Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Odbioru Robót dodatkowych inwestycji I Etap Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami.449
UCHWAŁA NR LXXXI/550/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iwaniska449
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Wygiełzowie Zespołu Szkół Publicznych w Iwaniskach za 2011 rok449
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Mydlowie Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok449
Sprawozdanie Rb-N na koniec II kwartału 2012 roku448
Uchwała Nr LXXVI/534/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.448
Sprawozdanie Rb-28S za 2009r.448
Uchwała Nr XXXI/194/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie stanowiska Rady Gminy w Iwaniskach dotyczacego ilości poziomów eksploatacyjnych złoża Piskrzyn III obejmującego obszar obrębu Wojnowice448
Formularz E/1/09448
Formularz D/1/09448
Plany polowań447
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 06.12.2013r.446
Uchwała Nr XXXII/200/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach w latach 2012-2014.446
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok446
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za rok 2015446
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum w Iwaniskach za 2012 rok446
Formularz B/8/09446
Uchwała Nr LXVII/500/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.445
Oświadczenie majątkowe Barbara Zawadzka za 2013 rok445
Uchwała Nr LXXVI/536/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.445
Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia wspólnie z Gminą Baćkowice pow. opatowskiego domu pomocy społecznej.445
Uchwała Nr LXXVI/537/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.445
UCHWAŁA NR LXXXI/551/10 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy445
Uchwała Nr XXXIV/290/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska. 445
Uchwała Nr VI/36/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 445
Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwaniska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania445
Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 06 września 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu porządku domowego w budynku komunalnym.444
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach za 2014 rok444
Sprawozdanie Rb-28S do 30 czerwca 2010r.443
Uchwała Nr LXX/517/2010 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Iwaniska na lata 2007-2013.443
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 listopada 2013r. o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iwaniska na lata 2013-2032"443
Uchwała Nr XXXII/280/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.443
Uchwała Nr XXXV/311/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.443
Formularz B/1/09443
Uchwała Nr 14/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwaniska443
Uchwała Nr LXV/491/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, ...442
Uchwała Nr LXVI/498/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.442
Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 05.12.2013r.442
Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok442
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 31.12.2013r.441
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl