Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Formularz F/1/09446
Uchwała Nr XXXIX/337/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok446
Uchwała Nr XLI/347/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok446
Uchwała Nr LVIII 433 09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska, obejmującego obszar całej Gminy446
Uchwała Nr LX/450/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego446
UCHWAŁA Nr XLV/350/ 2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 rokuw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.445
Uchwała Nr XXXII/278/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.445
Uchwała Nr LXIX/515/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola445
UCHWAŁA NR LXXX/546/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.445
Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska445
Uchwała nr IX/68/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru opłat z tytułu należności za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Iwaniska 445
Sprawozdanie Rb-Z na koniec IV kwartału 2011r.445
Uchwała Nr XXXIII/286/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008rok444
Uchwała Nr LXV/494/10Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marzec2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r444
Uchwała Nr LXV/486/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2009r. 444
Uchwała Nr LXII/477/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: przystąpienia do Projektu inwesycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzannej Województwa Świętokrzyskiego i zabezpieczenia własnego wkładu.444
Uchwała Nr LXXI/519/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.444
Uchwała Nr LXXVII/538/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.444
UCHWAŁA NR LXXIX/543/10 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.444
Uchwała nr VII/44/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 444
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2011r.444
Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.444
Uchwała Nr XXIII/93/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska 444
Uchwała Nr XXXV/315/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.443
Formularz B/7/09443
Uchwała nr VII/47/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 443
Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.443
Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu443
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.443
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok442
Uchwała Nr XXXIV/300/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.442
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2019442
Uchwała Nr LXV/487/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2009r.442
Uchwała Nr LXVI/496/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska442
Uchwała Nr LXVIII/510/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iwaniska442
Uchwała Nr LXXIII/525/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.442
Uchwała Nr LXXIII/526/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Iwaniska poręczenia kredytu zaciągniętego przez Instytucję Kultury- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.442
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok442
Oferta realizacji zadania publicznego ,,Piłka nożna naszą pasją"442
Zaproszenie na sesję Rady miny Iwaniska w dniu 11.12.2014r.442
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl