Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia 2007Do druku
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska ....................................... Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na „Wykonanie robót remontowo-zabezpieczających w ruinach zamku „Krzyżtopór” w miejscowości Ujazd, gmina Iwaniska polegających na zabezpieczeniu koron murów, łuków i sklepień fragmentu trwałej ruiny zamku”. ; ....................................... Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na „Remont Szkoły Podstawowej w Ujeździe”.; ....................................... Zarządzenie Nr 65/2007 w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na „Remont Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli”.; ....................................... Zarządzenie Nr 78/2007 w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na „Kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Iwaniska w okresie od 24-10-2007r - 23-10-2010r”.; ....................................... Zarządzenie Nr 80/2007 w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na „Modernizacja i odbudowa dróg gminnych: 1/ Mydłów – Kaczyce o dł. 0,190 km, 2/ Oporówek – Radwanówek o dł. 0,680 km”. ; ....................................... Zarządzenie Nr 83/2007 w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na „Dostawę oleju opałowego do kotłowni szkół podstawowych i ośrodka zdrowia na terenie gminy Iwaniska w sezonie grzewczym 2007/2008”.; ....................................... Zarządzenie Nr 92/2007 w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i odbudowa dróg gminnych: 1/ Mydłów – Kaczyce o dł. 0,190 km, 2/ Oporówek – Radwanówek o dł. 0,680 km”.;........................................ Zarządzenie Nr 96/2007 w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót remontowo-zabezpieczających w ruinach zamku „Krzyżtopór” w miejscowości Ujazd, gmina Iwaniska polegających na zabezpieczeniu koron murów, łuków i sklepień fragmentu trwałej ruiny zamku”.; .......................................

Załączone pliki
Zarz_Nr60_2007.pdfZarządzenie nr 60/2007 (Zarz_Nr60_2007.pdf - 55.11 KB)
Data publikacji: 2007-12-05 14:40:22 Redaktor: Ireneusz Ciepiela
Zarz_Nr64_2007.pdfZarządzenie nr 64/2007 (Zarz_Nr64_2007.pdf - 53.406 KB)
Data publikacji: 2007-12-05 14:40:44 Redaktor: Ireneusz Ciepiela
Zarz_Nr65_2007.pdfZarządzenie nr 65/2007 (Zarz_Nr65_2007.pdf - 53.998 KB)
Data publikacji: 2007-12-05 14:41:04 Redaktor: Ireneusz Ciepiela
Zarz_Nr78_2007.pdfZarządzenie nr 78/2007 (Zarz_Nr78_2007.pdf - 53.558 KB)
Data publikacji: 2007-12-05 14:41:48 Redaktor: Ireneusz Ciepiela
Zarz_Nr80_2007.pdfZarządzenie nr 80/2007 (Zarz_Nr80_2007.pdf - 55.85 KB)
Data publikacji: 2007-12-05 14:42:07 Redaktor: Ireneusz Ciepiela
Zarz_Nr83_2007.pdfZarządzenie nr 83/2007 (Zarz_Nr83_2007.pdf - 53.939 KB)
Data publikacji: 2007-12-05 14:42:30 Redaktor: Ireneusz Ciepiela
Zarz_Nr92_2007.pdfZarządzenie nr 92/2007 (Zarz_Nr92_2007.pdf - 54.619 KB)
Data publikacji: 2007-12-05 14:42:52 Redaktor: Ireneusz Ciepiela

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1116
Utworzył: Ireneusz Ciepiela, data utworzenia: 2007-12-10 09:35:05
Opublikował: Ireneusz Ciepiela, data publikacji: 2007-12-10 09:35:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl