Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Protokół z przeprowadzenia w dniu 30.06.2009r. dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, w zakresie: 1. przeznaczenie obszaru położonego w obrębie Dz813
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.813
Formularz C809
Formularz E807
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola 807
uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29.12.2004 roku.807
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.02.2009r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających806
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Iwaniskach Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach805
Ogłoszenie - Gminny Komisarz Spisowy w Iwaniskach ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 realizowanego we wrześniu i październiku br. na terenie Gminy Iwaniska.803
Zarządzenia 2011802
Formularz D794
Formularz F793
Oświadczenia Radnych Rady Gminy791
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.789
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2015788
Obwieszczenie_o_zatwierdzeniu_LPR784
Budżet Gminy 2013784
Oświadczenia majątkowe za 2005 rok.783
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok wicedyrektor Zespół Publicznych Szkół Publiczne Gimnazjum782
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.778
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2008 rok778
Zarządzenia 2013775
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok774
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2012 770
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2009r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - wodociąg I etap766
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.06.2012r. w sprawie zawiadomienia stron o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni dewońskich ,,Bratkowszczyzna 765
Komunikat764
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"764
Obowiązek informacyjny761
obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy wiatrowej o mocy elektrycznej 28 MW wraz z punktami zasilania (PZ1), (PZ2), (PZ3) i (PZ4), sieci kablowej o napięciu 30 kV i760
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.757
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I"757
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28.01.2005 roku.757
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.01.2012r.755
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.751
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31.08.2005 roku750
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2011 rok747
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2009 rok.744
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach - Filia im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli744
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11.11.2004 roku742
«poprzednie 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl