Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarządzenia 2010Do druku
Zarządzenia 2010
ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY W IWANISKACH z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2010 roku.
Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02.08.2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego".
Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przy ciągniku rolniczym FARMTRAC, nr rej. TOP 55 TK oraz koparko -ładowarki KOMATSU WB 97R.
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliw dla samochodu marki Renault Trafic nr rejestracyjny TOP 55FJ
Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 lutego 2010 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagrodzenia
Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód spowodowanych grubą warstwą śniegu zalegającą na budynkach szkół, na terenie gminy Iwaniska.
Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Dziewiątle gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2009 rok.
Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej oraz określenia trybu jej pracy w celu przeprowadzenia gminnego konkursu plastycznego pn."Wiatr,wypadek, ogień, woda- strażak zawsze rękę poda" a
Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n.
Zarządzenie Nr 9/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 94/2006 z dnia 31 grudnia 2006 roku dotyczącego ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.04 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie "Remont murka oporowego przy drodze gminnej w m. Iwaniska, ul. Zaldowska
Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 Maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Odbioru Robót dodatkowych inwestycji I Etap Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
Zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 12 Maja 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 Maja 2010 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 17 Maja 2010 r.
Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta G. Iwaniska z 18 maja 2010 r. w spr. wyznaczenia miejsc, w których dop. się sprzedaż, podawanie i spożywanie nap. alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% w czasie imprez na otwartym powietrzu na terenie- Zamku "Krzyżtopór"
Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: powołania Zespołu do realizacji zadań związanych z projektem p.n." e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Krępa gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.05.2010r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn.
Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 28.05.2010r. w sprawie: powołania Komisji Gminnych ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Iwaniska.
Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Iwaniska celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Gminnego Lidera Spisowego oraz utworzenie Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.
Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie tworzenia na terenie Gminy Iwaniska Zastępczych Miejsc Szpitalnych W razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczęcia państwa i w czasie wojny.
Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9 czerwca 2010 r. w spr: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. "Rozbudowa budynku remizy Ochtniczej straży poż. w Ujeździe na potrzeby świetlicy Wiejsk
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.06. 2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: Remont murka oporowego przy drodze gminnej w m. iwaniska, ul. Zaldowska
Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.06. 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska nr 27/2010 z dnia 31 maja 2010r.
Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Iwaniska.
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.07.2010 r. w sprawie: organizacji dożynek gminnych w 2010r.
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Mydłów gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 492/1 położonej w obrębie Krępa gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie.
Zarządzenie Nr 46/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zad. p.n. Dodatkowe roboty przy budowie sieci wodociągowej w m. G. Iwaniska - Kamieniec, Kuj
Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc,w których dop. się sprzedaż, podawanie i spożyw. nap. alk. zawierających więcej niż4,5% w czasie imprez na otwartym pow. na terenia- Stadion Sportowy w I
Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, jako organu doradczego Wójta Gminy Iwaniska, w spr. planowania i zagos. przestrzennego.
Zarządzenie Nr 51/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 52/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 01.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Iwaniska.
Zarządzenie Nr 53/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 01.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego dla Gminy Iwaniska.
Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 02 września 2010 r.
Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 02.09.2010 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla Gminy Iwaniska.
Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 02 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska- etap I.
Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 06 września 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu porządku domowego w budynku komunalnym.
Zarządzenie Nr 58/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 08 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 59/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 10 września 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Mydłów gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Odbioru Robót dodatkowych inwestycji I Etap Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
Zarządzenie Nr 61/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 62/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 271 położonej w o. Mydłów g. Iwaniska.
Zarządzenie Nr 63/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie Pani Grażynie Krakowiak
Zarządzenie Nr 64/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 65/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zad. p.n. Dostawa oleju opałowego do kotłowni szkół podst., gimn., biblioteki i ośrodka zdr. na tr
Zarządzenie Nr 66/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 492/1 położonej w obrębie Krępa g. Iwaniska.
Zarządzenie Nr 67/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10. 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. Odbudowa dróg gminnych: 1/ Dziewiątle -Łagowica Nowa o gł. 0,570 km, 2/ Budy- Kisiołki- Kopi
Zarządzenie Nr 68/10 Wójta Gminy w Iwaniska chz dnia 14 pażdziernika 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 69/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów samorządowych.
Zarządzenie Nr 70/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
Zarządzenie Nr 71/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 20 października 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Remont świetlicy wiejskiej w Radwanie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach
Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 567 położonej w obrębie Mydłów, gmina Iwaniska.
Zarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I- roboty dodatkowe.
Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe na potrzeby świetlicy wiejskiej - Etap I.
Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanspwej Gminy Iwaniska na lata 2011-2023 roku.
Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Mydłów i obrębie Iwaniska.
Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.11.2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej Zielonka- Stobiec Porąbki Dolne
Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert na wykonanie zadania pn. Usługa cateringowa- dostawa posiłków dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole
Zarządzenie Nr 85/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie Wójta Gminy Iwaniska Nr 87 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: realizacji obowiązków w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkń w 2011 r.
Zarządzenie Nr 88 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.
Zarządzenie Nr 89/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa dróg gminnych: 1/ Dziewiątle -Łagowica Nowa o dł. 0,570 km, 2/Budy- Kisiołki- Kopiec o dł. 1.250 km
Zarządzenie Nr 90/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach.
Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 92/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia dnia wolnego od pracy
Zarządzenie Nr 93/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert na wykonanie zadania pn. Usługa cateringowa- dostawa posiłków dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Po
Zarządzenie Nr 94/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 96/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Iwaniska numer 95 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie realizacji obowiązków w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1204
Utworzył: Małgorzata Gołyska, data utworzenia: 2011-07-19 11:24:28
Opublikował: Małgorzata Gołyska, data publikacji: 2011-07-19 11:24:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl