Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr VI/36/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 429
Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwaniska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania429
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok429
Uchwała Nr XXXI/194/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie stanowiska Rady Gminy w Iwaniskach dotyczacego ilości poziomów eksploatacyjnych złoża Piskrzyn III obejmującego obszar obrębu Wojnowice429
Oświadczenie majątkowe za rok 2007429
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Wygiełzowie Zespołu Szkół Publicznych w Iwaniskach za 2011 rok429
Uchwała Nr LXVII/500/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.428
Uchwała Nr XXXIV/290/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska. 428
Formularz A/3/09428
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum w Iwaniskach za 2012 rok428
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 06.12.2013r.427
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora korekty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowa na terenie Gminy Iw427
Formularz D/1/09427
Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia wspólnie z Gminą Baćkowice pow. opatowskiego domu pomocy społecznej.427
Uchwała Nr XXXIV/301/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.426
Uchwała Nr XXXV/311/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.426
Sprawozdanie Rb-28S za 2010r.426
Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 06 września 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu porządku domowego w budynku komunalnym.426
Sprawozdanie Rb-N na koniec II kwartału 2012 roku426
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2019425
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok425
Formularz E/1/09425
Formularz B/2/09425
Uchwała Nr LXX/517/2010 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Iwaniska na lata 2007-2013.424
Uchwała Nr LXVI/498/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.424
Uchwała Nr XXXII/199/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zamiaru przystąpienia w latach 2012-2014 do projektu dotyczącego utworzenia przedszkoli w ramach konkursu zamkniętego nr 9/1/9.1.1/POKL/2012 (konkurs A2) ogłoszonego przez Św424
Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok424
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.423
Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 05.12.2013r.423
Sprawozdanie Rb-27S do 30 czerwca 2010r.423
Oświadczenie majątkowe za 2012r.423
Uchwała Nr XXXIII/285/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: wskazania przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku423
Uchwała Nr XXXII/197/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Posterunku Policji w Iwaniskach423
Oświadczenie majątkowe Barbara Zawadzka za 2013 rok423
Uchwała Nr LXXIX/542/2010 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: uchylenia uchwał:- Nr LXVII-500-10 z dnia 10 maja 2010r. - Nr LXXVI-537-10 z dnia 22 września 2010r.422
Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 422
Uchwała nr VII/54/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 422
Uchwała Nr XLIV/359/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2008r.422
Formularz B/8/09422
Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 marca 2011 r.w sprawie: wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Gminę422
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl