Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Formularz B/4/09461
UCHWAŁA NR LXXXI/548/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Iwaniska, oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym.460
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 06.12.2013r.460
Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 06 września 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu porządku domowego w budynku komunalnym.460
Sprawozdanie Rb-28S za 2010r.460
Uchwała Nr LXXVI/537/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.459
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Mydłowie Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok458
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok458
Sprawozdanie Rb-UN na koniec 2010r.458
Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok458
Sprawozdanie Rb-PDP za 2010r.458
Uchwała Nr XXXVII/321/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.458
Formularz A-04-09458
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie.458
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Krępa gmina Iwaniska.457
Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie 457
Uchwała Nr XXXIV/290/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska. 457
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Ujeździe Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok457
Uchwała Nr LXXVI/536/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.456
Sprawozdanie Rb-Z na koniec II kwartalu 2010r.456
Sprawozdanie Rb-27S za 2010r.456
UCHWAŁA NR LXXXI/551/10 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy456
Uchwała Nr XXXII/199/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zamiaru przystąpienia w latach 2012-2014 do projektu dotyczącego utworzenia przedszkoli w ramach konkursu zamkniętego nr 9/1/9.1.1/POKL/2012 (konkurs A2) ogłoszonego przez Św456
Oświadczenie majątkowe za 2012r.456
Uchwała nr III/7/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/168/2004 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 455
Uchwała Nr XXXIII/285/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: wskazania przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku455
Uchwała Nr LII/403/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska455
UCHWAŁA NR LXXIX/545/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.454
Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.454
Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 05.12.2013r.454
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok454
Uchwała Nr XIX/121/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokośc stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad454
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.453
Uchwała Nr XXXII/197/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Posterunku Policji w Iwaniskach453
Uchwała Nr XXXV/309/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu.453
Uchwała Nr XLIV/359/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2008r.453
Uchwała Nr XXI/137/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Przepiórowie działajacej w strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Przepiórowie 453
wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków453
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.01.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora wyjaśnień będących uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie gminy Iwan453
Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 marca 2011 r.w sprawie: wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Gminę452
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl