:47
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:29:47
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLIII/181/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iwaniska na lata 2021 - 2024
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:29:14
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:29:14
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLIII/180/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Iwaniska statusu miasta.
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:27:45
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:27:45
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLIII/179/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2021 r. W sprawie: petycji wniesionej przez Pana Arkadiusza Rakoczego wzywającej do pilnego przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Iwanis
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:13:11
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:13:11
Dodanie pliku formularz_zgloszeniowy_do_komisji_konkursowej.docx do strony Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2021
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:12:55
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:12:55
Dodanie pliku wzor_oferty_na_zadanie_publiczne.docx do strony Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2021
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:11:07
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 21:11:07
Opublikowanie nowej strony Zarządzenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie/ powierzenie w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w roku 2021 p
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 20:53:52
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 20:53:52
Dodanie pliku 10-2021-scalony.pdf do strony Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2021
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 20:39:48
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-15 20:39:48
Opublikowanie nowej strony Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2021
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-11 11:26:50
Grzegorz Bezdzietny
2021-02-11 11:26:50
Dodanie pliku XLIII-187-2021-scalony.pdf do strony Sesja nr XLIII/2021
znalezionych: 8310 na 416 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl