Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
UCHWAŁA Nr XXVII/196/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.653
Uchwała Nr LXIV/485/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany od dnia 01 marca 2010 wynagrodzenia Wójta Gminy Iwaniskach653
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok Anna Adamczak653
UCHWAŁA NR XLVI/357/2006 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.652
UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/132/2004 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy652
UCHWAŁA Nr XXVII/202/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.652
UCHWAŁA Nr XXXII/243/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie : wydzierżawienia autobusu marki autosan.652
Uchwała Nr XXX/233/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Iwaniska na lata 2004-2006.652
obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska - zawiadomienie stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.10.2011r. znak RG. 7624/7/2008 odmawiającej uchylenia decyzji z dnia 26.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody651
Zarządzenie Nr 14 /2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 kwietnia 2006 r.650
Uchwała Nr XXXVI/ 275 /05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Iwaniska na lata 2004-2006.648
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2017648
Uchwała Nr XXXII/238/2005 Rady Gminy Iwaniska w sprawie : uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska.648
Zarządzanie Nr 61/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowych komisji wyborczych nr 2,3,4,5,6 z terenu Gminy Iwaniska.647
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok646
UCHWAŁA Nr XXX/223/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.646
UCHWAŁA NR XXIX/211/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.646
UCHWAŁA NR XXXVIII/299/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: przystąpienia do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska zatwierdzonego uchwała Nr IV/23/2002 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30.12.2646
UCHWAŁA NR XXXV/266/ 2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.645
UCHWAŁA Nr XXVIII/208/2004 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie:zmian Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XX/150/2004 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22.05.2004 roku.645
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 19.10.2011r645
Uchwała Nr XXXII/237/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska na 2005 r.645
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.03.2012r.643
UCHWAŁA NR XXXVIII/294/05 RADY GMINY IWANISKA w sprawie: wyrażenia zgody na przesunięcie odcinka pasa drogi gminnej poza granice obszaru eksploatacyjnego kopalni Piskrzyn641
Uchwała Nr XXXIII/245/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : określenia centrum dla miejscowości Iwaniska.641
Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: wyznaczenie na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.641
Uchwała Nr XXXIV/257/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Iwaniska na lata 2004-2006.641
informacja opisowa do budżetu Gminy Iwaniska na 2009r.640
Plany polowań640
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok640
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 sierpnia 2011r.w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego640
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.09.2012r.638
UCHWAŁA Nr XXXVI/270/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.636
UCHWAŁA NR XXIX/210/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.636
Uchwała Nr XXXIII/244/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach projektu Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego pn. Kształtowanie centrum sportowo-turystycznego Iwanisk.635
UCHWAŁA Nr XXX/224/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.635
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.12.2011r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/5/2011 z dnia 19.12.2011r. zawieszającym postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uw633
Uchwała Nr XXXVIII/304/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : przystąpienia szkół z terenu Gminy Iwaniska do programu „ Szkoła marzeń „632
Oświadczenie majątkowe dyrektora Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za rok 2015632
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.06.2012r.632
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl