Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr X/34/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok320
Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Gminy iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.320
Uchwała Nr LXVIII/349/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr III/11/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 319
Uchwała Nr IV/9/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.319
Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego319
Uchwała Nr XLVIII/259/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska319
Uchwała Nr XLVIII/261/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w umowie najmu319
Uchwała Nr LV/292/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska319
Uchwała Nr LXII/320/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.318
Uchwała Nr LXIV/333/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023318
Uchwała Nr LXV/335/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 03 stycznia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska318
Uchwała Nr LXXIX/385/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 wrzesnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Iwaniska do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu318
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Ujeździe za 2014 rok316
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.07.2016r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitari316
Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku316
Uchwała Nr LIV/286/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Iwaniska316
Uchwała Nr LVIII/308/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr LI/274/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Iwaniska316
Uchwała Nr LXI/317/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok315
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.02.2016r.315
Oświadczenia majątkowe za rok 2017315
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.04.2016r. zawiadamiające strony postępowania o przesłaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zlecenia przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w celu uzupełnienia dowodów zebranych 314
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.06.2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie miejscowości Łopatno gm. Iwaniska, ogniw fotowoltaicznych314
Uchwała Nr LXXIII/339/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, części nieruchomości położonych w obrębie Mydłów, gmina 314
Uchwała Nr XLII/236/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok314
Uchwała Nr LV/288/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.313
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska dnia 11.02.2016r.313
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2016r. zawiadamiające strony postępowania o przesłaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach313
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska312
Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 16.04.2015r.312
Uchwała Nr LVIII/306/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023312
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 21 stycznia 2013 w sprawie powołania komisji, która dokona przeglądu materiałów w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony311
Uchwała Nr LXVI/342/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska311
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2016r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa słupowej stacji transformatorowej GARBOWICE 3 oraz linii kablowej średniego napięcia zasi311
Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 04 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska310
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iwa310
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska308
Sprawozdanie z audytu organizacyjnego finansowego placówek oświatowych Gminy Iwaniska308
Uchwała Nr LVIII/307/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr LI/275/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz okresle308
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji305
Aneks do oswiadczenia majątkowego z dnia 15 grudnia 2014r. Wójta Gminy Iwaniska305
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl