Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 koniec kadencji506
UCHWAŁA NR XLIV/333/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2006 na obszarze gminy Iwaniska.506
UCHWAŁA NR XLIV/334/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na506
UCHWAŁA Nr XLIV/341/2005 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej506
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.10.2013r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 08.10.2013r. przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 506
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora Aneksu Nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatr506
Monitoring505
Oświadczenie majątkowe za 2008r.505
Uchwała Nr LXXVII/539/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.505
Formularz C/2/08505
Oswiadczenie majątkowe Danuta Kargulewicz za 2013 rok504
Uchwała Nr LXII/469/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowości planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok502
Uchwała Nr XXXI/193/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023502
UCHWAŁA Nr XLVII/367/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.502
UCHWAŁA Nr XLV/353/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005rok.502
Uchwała Nr XLIV/356/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za rok 2008 i absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska501
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Ja501
Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 04.06.2013r.501
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.07.2013r.501
Uchwała Nr XVIII/118/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 wrzesnia 2011r. Intencyjna w sprawie przekazania środka trwałego501
Uchwała Nr LXXIV/527/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rweitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015(aktualizacja).499
Uchwała Nr LV/416/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 8 pażdziernika 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok499
Sprawozdanie Rb-N za 2008r.499
UCHWAŁA NR XXXVII/280/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/274/2005 z dnia 30 maja 2005 r.499
Sprawozdanie Rb-NDS za 2009r.499
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok499
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2019498
UCHWAŁA Nr XLVII/375/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/356/2006498
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2013r.497
Uchwała Nr XXIV/166/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrebie 24 - Wojnowice497
Informacja Wójta Gminy Iwaniska497
Uchwała Nr XXXV/306/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2009 rok.497
Oświadczenie majątkowe za 2007r.496
Formularz B/3/10495
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.06.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowośc495
Uchwała Nr LXV/492/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w bud budżżecie gminy na 2010 rok.495
UCHWAŁA NR XLIV/339/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów ,określenia zasad poboru i wynagrodzenia,terminów płatności oraz zwolnień na rok podatkowy 2006 na obszarze gmin495
ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 stycznia 2006r. W sprawie : nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu z połaci dachowych.495
UCHWAŁA Nr XLIV/344/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.495
Uchwała nr XXXII/277/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.495
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl