Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia P108
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019r. zawiadamiające o wydaniu postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa gazociągu średniego ciś108
Uchwała Nr LXIII/286/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki108
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2019 rok.108
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.107
Uchwała Nr LXIV/290/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.107
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży samochodu marki Fiat model Seicento 0,9Kat z 1999 roku, nr rejestracyjny TOP56CJ oraz samochodu FS Lublin model Żuk A-15M z roku 1973, nr rejestracyjny TGA716E będąc107
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.107
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie.107
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2 sierpnia 2018r. W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Mydłów, gmina Iwaniska.107
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Kolejowej 1 w Iwaniskach.107
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 października 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.107
Uchwała Nr LVIII/262/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej106
Interpelacja w sprawie dziur w moście na drodze gminnej w miejscowości Jastrzębska Wola106
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwiec 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Fitek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowan106
Wójt Gminy Iwaniska zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn: Gminny Program wspierania rodziny na lata 2019 - 2021.106
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 września 2018r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.106
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 września 2018r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Konserwacja i remont 2 grobów żołnierzy Polskich z okresu II wojny światowej usytuowanych na cmentarzu parafialnym w miejs106
Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 16.04.2019r.106
Uchwała Nr XII/49/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.106
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.106
Prośba dot. utwardzenia drogi gminnej106
Interpelacja dot. wpisania do planu budżetu Gminy Iwaniska na rok 2020 zadań wskazanych przez lokalną społeczność106
Uchwała Nr VIII/31/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w Szkołę Filiarną105
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu "Dobry start"105
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Iwaniska105
Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych parkingu zlokalizowanego przed Publiczną Szkołą Podstawową w Iwaniskach105
Zapytanie dot. ilości wywiezionego kamienia105
Sesja nr XXVIII/2019105
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Wyboru Partnera do wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych - przedsiębiorstwa z sektora MŚP, do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego 104
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Kolejowej 1 w Iwaniskach.104
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2018 rok.104
Uchwała Nr LVIII/263/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie : dokonania zmiany uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LVII/253/2017 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządow104
Uchwała Nr VII/25/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr II/5/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Iwaniska.104
Uchwała Nr VIII/33/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.104
Uchwała Nr XI/41/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.104
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2018r. w sprawie: powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwaniska.104
Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 12.06.2019r. 104
Sesja nr XXVI/2019104
Interpelacja w sprawie przeprowadzenia symulacji finansowej dotyczącej środków pieniężnych, jakie mogą zostać przeznaczone na fundusz sołecki w 2021r.104
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl