Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenia 2011815
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.02.2009r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających814
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2015814
Oświadczenia Radnych Rady Gminy811
Formularz D809
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.808
Formularz F807
Oświadczenia majątkowe za 2005 rok.802
Budżet Gminy 2013801
Obwieszczenie_o_zatwierdzeniu_LPR799
Zarządzenia 2013795
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2012 788
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.06.2012r. w sprawie zawiadomienia stron o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni dewońskich ,,Bratkowszczyzna 786
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"781
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2009r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - wodociąg I etap779
Komunikat779
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.01.2012r.777
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28.01.2005 roku.775
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I"775
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o przystąpieniu do sporządzania Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 21 - Tęcza773
Oświadczenie majatkowe za 2005 rok.771
obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy wiatrowej o mocy elektrycznej 28 MW wraz z punktami zasilania (PZ1), (PZ2), (PZ3) i (PZ4), sieci kablowej o napięciu 30 kV i769
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach - Filia im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli766
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31.08.2005 roku761
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18.03.2005 roku.761
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z przeróbką surowca na zestawach mobilnych k760
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11.11.2004 roku756
Rejestr instytucji kultury752
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody Mydłów na działce nr 567 obręb Mydłów, gmina Iwaniska751
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30.05.2005 roku.749
Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach748
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko dla przedsiewziecia polegającego na budowie sieci wodociagowej wraz z przyłączami na obszarze gminy Iwaniska w miejs747
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy na początek VI kadencji746
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 745
Obwieszczenie o wystąpieniu do Starostwa Powiatowego - dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z przeróbką surowca na zestawach mobilnych kr744
Oświadczenie majatkowe za 2005 rok.743
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2012r. zawiadamiające o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwziecia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjski743
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"742
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.04.2012r. o przystapieniu do sporządzania Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrebie 24 - Wojnowice742
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 12.12.2011r.739
«poprzednie 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl