Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Iwaniskach z dnia 13.10.2010r. o terminach dyżurów komisji w celu rejestracji kandydatów.788
Protokół z przeprowadzenia w dniu 30.06.2009r. dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, w zakresie: 1. przeznaczenie obszaru położonego w obrębie Dz788
Formularz H788
Rejestr dziennych opiekunów784
Formularz C780
Zarządzenia 2011779
Oświadczenia Radnych Rady Gminy779
Formularz E774
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.773
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola 772
Ogłoszenie - Gminny Komisarz Spisowy w Iwaniskach ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 realizowanego we wrześniu i październiku br. na terenie Gminy Iwaniska.771
Formularz D767
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2008 rok766
Oświadczenia majątkowe za 2005 rok.766
Formularz F764
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok wicedyrektor Zespół Publicznych Szkół Publiczne Gimnazjum764
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.762
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2015762
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok760
Budżet Gminy 2013760
Obwieszczenie_o_zatwierdzeniu_LPR758
Interpelacje758
Zarządzenia 2013756
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2009r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - wodociąg I etap750
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2012 747
Komunikat745
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.743
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"742
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28.01.2005 roku.741
obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy wiatrowej o mocy elektrycznej 28 MW wraz z punktami zasilania (PZ1), (PZ2), (PZ3) i (PZ4), sieci kablowej o napięciu 30 kV i740
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.738
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31.08.2005 roku738
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2011 rok734
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2009 rok.733
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.01.2012r.731
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.06.2012r. w sprawie zawiadomienia stron o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni dewońskich ,,Bratkowszczyzna 731
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11.11.2004 roku731
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach - Filia im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli730
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I"729
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18.03.2005 roku.726
«poprzednie 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl