Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.658
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok657
UCHWAŁA NR XXIX/217/2004 RADY GMINY IWANISKA w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,podatku rolnego,podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości,określ657
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 27.02.2012r.656
UCHWAŁA NR XXIX/220/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.655
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2010 rok.- koniec kadencji655
UCHWAŁA NR XXIX/212/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.654
UCHWAŁA Nr XXVII/198/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.654
UCHWAŁA NR XLIX/389/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : podziału Gminy Iwaniska na okręgi wyborcze ,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu numerów oraz liczby radnych wybieranych w654
UCHWAŁA Nr XXXII/241/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: Wspólnego finansowania z Powiatem Opatowskim - zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0711 T Jastrzębska Wola - Zielonka - Iwaniska”.653
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2013 652
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2012 rok651
UCHWAŁA NR XXIX/213/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.651
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.03.2012r. w sprawie zawiadomienia stron o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/4/2011 z dnia 29.03.2012r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na srodowis651
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 20.08.2012r.650
Uchwała Nr XXVII/204/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XI/79/2003 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zasad zbycia lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym na działce nr 289/1649
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.649
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10.2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska648
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.648
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.648
Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy lwaniska z dnia 24 lipca 2006r.647
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26.09.2005 roku647
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze gminy Iwaniska w miejscowościach Łopatno, Mydłów, Kamieniec, Kopiec647
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska647
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie wydania postanowienia o wznowieniu postepowania w sprawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.05.2009r. znak RG. 7624/7/2008o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia po646
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.646
UCHWAŁA Nr XXVIII/207/2004 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie:zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/176/2004 z dnia 23 lipca 2004 r.645
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06 września 2011 r. 644
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.644
Oświadczenie majatkowe za rok 2007643
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.643
Uchwała Nr XXXII/240/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska obowiązującego w roku 2005.639
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 28.10.2011r.639
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.638
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.638
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.637
oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za rok 2007637
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.636
UCHWAŁA NR XXX/231/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: ustalenia wykonania wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.631
Oświadczenie majątkowe za 2008r.631
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl