Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXV/313/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.421
Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 421
wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków421
Uchwała Nr LXXIX/542/2010 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: uchylenia uchwał:- Nr LXVII-500-10 z dnia 10 maja 2010r. - Nr LXXVI-537-10 z dnia 22 września 2010r.420
UCHWAŁA NR LXXIX/545/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.420
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznego Gimnazjum - wrzesień 2015r.420
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie.420
UCHWAŁA NR LXXXI/548/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Iwaniska, oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym.420
Uchwała Nr LXXVI/533/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.420
UCHWAŁA Nr XLV/350/ 2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 rokuw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.420
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok420
Uchwała Nr XXXVII/321/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.420
Formularz B/1/09420
Uchwała Nr XIX/121/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokośc stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad420
Uchwała Nr XLIV/359/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2008r.420
Uchwała nr VI/38/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr II/5/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 419
Uchwała Nr XXXII/280/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.419
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Mydłowie Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok419
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 listopada 2013r. o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iwaniska na lata 2013-2032"419
Sprawozdanie Rb-PDP za 2010r.419
Formularz F/1/10418
Uchwała Nr LXIX/515/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola418
Uchwała Nr VI/37/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przepiórowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 418
Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie 418
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2012 roku418
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Ujeździe Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok418
Uchwała Nr LII/403/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska418
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za rok 2015417
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach za 2014 rok417
Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.417
Uchwała Nr XXXIV/296/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.417
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.01.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora wyjaśnień będących uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie gminy Iwan417
Formularz A-04-09417
Uchwała Nr 14/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwaniska417
Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 417
Sprawozdanie Rb-27S za 2010r.417
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 31.12.2013r.416
Uchwała Nr LXVII/501/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gmimy.416
Uchwała Nr XLII/235/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 listopada 2012r.416
Sprawozdanie Rb-UN na koniec 2010r.416
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl