Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 08.09.2011r.652
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.651
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19.09.2005 roku649
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.649
Oświadczenie majątkowe za 2008r.646
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15.06.2005 roku.645
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.645
UCHWAŁA NR XXX/231/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: ustalenia wykonania wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.644
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok. 644
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.644
Budżet Gminy 2007643
UCHWAŁA Nr XXXII/242/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.643
Projekt budżetu na 2006642
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.641
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 28.09.2011r. 641
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.640
UCHWAŁA Nr XXXVIII / 293 / 2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : przekazania samochodu strażackiego.639
UCHWAŁA Nr XXX/229/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.639
Oświadczenie majatkowe za 2005 rok.638
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe638
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o przystąpieniu do sporzadzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska638
ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY W IWANISKACH z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2010 roku.637
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa pomieszczeń do obsługi ruchu turystycznego w ruinach Zamku Krzyżtopór z częściową adaptacją budynku bramnego 637
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.637
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.07.2012r. w sprawie zawiadomienia stron postepowania o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wystapieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi637
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds. na środowisko przeds. budowa pomieszczeń do obsługi ruchu turystycznego w ruinach Zamku Krzyżtopór z częściową adaptacją budynku bramnego636
Zarządzanie Nr 60/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.636
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Halina Pasiek - Wójcik za 2014 rok635
Budżet Gminy 2015635
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.635
UCHWAŁA NR XXXV/265/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: przystąpienia do dokonania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.635
UCHWAŁA NR XXIX/215/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i wysokość wynagrodzenia na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.635
ZARZĄDZENIE NR 9/2006 Wójta Gminy w Iwaniskach634
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.634
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na ,,wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni dewońskich ,,Bratkowszczyzna 1" wraz ze wstępną przeróbką su634
Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r. 633
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoza kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Jastrzebska" wraz633
UCHWAŁA NR XXXIII/249/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: wskazania banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy.632
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.632
obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska - zawiadomienie stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.10.2011r. znak RG. 7624/7/2008 odmawiającej uchylenia decyzji z dnia 26.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody631
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl