Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 09 marca 2006 r.543
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2014542
Sprawozdanie Rb-NDS za 2010r.541
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.05.2013r.541
Zarządzenie nr 21/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 maja 2006 r.541
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 03.12.2012r. zawiadamiające strony postępowania że w dniu 20.11.2012r. inwestor przedłożył Aneks nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambry540
UCHWAŁA NR XL/312/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/290/2005540
UCHWAŁA NR XLIV/340/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej ,terminu płatności oraz sposobu jej poboru540
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok540
UCHWAŁA NR XL/310/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.539
ZARZĄDZENIE NR 6/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 marca 2006 r.539
UCHWAŁA NR XLV/354/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 rok w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych539
Uchwała Nr XLI/229/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Iwaniska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym538
Uchwała Nr XLVI/364/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie : w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska.538
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 kwietnia 2006 r.538
UCHWAŁA Nr XLIV/347/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.538
Uchwała Nr LXIX/511/2010 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2010r. W sprawie: budowy pomnika poświęconego Bohaterom Boju o Przepiórów 23-24 maja 1915r.537
Uchwała Nr LXXVI/532/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.537
UCHWAŁA NR XLIX/390/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : ustalenia granic i numerów obwodów ,oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iwaniska.537
Oświadczenie majątkowe Magdalena Pietrzyk za 2013 rok536
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu publicznych Szkól w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum za 2013 rok536
Sprawozdanie Rb-Z za 2008r.536
Formularz C/1/08536
UCHWAŁA Nr XLII/319/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.536
UCHWAŁA NR XLVI/358/2006 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.536
UCHWAŁA Nr XL YII/381/ Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach.536
UCHWAŁA NR XLIX/393/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r535
Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2006 r535
ZARZĄDZENIE NR 25/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 05 czerwca 2006 r.535
UCHWAŁA NR NR XLIV/335/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2006 na obszarze gminy Iwaniska.534
UCHWAŁA Nr XLVI/365/06 RADY GMINY IWANISKA z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie: uchylenia uchwały NrXII/95/99 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia listopada 1999 r534
Uchwała Nr XLVI/360/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwaniska na rok 2006.533
Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji - na 2 miesiące przed upływem kadencji533
ZARZĄDZENIE NR 24/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 30 maja 2006 roku533
ZARZĄDZENIE nr.3/2006 WÓJTA GMINY IWANISKA z dnia 1 lutego532
Uchwała Intencyjna Nr LIV/413/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011531
Uchwała Nr VI/32/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 531
ZARZĄDZENIE NR 30/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 30 czerwca 2006 roku531
Formularz C/2/08530
Oswiadczenie majątkowe Danuta Kargulewicz za 2013 rok530
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl