Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XIII/89/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej420
Uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu420
Uchwała Nr XXVI/177/12 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: opinii o istniejącej sytuacji finansowej w oświacie w Gminie Iwaniska420
Uchwała Nr XXXII/201/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok420
Oświadczenie majątkowe kierownika Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum w Iwaniskach za rok 2015420
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.04.2014r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi wewnętrznej będącej łącznikiem 419
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.06.2014r.419
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2015 rok419
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy 2007419
Uchwała Nr XLVIII/377/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 284 położonej w obrębie Iwaniska419
Uchwała Nr XLIX/381/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok419
Uchwała Nr LIX/442/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska419
Uchwała nr IV/22/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok419
Uchwała nr VIII/62/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 419
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2011r.419
Uchwała nr XV/101/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.419
Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.419
Sprawozdanie Rb-Z na koniec II kwartału 2012 roku419
dostępne podkategorie: Formularz A418
Uchwała Nr LIV/415/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.418
Uchwała Nr LXII/473/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska.418
Uchwała Nr LXIII/479/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.418
Uchwała Nr IV/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwaniska na rok 2011418
Uchwała nr XI/78/2011 z dnia 21 kwietnia 2011roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach418
Budżet Gminy 2017418
Informacja o niebezpiecznym zjawisku417
Oświadczenia majątkowe w roku 2019417
Uchwała Nr XXXVII/319/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.417
Uchwała Nr XLVII/373/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r.417
Uchwała Nr L/389/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r.417
Uchwała Nr LVII/428/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.417
Uchwała nr VII/51/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXVI/497/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. 417
Uchwała Nr LIII/405/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie: zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanisk416
Uchwała Nr LVII/430/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budzecie Gminy na 2009r.416
Uchwała Nr LXII/476/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: przystąpienia do Projektu inwesycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i zabezpieczenia wkładu własnego.416
Uchwała nr II/5/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy416
Uchwała Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2011 416
Uchwała nr VII/57/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie opinii projektu uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Opatowie poprzez likwidację Oddziału Pomocy Doraźnej 416
Uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.416
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.05.2014r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi wewnętrznej b416
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl