Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXIV/298/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Borków - Kamieniec Kolonie znajdującej się na terenie sołectw: Borków i Kamieniec.427
Formularz B/3/09427
Uchwała Nr XXI/129/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarzadowymi oraz z iinymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w roku 2012427
Uchwała Nr XXII/142/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska427
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok427
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.05.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora ujednoliconego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie gminy Iwaniska elektrowni wiat427
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.06.2014r.426
Oświadczenie majątkowe dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół za rok 2015426
Uchwała Nr LXIX/512/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.426
Uchwała Nr LXXII/522/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.426
Uchwała Nr LXXIV/528/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.426
Uchwała Nr XXXVII/217/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska426
Uchwała Nr XXXIV/295/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska.425
Uchwała Nr XXXVIII/333/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.425
Uchwała Nr LIX/448/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok425
Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.425
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: Zarządzenia na terenie Gminy Iwaniska przeprowadzenia wyborów sołtysów, oraz ustalenia harmonogramu tych wyborów.425
Zarządzenie nr 04/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 luty 2011 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej kierującej eliminacjami konkursu plastycznego pod hasłem "Powódź, pożar dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą"425
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2011425
Uchwała Nr XXXIV/304/08 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXV/220/08 w sprawie przystąpienia Gminy Iwaniska do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego.424
Uchwała Nr XLVI/364/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.424
Uchwała Nr XLVII/370/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok424
Uchwała Nr XLIX/383/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.424
Formularz C/1/09424
Uchwała Nr LXXII/523/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.424
Uchwała nr IX/67/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 424
Zarządzenie Nr 70/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.424
Uchwała Nr XLIV/245/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody424
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Gminy Iwaniska za rok 2015424
Uchwała Nr XXXIV/305/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.423
Uchwała nr XXXV/307/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadaj423
Uchwała Nr XXXVIII/325/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.423
Uchwała Nr LXVII/502/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010423
Uchwała nr IV/23/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.423
Uchwała nr VI/40/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: opinii w sprawie zbycia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie mienia ruchomego w postaci samochodu specjalnego Forda Transita 423
Uchwała nr VII/56/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska 423
Uchwała nr VIII/65/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach 423
Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2010 r.423
Uchwała Nr LXIV/482/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok422
Uchwała Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu 422
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl