Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2009r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - wodociąg I etap794
Rejestr instytucji kultury787
obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy wiatrowej o mocy elektrycznej 28 MW wraz z punktami zasilania (PZ1), (PZ2), (PZ3) i (PZ4), sieci kablowej o napięciu 30 kV i784
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach - Filia im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli784
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z przeróbką surowca na zestawach mobilnych k783
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18.03.2005 roku.783
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31.08.2005 roku778
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody Mydłów na działce nr 567 obręb Mydłów, gmina Iwaniska773
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11.11.2004 roku771
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30.05.2005 roku.769
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko dla przedsiewziecia polegającego na budowie sieci wodociagowej wraz z przyłączami na obszarze gminy Iwaniska w miejs766
Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach765
Obwieszczenie o wystąpieniu do Starostwa Powiatowego - dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z przeróbką surowca na zestawach mobilnych kr764
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"763
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 762
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2012r. zawiadamiające o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwziecia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjski759
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.04.2012r. o przystapieniu do sporządzania Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrebie 24 - Wojnowice758
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 12.12.2011r.756
UCHWAŁA NR XXXV/267/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku (tartak), usytuowanego na działce nr 285, położonej w Iwaniskach przy ul. Kolejowej.750
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze Gminy Iwaniska - I eta748
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11.11.2005 roku747
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31.12.2004 roku.745
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 05.12.2005 roku742
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola 740
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłącza739
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26.04.2005 roku.739
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pn. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze Gminy Iwaniska - etap I w miejscowościach Gryzikamień, Wygiełzów, Zagrody, Marianów, Młynki, Łopatno, Kamieniec, Kujawy 739
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach737
Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2006r.735
Budżet Gminy 2006734
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji centrum miejscowości Iwaniska - etap I"732
UCHWAŁA NR XXIX/216/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów ,określenia zasad poboru i wynagrodzenia,terminów płatności oraz zwolnień na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.730
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 etap obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża "Dziewiątle"729
Sprawozdania z wykonania budżetu 2006728
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla msc. Iwaniska na lata 2007-2015727
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I"727
UCHWAŁA NR XXVII/205/2004 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: oddania w najem przez Gminę Iwaniska budynku położonego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470 (przy Zamku Krzyżtopór) w miejscowości Ujazd.726
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola725
UCHWAŁA Nr XXVII/206/2004 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: nadania nazwy Stary Gościniec - ulicy położonej w Iwaniskach.720
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25.02.2005 roku.719
«poprzednie 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl