Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Sprawozdanie Rb-27S do 30 czerwca 2010r.441
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 31.12.2013r.441
Uchwała Nr XXI/137/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Przepiórowie działajacej w strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Przepiórowie 441
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.441
Sprawozdanie Rb-28S za 2010r.441
Uchwała Nr XXXII/199/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zamiaru przystąpienia w latach 2012-2014 do projektu dotyczącego utworzenia przedszkoli w ramach konkursu zamkniętego nr 9/1/9.1.1/POKL/2012 (konkurs A2) ogłoszonego przez Św441
Uchwała Nr XXXIII/285/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: wskazania przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku441
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie.441
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2012 roku441
Projekt Zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 24-Wojnowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu441
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok441
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznego Gimnazjum - wrzesień 2015r.441
UCHWAŁA NR LXXXI/548/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Iwaniska, oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym.440
Uchwała Nr XXXII/197/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Posterunku Policji w Iwaniskach440
Uchwała Nr XXXIV/301/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.440
Formularz A-04-09440
Uchwała Nr XLIV/359/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2008r.440
Oświadczenie majątkowe za 2012r.440
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2012r.440
Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 marca 2011 r.w sprawie: wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Gminę439
Uchwała Nr XXXVII/321/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.439
Uchwała nr VII/54/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 439
Formularz F/1/10438
Uchwała Nr LXXVI/533/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.438
Uchwała Nr XIX/121/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokośc stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad438
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.01.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora wyjaśnień będących uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie gminy Iwan438
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Mydłowie Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok438
Uchwała Nr XXXV/313/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.438
Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 438
Sprawozdanie Rb-PDP za 2010r.438
wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków438
Uchwała Nr LXVII/501/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gmimy.437
UCHWAŁA NR LXXIX/545/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.437
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Ujeździe Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok437
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok437
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Krępa gmina Iwaniska.437
Formularz B/1/10437
Formularz B/4/09436
Uchwała Nr VI/37/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przepiórowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 436
Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 436
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl