Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
UCHWAŁA Nr XLVII/369/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.519
ZARZĄDZENIE NR 12/2006 WÓJTA GMINY IWANISKA z dnia 29 marca 2006 roku519
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.06.2012r. zawiadamiajace o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z519
UCHWAŁA NR XXXVII/278/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.518
UCHWAŁA Nr XXXVIII/283/2005 RADY GMINY IWANISKA w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach.518
UCHWAŁA NR XLIX/394/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r518
UCHWAŁA Nr XLVII/371/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.518
U C H W A Ł A Nr XLVII/376/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2005 r518
Formularz A/1/08517
UCHWAŁA NR XXXIV/252/05 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwaniska.517
UCHWAŁA NR XXXV/262/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.517
UCHWAŁA Nr XLII/319/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.516
Sprawozdanie Rb-N na koniec II kwartalu 2010r.515
UCHWAŁA Nr XLIV/345/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok515
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.514
Sprawozdanie Rb-27S za 2009r.513
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2011r.513
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle” wraz z obszarem objętym pr513
UCHWAŁA NR XXXIX/306/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.513
UCHWAŁA NR XL/312/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/290/2005513
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 03.12.2012r. zawiadamiające strony postępowania że w dniu 20.11.2012r. inwestor przedłożył Aneks nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambry512
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. 512
Uchwała Nr XLVI/364/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie : w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska.512
ZARZĄDZENIE NR 6/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 marca 2006 r.512
UCHWAŁA Nr XLVII/370/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.512
Uchwała Nr LXIX/511/2010 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2010r. W sprawie: budowy pomnika poświęconego Bohaterom Boju o Przepiórów 23-24 maja 1915r.511
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 lipca 2013r. zawiadamiające o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewią511
UCHWAŁA NR XLIX/390/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : ustalenia granic i numerów obwodów ,oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iwaniska.511
Oświadczenia majątkowe w roku 2018510
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.05.2013r.510
Uchwała Nr LXIV/483/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr LXII/476/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. 510
Uchwała Nr XLV / 355/2005 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego510
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2014509
UCHWAŁA NR XLIV/332/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006 na obszarze gminy Iwaniska .509
Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2006r.509
UCHWAŁA NR XLVI/358/2006 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.509
ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 09 marca 2006 r.509
Zarządzenie nr 21/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 maja 2006 r.509
UCHWAŁA NR XLV/354/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 rok w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych509
UCHWAŁA NR XLIV/343/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r508
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl