Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XLI/350/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.425
Uchwała Nr XLI/351/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok425
Uchwała Nr LXI/458/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zgłoszenia Wójta Gminy Iwaniska do konkursu na tytuł Europejczyka Roku 2009.425
Uchwała Nr LXII/470/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2010 rok425
Uchwała Nr LXIX/514/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: sprostowania do uchwały Nr LXVIII/507/10 z dnia 08 czerwca 2010r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.425
Uchwała nr VII/46/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 425
Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Remont świetlicy wiejskiej w Radwanie wraz z zagospodarowaniem terenu.425
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2011425
Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2012r.425
Uchwała Nr XXXV/312/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.424
Uchwała Nr XXXV/314/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.424
dostępne podkategorie: Formularz A424
Uchwała Nr LVII/431/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty424
Uchwała Nr LXIII/478/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.424
Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.424
Uchwała nr XVI/108/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2023.424
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 23.06.2014r.424
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska - 2 miesiące przed upływem kadencji424
Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do procedury z udziałem społeczeństwa i wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. 424
Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy - konsultacje424
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.08.2015r. zawiadamiające strony postepowania o wezwaniu Inwestora do przedłożenia w języku polskim wydruków i obliczeń dotyczących hałasu zamieszczonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 424
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za rok 2015424
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2017423
Uchwała Nr XXXVIII/332/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.423
Uchwała Nr LIX/440/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010423
Uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu423
Uchwała nr XV/105/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023.423
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2011r.423
Uchwała Nr XXI/130/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie przez Gminę Iwaniska nieruchomości połozonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska 423
Uchwała Nr XXII/146/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu423
Uchwała Nr XLIX/382/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r.422
Uchwała Nr LI/394/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r. 422
Uchwała Nr LV/419/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 8 października 2009r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr LII/400/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. i Nr LIII/412/09 z dnia 17 września 2009r. dotyczących zaciągnięcia kredytu długotermino422
Uchwała Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych, żródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 422
Uchwała nr VI/41/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr III/6/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska 422
UCHWAŁA NR XXXIV/207/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu422
Uchwała Nr XLVII/251/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2013 rok422
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 16.04.2015r.422
Uchwała Nr XLIV/357/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2008 rok.421
Uchwała Nr LI/391/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej421
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl