Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Przepiórowie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Iwaniskach wchodzacej w skład Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach442
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 23.12.2013r.441
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.10.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora Aneksu Nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych 441
Uchwała Nr XXXIII/287/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok441
Uchwała Nr LXVIII/508/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.441
Sprawozdanie Rb-28S za 2008r.441
Uchwała nr VIII/58/11 z dnia 26lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przepiórowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 441
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.08.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości441
Uchwała Nr XXXIII/283/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok440
Formularz B/3/09440
Oświadczenie majątkowe za 2008r.440
Uchwała Nr XLVI/362/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015440
Uchwała Nr LVIII/434/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/420/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 października 2009 roku440
Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniska za rok 2015440
Uchwała Nr XXXIII/282/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.439
Uchwała Nr XXXIV/299/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iwaniska do projektu E - Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej województwa świętokrzyskiego.439
Uchwała Nr XXXVII/318/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2009.439
Uchwała Nr LXXIX/541/2010 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.439
Uchwała Nr XXIII/156/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30439
Uchwała Nr XXXIV/298/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Borków - Kamieniec Kolonie znajdującej się na terenie sołectw: Borków i Kamieniec.438
Uchwała Nr LIII/406/2009 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska438
Uchwała Nr LVI/421/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 pazdziernika 2009 roku w sprawie: odstąpienia od sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska, obejmującego obszar całej Gminy438
Uchwała Nr LXXV/531/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.438
Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.438
Uchwała Nr LXIV/481/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr LXII/469/10 z dnia 20 stycznia 2010r. dotyczącej ustalenia nszczegółowości wydatków budżetu gminy na 2010r.437
Uchwała Nr LXXIII/524/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.437
Uchwała Nr XXI/129/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarzadowymi oraz z iinymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w roku 2012437
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.01.2014r.437
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.05.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora ujednoliconego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie gminy Iwaniska elektrowni wiat437
Uchwała Nr XXXIV/295/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska.436
Uchwała Nr XLIX/383/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.436
Formularz C/1/09436
Uchwała Nr LXIX/512/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.436
Uchwała Nr LXXII/523/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.436
Uchwała Nr LXXII/522/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.436
Uchwała Nr LXXIV/528/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.436
Uchwała nr VII/52/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Iwaniska na 2011 rok 436
Uchwała Nr XXII/142/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska436
Uchwała Nr XXXVIII/325/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.435
Uchwała Nr XLVI/364/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.435
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl