Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 marca 2011 r.w sprawie: wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Gminę445
Uchwała Nr XXXIV/301/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.444
Uchwała Nr XXXV/313/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.444
Uchwała Nr LII/403/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska444
Sprawozdanie Rb-27S za 2010r.444
Uchwała Nr XXXIV/296/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.443
Uchwała Nr XXXV/309/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu.443
Uchwała Nr LXVII/501/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gmimy.443
Uchwała Nr LXXVI/533/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.443
Sprawozdanie Rb-27S za 2008r.442
Uchwała nr III/7/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/168/2004 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 442
Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 442
Uchwała Nr VI/37/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przepiórowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 442
Uchwała nr IX/66/11 z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Iwaniska w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska 442
Uchwała Nr XXXII/279/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.441
Uchwała nr VII/55/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 441
Uchwała Nr XXV/176/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) beczką asenizacyjną realizowanych przez Gminę Iwaniska441
Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok441
UCHWAŁA Nr XLV/350/ 2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 rokuw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.440
Uchwała Nr XXXIX/334/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.440
Uchwała Nr LXIX/515/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola440
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.440
Uchwała Nr XXII/145/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych440
Formularz F/1/09439
Uchwała Nr XLIX/386/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009r. w sprawie: przyjęcia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu złozonego w ramach konkursu Nr 3/1/9.1.1/POKL/2009439
Uchwała Nr LIX/438/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Iwaniska439
Uchwała Nr LXIV/484/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr LXII/477/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 styczna 2010r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie .439
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.08.2014r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40 mm 439
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok439
Uchwała Nr XXXIV/302/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego.438
Oświadczenie majątkowe za 2008r.438
Uchwała Nr LXXI/519/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.438
Formularz D/1/10438
Uchwała nr VI/38/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr II/5/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 438
Uchwała nr VIII/61/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 438
Uchwała Nr XLII/235/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 listopada 2012r.438
Uchwała Nr LX/450/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego437
UCHWAŁA NR LXXX/547/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.437
Sprawozdanie Rb-UZ na koniec 2010r.437
Uchwała nr VII/44/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 437
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl