Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LIII/406/2009 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska408
Uchwała Nr LVIII 433 09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska, obejmującego obszar całej Gminy408
Uchwała Nr LXXIII/524/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.408
Uchwała Nr LXXV/531/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.408
Uchwała Nr LXXVIII/540/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Planu Odnowy Miejscowości Przepiórów408
Uchwała nr VII/44/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 408
Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.408
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.08.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości408
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 23.12.2013r.408
Budżet Gminy 2014407
Uchwała Nr XXXIII/283/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok407
Oświadczenie majątkowe za 2008r.407
Uchwała Nr LXV/487/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2009r.407
Uchwała Nr LXXIII/526/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Iwaniska poręczenia kredytu zaciągniętego przez Instytucję Kultury- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.407
Uchwała Nr XXIII/156/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30407
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2012r.407
Uchwała Nr LX/450/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego406
Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.406
Uchwała Nr XXXIV/302/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego.405
Uchwała Nr XLVIII/378/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: wskazania przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku405
Uchwała Nr LXXV/530/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.405
Formularz D/1/10405
Uchwała Nr LXXVII/538/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.405
UCHWAŁA NR LXXX/547/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.405
Sprawozdanie Rb-UZ na koniec 2010r.405
Uchwała nr VII/52/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Iwaniska na 2011 rok 405
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.01.2014r.405
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 29.01.2014r.404
Formularz F/1/09404
Uchwała Nr XXXIX/337/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok404
Uchwała Nr LXXIX/541/2010 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.404
Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska404
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.404
Uchwała Nr XXII/142/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska404
Uchwała Nr XXXII/278/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.403
Uchwała Nr XXXIII/287/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok403
Uchwała Nr XXXVIII/330/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.403
Uchwała Nr LVIII/434/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/420/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 października 2009 roku403
Uchwała Nr LXII/475/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: zasad przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego dla rodzin mieszkańców Gminy Iwaniska dotkniętych zwolnieniami grupowymi w zakładzie Collar Textil.403
Uchwała nr I/1/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Iwaniskach403
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl