Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Mydłowie 430
Uchwała nr XI/78/2011 z dnia 21 kwietnia 2011roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach430
Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 01.03. 2011 r.w sprawie ustanowienia zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie430
Uchwała Nr LXII/324/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych430
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.05.2014r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi wewnętrznej b430
Uchwała Nr LI/393/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r. 429
Uchwała Nr LII/398/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok429
Uchwała Nr LXV/488/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2009r.429
Uchwała Nr LXV/489/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budrzecia gminy środków stanowiących fundusz sołecki.429
Uchwała Nr LXII/472/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.429
Uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.429
Uchwała Nr XL/339/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: ustanowienia zarządu na mieniu Gminy Iwaniska na rzecz Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe428
Uchwała Nr XLI/348/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok428
Uchwała Nr XLI/349/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r.428
Uchwała Nr L/388/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok428
Uchwała Nr LI/395/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok428
Uchwała Nr LI/397/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009r. w sprawie: wyznaczenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z części budynku w Iwaniskach ul. Opatowska 6428
Uchwała Nr LXI/465/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wydatków budzetowych, które nie wygasają z upływem roku budzetowego 2009428
Uchwała Nr LXXIV/529/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2010r.428
Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 02 września 2010 r. 428
Uchwała Nr XVIII/117/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok428
Informacja o niebezpiecznym zjawisku428
Informacja Wójta Gminy Iwaniska428
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2014 rok427
Uchwała nr III/8/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.427
Uchwała Nr XLI/345/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółwoy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny pona426
Uchwała Nr XLVIII/375/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXX/268/2008 zatwierdzajacej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska426
Uchwała Nr LIII/410/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok426
Uchwała Nr LIX/439/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 07 grudnia 2009r. w sprawie poboru opłat z tytułu należności za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Iwaniska426
Uchwała Nr LIX/443/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r.426
Uchwała Nr LIX/445/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok426
Uchwała Nr LXI/457/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy autobusu426
Uchwała nr VIII/64/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 426
Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta G. Iwaniska z 18 maja 2010 r. w spr. wyznaczenia miejsc, w których dop. się sprzedaż, podawanie i spożywanie nap. alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% w czasie imprez na otwartym powietrzu na terenie- Zamku "Krzyżtopór"426
Uchwała Nr XXI/135/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie działajacej w strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Wygiełzowie dz426
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.04.2014r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska Uchwały Nr LXXII/360/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azb426
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Iwaniska426
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2014 rok426
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 01.04.2015r. zawiadamiajace strony postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o ponowną opinię dotyczącą warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa na tere425
Uchwała Nr XXXIX/335/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrebie Mydłów gmina Iwaniska.425
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl