Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.05.2012r. zawiadamiajace strony postepowania o wydanym w dniu 10.05.2012r. postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/4/2011 zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa524
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.524
UCHWAŁA NR XXXV/261/ 2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.524
UCHWAŁA NR XXXVII/276/05 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie zadania pn.Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej i sali gimnastycznej w Iwaniskach na działkach nr 291/1,289/8 i 289/11524
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.524
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.523
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.523
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.523
UCHWAŁA NR XLIII/331/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.523
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 01.08.2012r. 522
ZARZĄDZENIE NR 18/2006 WÓJTA GMINY W IWANISKACH z dnia 28 kwietnia 2006 roku522
Uchwała Nr XXXVII /282 /05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wynagrodzenia dla Wójta Gminy Iwaniska.522
Oświadczenie majątkowe dyrektora Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za rok 2015522
Uchwala Nr XLVII/380/06Rady Gminy Iwaniskach dnia 30 marca 2006r w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GminieIwaniska na rok 2006.521
UCHWAŁA XLVIII/386/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian Załącznika Nr 4a do Uchwały Nr XL ¥1/356/2006521
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.03.2013r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska Elektrowni Wiatrowych o mocy 521
UCHWAŁA NR XLIII/329/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwaniska.521
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.09.2012r. zawiadamiajace strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 521
UCHWAŁA NR XXXVIII/302/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie projektu budowlanego oraz budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Iwaniska, ul. Stary Gościniec.521
U C H W A Ł A Nr XLVII/377/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2005 r520
UCHWAŁA NR XXXVIII /298/ 2005 r. RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Iwaniska.520
UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.519
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrebie Iwaniska gmina Iwaniska"518
UCHWAŁA Nr XLVII/366/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/356/2006 z dnia 09.02.2006 r.518
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 29.11.2012r.518
UCHWAŁA NR XLII/325/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XL/312/2005518
UCHWAŁA Nr XLIX/ 396 / 06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Kielcach518
Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 maja 2006r.518
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.03.2013r.517
Uchwała Nr XLIV/244/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/219/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi517
Uchwała Nr XXXIX/336/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych516
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie516
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.516
UCHWAŁA Nr XLII/323/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.516
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 11.05.2012r.516
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.515
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok Anna Adamczak515
UCHWAŁA NR XLII/324/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.515
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska za 2013 rok513
UCHWAŁA NR XL/309/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.513
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl