Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LXX/355/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LV/293/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2013r. 279
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iw279
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez pojazd służbowy marki Opel Combo, nr rej. TOP 5F33279
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia rozpoznania cenowego zadania pn. Wznowienie pasa drogowego drogi gminnej Iwaniska, ul. Ujazdowska o dł. 670 mb.279
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 pa279
Uchwała Nr XVIII/73/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 września 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.279
Uchwała Nr XIX/76/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 września 2015 w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu dotyczącego utworzenia oddziałów wychowania przedszkolnego w ramach projektu konkursowego zamkniętego Nr RPSW.08.03.01 IZ.00-26-00-2/15, 279
Uchwała Nr XXV/105/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej279
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iwanisk278
Uchwała Nr LXXVII/379/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023278
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.09.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z278
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.09.2016r. o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica278
Uchwała Nr LXXX/389/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023277
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.08.2013r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu277
Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Iwaniska z Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego277
Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przystapienia Gminy Iwaniska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej277
Uchwała Nr XIV/58/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia zmian w "Programie Wsparcia Rodzin w Gminie Iwaniska na lata 2015-2017 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/28/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 lutego 201277
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 20.06.2016r.277
Uchwała Nr LXXXI/392/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023276
Uchwała Nr V/13/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu276
Uchwała Nr V/18/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023276
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przy samochodzie służbowym276
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.276
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach do projektu "Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucj276
Uchwała Nr XVII/66/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok276
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 września 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.276
Uchwała Nr XXVI/112/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach276
Uchwała Nr XXVIII/123/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu dotyczącego zorganizowania zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkoły Podstawowej 276
Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.275
Uchwała Nr V/15/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy275
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Gryzikamień, gmina Iwaniska.275
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 14.03.2016r.275
Oświadczenia majątkowe za rok 2017275
Uchwała Nr LXXVIII/382/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.274
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych274
Informacja Wójta Gminy Iwaniska o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku przy ul. Opatowskiej 30, Kolejowej1, Opatowskiej 23 w Iwaniskach274
Uchwała Nr LXXV/372/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014r.273
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Wójta Gminy Iwaniska upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone"273
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 maja 2015r. w sprawie powołania komisji ds. oszacowania szkód i zniszczeń powstałych w infrastrukturze drogowej gminy wskutek deszczu nawalnego, który wystąpił w dniu 20 maja 2015 roku273
Uchwała Nr XIV/56/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2014r.273
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl