Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.610
Oświadczenie majątkowe za 2008r.609
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.608
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa pomieszczeń do obsługi ruchu turystycznego w ruinach Zamku Krzyżtopór z częściową adaptacją budynku bramnego 607
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19.09.2005 roku607
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.607
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.606
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.606
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.605
Rejestr instytucji kultury604
UCHWAŁA Nr XXXVIII / 293 / 2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : przekazania samochodu strażackiego.604
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok. 604
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.604
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 28.10.2011r.602
UCHWAŁA NR XXXIII/249/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: wskazania banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy.602
ZARZĄDZENIE NR 9/2006 Wójta Gminy w Iwaniskach602
Budżet Gminy 2007601
UCHWAŁA NR XXIX/219/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.601
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 28.09.2011r. 600
Oświadczenie majątkowe za 2008r.600
Projekt budżetu na 2006600
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze gminy Iwaniska w miejscowościach Łopatno, Mydłów, Kamieniec, Kopiec"598
Oświadczenie majatkowe za 2005 rok.596
UCHWAŁA Nr XXVII/196/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.596
UCHWAŁA NR XXXV/266/ 2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.595
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.595
Obowiązek informacyjny594
Uchwała Nr XXXII/238/2005 Rady Gminy Iwaniska w sprawie : uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska.594
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29.12.2005594
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.594
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.594
UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/132/2004 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy593
UCHWAŁA Nr XXXII/243/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie : wydzierżawienia autobusu marki autosan.593
UCHWAŁA NR XXXV/265/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: przystąpienia do dokonania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.593
UCHWAŁA NR XXIX/211/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.593
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 08.09.2011r.592
Zarządzenie Nr 14 /2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 kwietnia 2006 r.592
Uchwała Nr XXXV/259/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2004 r.592
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.592
UCHWAŁA Nr XXVII/202/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.592
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl