Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie nr 21/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 maja 2006 r.485
UCHWAŁA Nr XLIV/345/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok485
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2013r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowyc485
UCHWAŁA NR XXXIX/306/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.484
Uchwała nr III/11/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Iwaniska483
UCHWAŁA NR XXXV/262/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.483
UCHWAŁA NR XLVI/358/2006 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.483
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. 482
ZARZĄDZENIE NR 6/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 marca 2006 r.482
ZARZĄDZENIE NR 25/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 05 czerwca 2006 r.482
UCHWAŁA NR XLIV/343/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r482
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska - początek kadencji 2014-2018482
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.06.2012r. zawiadamiajace o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z481
UCHWAŁA NR XL/310/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.481
UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.481
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2016 rok481
Uchwała Nr XLV / 355/2005 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego480
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.479
UCHWAŁA NR XXXIV/252/05 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwaniska.479
Uchwała Nr LXIX/511/2010 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2010r. W sprawie: budowy pomnika poświęconego Bohaterom Boju o Przepiórów 23-24 maja 1915r.479
UCHWAŁA NR XLIX/390/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : ustalenia granic i numerów obwodów ,oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iwaniska.479
ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 09 marca 2006 r.479
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2011r.478
Oświadczenie majątkowe za 2008r.478
UCHWAŁA Nr XLIV/347/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.478
Formularz B/5/09477
Sprawozdanie Rb-N na koniec II kwartalu 2010r.477
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 03.12.2012r. zawiadamiające strony postępowania że w dniu 20.11.2012r. inwestor przedłożył Aneks nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambry477
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.477
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 22.02.2013r.477
Formularz A/1/08477
UCHWAŁA NR XLI/316/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.477
UCHWAŁA NR XLIV/332/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006 na obszarze gminy Iwaniska .477
Oświadczenie majątkowe za 2007r.477
Uchwała nr III/12/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzemia zmian do Uchwały Nr LXXXI/550/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iw476
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.05.2013r.476
UCHWAŁA NR XLV/354/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 rok w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych476
UCHWAŁA Nr XLIV/341/2005 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej475
UCHWAŁA Nr XLII/320/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005rok.474
UCHWAŁA Nr XL YII/381/ Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach.474
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl