Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Formularz A/2/10500
Uchwała Nr IV/14/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu 500
Sprawozdanie Rb-27S do 30 czerwca 2010r.500
Uchwała nr V/25/11 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 500
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.09.2013r.499
Formularz F/1/10499
Uchwała Nr XXXIII/288/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.499
Oświadczenie majątkowe Barbara Zawadzka za 2013 rok498
Formularz B/8/09498
Formularz B/1/10498
UCHWAŁA Nr XLV/352/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.498
Uchwała Nr 14/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Iwaniska497
Formularz E/1/09497
Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Odbioru Robót dodatkowych inwestycji I Etap Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami.496
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora korekty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowa na terenie Gminy Iw496
Formularz B/4/09496
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 30.09.2013r.496
Formularz A/2/09496
Sprawozdanie Rb-N na koniec II kwartału 2012 roku496
Uchwała Nr XXXI/194/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie stanowiska Rady Gminy w Iwaniskach dotyczacego ilości poziomów eksploatacyjnych złoża Piskrzyn III obejmującego obszar obrębu Wojnowice495
Uchwała Nr LXXIX/542/2010 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: uchylenia uchwał:- Nr LXVII-500-10 z dnia 10 maja 2010r. - Nr LXXVI-537-10 z dnia 22 września 2010r.495
UCHWAŁA NR LXXXI/550/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iwaniska494
Uchwała Nr LXX/517/2010 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Iwaniska na lata 2007-2013.494
Uchwała Nr LXXVI/534/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.494
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za rok 2015493
UCHWAŁA NR LXXIX/544/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.493
UCHWAŁA NR XLIV/336/2005 RADY GMINY IWANISKA z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,podatku rolnego,podatku leśnego oraz podat493
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2012r.493
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznego Gimnazjum - wrzesień 2015r.492
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach za 2014 rok492
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.09.2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowosci Iwaniska", realizowanej na dział492
Uchwała Nr LXV/491/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, ...491
Sprawozdanie Rb-28S za 2009r.491
Uchwała Nr VI/36/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 490
Uchwała Nr LXVI/497/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska490
UCHWAŁA NR XLIV/338/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i wysokość wynagrodzenia na rok podatkowy 2006 na obszarze gminy Iwaniska.490
UCHWAŁA Nr XLIV/348/200 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.490
Uchwała Nr LXV/493/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marzec 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok489
Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska dla projektowanego terenu górniczego Piskrzyn III w obrębie 24 - Wojnowice489
Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lutego 2011r.489
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl