Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXII/141/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na obszarze gminy Iwaniska422
Uchwała Nr XXIII/154/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2012-2023422
Sprawozdanie Rb_NDS za IV kwartał 2011r.422
UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 14 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.422
Uchwała Nr XXXVIII/331/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.421
Formularz B/6/09421
Uchwała Nr LVI/422/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok421
Uchwała Nr IV/15/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu421
Uchwała Nr XXXIV/293/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.420
Uchwała nr XXXV/308/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXX/268/2008 zatwierdzającej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.420
Uchwała Nr XXXVIII/328/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.420
Uchwała Nr LIX/441/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu420
Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagrodzenia420
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.08.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora korekty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na ter420
Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za rok 2015419
Uchwała Nr XXXIII/281/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015.419
Uchwała Nr XXXV/310/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.419
Uchwała Nr LXI/463/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok419
Uchwała Nr XXXIV/291/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Iwaniska.418
Uchwała Nr XL/340/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska418
Oświadczenie majątkowe za 2008r.418
Uchwała Nr XLVIII/376/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Szkoły w Mydłowie418
Uchwała Nr LIII/407/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska418
Uchwała Nr LXXI/520/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr LXVII/503/10 z dnia 10 maja 2010 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej.418
Uchwała Nr XXXVII/324/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.417
Uchwała Nr LIII/411/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok417
Uchwała Nr LXXI/521/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Iwaniska poręczenia kredytu zaciąganego przez Instytucję Kultury- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.417
Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego 417
Uchwała nr VIII/59/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 417
Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Iwaniska.417
Uchwała Nr XX/123/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok417
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Urzędu Gminy Iwaniska za rok 2015417
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 07.08.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 24 – Wojnowice, wraz z progno416
Oświadczenie majątkowe za 2007r.416
Uchwała Nr XXXIV/294/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Iwaniska.416
Uchwała Nr XXXVII/320/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.416
Uchwała Nr XLVIII/374/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Iwaniska oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu416
Uchwała Nr LII/402/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LI/391/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej416
Uchwała nr VII/49/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r (Nr LIX/437/09) w sprawie określenia wysokoci stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska 416
Zarządzenie Nr 9/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 94/2006 z dnia 31 grudnia 2006 roku dotyczącego ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Iwaniskach416
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl