Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowych obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkol439
Uchwała Nr XXV/175/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zbycia lokalu uzytkowego usytuowanego w budynku połozonym w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 1.439
Uchwała Nr XL/342/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.438
Uchwała Nr XLVII/373/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009r.438
Uchwała Nr XLVIII/377/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 284 położonej w obrębie Iwaniska438
Uchwała Nr XLIX/381/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok438
Uchwała Nr LV/417/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 8 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.438
UCHWAŁA NR LXXXI/549/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.438
Uchwała Nr XXVII/183/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki438
Uchwała Nr LIII/405/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie: zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanisk437
Uchwała Nr LXIII/479/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.437
Uchwała Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2011 437
Uchwała nr VIII/62/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 437
Uchwała nr VIII/63/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Mydłowie 437
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2011r.437
Budżet Gminy 2017437
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019436
Uchwała nr II/5/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy436
Uchwała Nr XIII/89/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej436
Uchwała nr VII/57/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie opinii projektu uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Opatowie poprzez likwidację Oddziału Pomocy Doraźnej 435
Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.435
Uchwała Nr XXVI/177/12 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: opinii o istniejącej sytuacji finansowej w oświacie w Gminie Iwaniska435
Uchwała Nr XXXII/201/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok435
Uchwała Nr/344/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach434
Uchwała Nr LVII/430/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budzecie Gminy na 2009r.434
Uchwała Nr LX/455/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ujazd434
Uchwała nr X/72/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok 434
Uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu434
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.04.2014r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi wewnętrznej będącej łącznikiem 434
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.06.2014r.434
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.05.2014r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi wewnętrznej b433
Uchwała Nr LVII/428/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.433
Uchwała Nr LXII/473/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska.433
Uchwała Nr LXII/476/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: przystąpienia do Projektu inwesycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i zabezpieczenia wkładu własnego.433
Uchwała nr VII/53/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 433
Uchwała nr XV/101/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.433
Uchwała Nr XLIII/354/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.432
Uchwała Nr XLVII/369/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty432
Uchwała nr XI/78/2011 z dnia 21 kwietnia 2011roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach432
Uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.432
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl