Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
UCHWAŁA Nr XXVII/198/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.637
UCHWAŁA NR XXIX/220/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.636
UCHWAŁA Nr XXXII/241/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: Wspólnego finansowania z Powiatem Opatowskim - zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0711 T Jastrzębska Wola - Zielonka - Iwaniska”.636
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 27.02.2012r.635
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji centrum miejscowości Iwaniska - etap I"635
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.634
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok632
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26.09.2005 roku632
UCHWAŁA NR XLIX/389/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : podziału Gminy Iwaniska na okręgi wyborcze ,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu numerów oraz liczby radnych wybieranych w631
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.631
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.630
UCHWAŁA NR XXIX/213/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.630
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.629
Uchwała Nr XXVII/204/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XI/79/2003 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zasad zbycia lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym na działce nr 289/1628
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.03.2012r. w sprawie zawiadomienia stron o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/4/2011 z dnia 29.03.2012r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na srodowis628
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2012 rok627
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.627
Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy lwaniska z dnia 24 lipca 2006r.626
UCHWAŁA Nr XXVIII/207/2004 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie:zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/176/2004 z dnia 23 lipca 2004 r.626
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie wydania postanowienia o wznowieniu postepowania w sprawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.05.2009r. znak RG. 7624/7/2008o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia po624
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.624
Uchwała Nr XXXII/240/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska obowiązującego w roku 2005.623
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.623
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2013 619
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.619
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 20.08.2012r.618
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.618
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.617
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.617
oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2007616
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06 września 2011 r. 616
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10.2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska614
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska614
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15.06.2005 roku.613
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze gminy Iwaniska w miejscowościach Łopatno, Mydłów, Kamieniec, Kopiec611
UCHWAŁA NR XXX/231/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: ustalenia wykonania wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.611
UCHWAŁA NR XXIX/215/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i wysokość wynagrodzenia na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.611
Oświadczenie majatkowe za rok 2007610
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.610
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.610
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl