Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LVI/422/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok406
Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Iwaniska.406
Oświadczenie majątkowe za 2008r.405
Uchwała Nr XLVII/370/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok405
Uchwała Nr LXX/518/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.405
Uchwała Nr IV/15/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu405
Uchwała Nr XXIX/191/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczacego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego405
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.08.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora korekty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na ter405
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 27.03.2014r.404
Uchwała Nr XXXIV/291/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Iwaniska.404
Uchwała Nr XXXIV/293/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.404
Uchwała Nr XXXIV/294/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Iwaniska.404
Uchwała nr XXXV/308/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXX/268/2008 zatwierdzającej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.404
Uchwała nr XV/103/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lutego 2011 r.404
Oświadczenie majątkowe za 2007r.403
Uchwała Nr XXXV/310/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.403
Uchwała Nr XL/340/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska403
Uchwała Nr LII/402/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LI/391/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej403
Uchwała Nr LIII/407/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska403
Uchwała Nr LXII/474/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska403
Uchwała Nr LXIX/516/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola403
Uchwała Nr LXXI/520/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr LXVII/503/10 z dnia 10 maja 2010 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej.403
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliw dla samochodu marki Renault Trafic nr rejestracyjny TOP 55FJ403
Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagrodzenia403
Uchwała nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowych obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkol403
Uchwała Nr XX/123/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok403
Uchwała Nr XXII/149/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: zawarcia umowy najmu403
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok403
Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniska za rok 2015403
Oświadczenie majątkowe dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół za rok 2015402
Uchwała Nr LIX/441/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu402
Uchwała nr VIII/59/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 402
Uchwała nr XVII/113/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy402
UCHWAŁA NR XXXV/211/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 r.402
Uchwała Nr XXXVII/317/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2009.401
Uchwała Nr XXXVII/324/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.401
Uchwała Nr XLVIII/376/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Szkoły w Mydłowie401
Uchwała Nr XXVII/183/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki401
Uchwała Nr XXXVIII/329/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok400
Uchwała nr VII/49/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r (Nr LIX/437/09) w sprawie określenia wysokoci stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska 400
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl