Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LXXIII/524/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.423
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.423
Sprawozdanie Rb-Z na koniec IV kwartału 2011r.423
Uchwała Nr XXXII/278/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.422
Uchwała Nr XXXIV/300/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.422
Uchwała Nr XXXIX/337/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok422
Uchwała Nr LXIV/481/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr LXII/469/10 z dnia 20 stycznia 2010r. dotyczącej ustalenia nszczegółowości wydatków budżetu gminy na 2010r.422
Uchwała Nr LXXIX/541/2010 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.422
Uchwała nr VII/52/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Iwaniska na 2011 rok 422
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2011r.422
Zarządzenie Nr 46/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.422
Uchwała Nr XXII/142/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska422
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 05.03.2014r.422
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok422
Uchwała Nr XXXV/315/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.421
Formularz B/7/09421
Uchwała Nr LXVI/499/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: intencji zwiększenia dotacji dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujaździe w latach 2010-2023421
Uchwała Nr LXVIII/508/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.421
Sprawozdanie Rb-28S za 2008r.421
Uchwała nr XII/80/2011 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r421
Uchwała Nr XXI/129/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarzadowymi oraz z iinymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w roku 2012421
Uchwała Nr XXII/139/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska421
Uchwała Nr XXXIII/287/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok420
Uchwała Nr LXV/486/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2009r. 420
Uchwała Nr LXXII/522/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.420
Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.420
Zarządzenie Nr 48/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc,w których dop. się sprzedaż, podawanie i spożyw. nap. alk. zawierających więcej niż4,5% w czasie imprez na otwartym pow. na terenia- Stadion Sportowy w I420
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.420
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok420
Oferta realizacji zadania publicznego ,,Piłka nożna naszą pasją"420
Podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynków inwentarskich dla trzody chlewnej o maksymalnej obsadzie 572 DJP wraz z infrastrukturą towa419
Uchwała Nr XLVI/362/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015419
Uchwała Nr XLVI/364/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.419
Uchwała Nr LVI/421/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 pazdziernika 2009 roku w sprawie: odstąpienia od sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska, obejmującego obszar całej Gminy419
Uchwała Nr LXXV/530/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.419
Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska419
Zarządzenie nr 04/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 luty 2011 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej kierującej eliminacjami konkursu plastycznego pod hasłem "Powódź, pożar dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą"419
Uchwała Nr XXXIII/286/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008rok418
Uchwała Nr XXXVII/318/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2009.418
Uchwała Nr XXXVIII/333/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.418
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl