Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum w Iwaniskach za 2012 rok470
Uchwała Nr 14/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwaniska470
Uchwała Nr LXXVI/534/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.469
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.09.2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowosci Iwaniska", realizowanej na dział469
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.10.2013r.469
Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska dla projektowanego terenu górniczego Piskrzyn III w obrębie 24 - Wojnowice469
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok469
Formularz B/1/09469
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Mydlowie Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok469
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Wygiełzowie Zespołu Szkół Publicznych w Iwaniskach za 2011 rok469
Sprawozdanie Rb-27S do 30 czerwca 2010r.468
Sprawozdanie Rb-28S za 2009r.468
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznego Gimnazjum - wrzesień 2015r.468
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok468
Formularz B/8/09468
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok467
Uchwała Nr XXXI/194/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie stanowiska Rady Gminy w Iwaniskach dotyczacego ilości poziomów eksploatacyjnych złoża Piskrzyn III obejmującego obszar obrębu Wojnowice467
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2012r.467
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach za 2014 rok467
Uchwała Nr LII/282/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego467
Uchwała Nr LXX/517/2010 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Iwaniska na lata 2007-2013.466
Uchwała Nr LXV/493/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marzec 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok466
Uchwała Nr LXV/490/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca2010r. w sprawie: Ustanowienia zarządu na mieniu Gminy Iwaniska na rzecz Instytucji Kultury Zamek Krzysztopór w Ujeżdzie466
Uchwała Nr VI/36/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 466
Formularz B/1/10466
Uchwała Nr LXV/491/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, ...465
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.465
Formularz F/1/10465
Uchwała Nr LXXIX/542/2010 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: uchylenia uchwał:- Nr LXVII-500-10 z dnia 10 maja 2010r. - Nr LXXVI-537-10 z dnia 22 września 2010r.465
Uchwała Nr XXXII/280/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.465
Informacja Wójta Gminy Iwaniska464
Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia wspólnie z Gminą Baćkowice pow. opatowskiego domu pomocy społecznej.464
Uchwała Nr XXXV/311/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.464
Formularz A/2/09464
Uchwała nr VII/54/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 464
Uchwała Nr XXXII/200/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach w latach 2012-2014.463
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2012 roku463
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok463
Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 461
Sprawozdanie Rb-28S za 2010r.461
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl