Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 maja 2006r.547
Oświadczenie majatkowe za rok 2007546
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 01.08.2012r. 546
UCHWAŁA Nr XLII / 322 /05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.546
UCHWAŁA NR XXXVI/272/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w uchwale Nr XXXV/261/2005 z dnia 26.04.2005 r.545
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.03.2013r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska Elektrowni Wiatrowych o mocy 545
UCHWAŁA Nr XXX/227/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok545
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.545
UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.545
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.544
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.01.2013r.544
UCHWAŁA Nr XXVII/201/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.544
Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego544
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.543
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.543
UCHWAŁA NR XL/308/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.543
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.09.2012r. zawiadamiajace strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 543
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.07.2012r.542
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.542
UCHWAŁA XLVIII/386/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian Załącznika Nr 4a do Uchwały Nr XL ¥1/356/2006542
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.542
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrebie Iwaniska gmina Iwaniska"541
UCHWAŁA NR XXXV/261/ 2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.541
UCHWAŁA NR XXXVII/276/05 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie zadania pn.Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej i sali gimnastycznej w Iwaniskach na działkach nr 291/1,289/8 i 289/11541
U C H W A Ł A Nr XLVII/377/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2005 r540
Uchwała Nr XXXVII /282 /05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wynagrodzenia dla Wójta Gminy Iwaniska.540
UCHWAŁA NR XLIII/329/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwaniska.540
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie- rok 2015540
UCHWAŁA NR XXXVIII/302/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie projektu budowlanego oraz budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Iwaniska, ul. Stary Gościniec.540
UCHWAŁA NR XLIII/331/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.539
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.10.2012r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o złożonym przez Inwestora Aneksie do Raportu o oddzaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich pias539
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska za 2013 rok539
Ostrzeżenie538
Uchwala Nr XLVII/380/06Rady Gminy Iwaniskach dnia 30 marca 2006r w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GminieIwaniska na rok 2006.538
UCHWAŁA Nr XLVII/366/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/356/2006 z dnia 09.02.2006 r.538
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.537
Uchwała Nr XXXIX/336/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych537
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie537
UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.537
UCHWAŁA NR XXXVIII /298/ 2005 r. RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Iwaniska.537
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl