Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2016Do druku
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2016
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Iwaniska w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.01.2015 roku o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie cennika usług dotyczącego działalności kulturalno - edukacyjnej na Zamku "Krzyżtopór" w Ujeździe prowadzonej przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2015 rok
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej.
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości-lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego - Pr
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagradzania
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy na działce nr 417, M
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy plac
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie".
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości-lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 maja 2016r. w sprawie powołania komisji do przygotowania przetargu na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwaniskach wraz z częściową przebudową i rozbudową.
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Pani Anny Gołyskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowa
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach oraz zwolnienia Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach z obowiązku tygodniowego wymiaru
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwaniskach wraz z częściową przebudową i rozbudową.
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu real
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 września 2016r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Konserwacja i remont 3 grobów żołnierzy Polskich poległych w czasie II wojny światowej usytuowanych na cmentarzu parafialnym
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 października 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy na działce nr 417, Marianów na działce
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr dz. 222, 233 Krępa-Mydłowiec celem zabezpieczenia dna wąwozu o dł. 350 mb od km 0+000 do km
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Mydłów, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości-lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem położonych przy: ul. Opatowskiej 30, ul. Opatowskiej 23, ul. Kolejowej 1 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 października 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 października 2016r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych w Urzędzie Gmin
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie projektu chwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2017-2029.
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie projektu chwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Pani Beaty Jezierskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mi
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości-lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Opatowskiej 30 w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Gminy w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/a/2012 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.08.2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach ustalonego zarządzeniem 7/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1257
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2016-04-21 12:37:08
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2016-04-21 12:37:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl