Strona główna BIP
Urząd Miasta i Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Sołectwa
Rada Miejska

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Archiwum stron
Lista archiwalnych wersji stron
Data archiwizowaniaTytuł
2022-11-17 12:03:27Interpelacja w sprawie otwarcia mieszkań socjalnych w miejscowości Krępa
2022-08-11 13:17:18Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2022-03-21 10:54:33Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.03.2022r. o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwen
2022-01-17 12:30:26Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska za 2013 rok
2022-01-17 12:29:21Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach
2022-01-17 12:27:47Oświadczenie majątkowe Kierownika filii w Jastrzębskiej Woli za 2013 rok
2022-01-17 12:27:33Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Ujeździe za 2013 rok
2022-01-17 12:27:19Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Wygiełzowie za 2013 rok
2022-01-17 12:26:16Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Mydłowie za 2013 rok
2022-01-17 12:25:36Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu publicznych Szkól w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum za 2013 rok
2022-01-17 12:24:09Oświadczenie majątkowe Magdalena Pietrzyk za 2013 rok
2022-01-17 12:22:59Oswiadczenie majątkowe Danuta Kargulewicz za 2013 rok
2022-01-17 12:22:44Oświadczenie majątkowe Barbara Zawadzka za 2013 rok
2022-01-17 12:22:29Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
2022-01-17 12:22:12Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
2022-01-17 12:20:04Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
2022-01-17 12:19:48Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
2022-01-17 12:19:32Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
2022-01-17 12:18:39Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
2022-01-17 12:17:47Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
2022-01-17 12:17:00Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
2022-01-17 12:16:08Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2013 rok
2022-01-17 12:10:30Projekty Uchwał VIII kadencji Rady Gminy Iwaniska
2022-01-17 12:09:10Uchwały Rady Gminy
2022-01-17 12:07:49Komisje Rady Gminy
2022-01-17 12:07:46Przewodniczący Rady Gminy
2022-01-17 12:07:43Rada Gminy
2022-01-17 12:07:40Wójt Gminy
2021-11-08 10:43:06Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2010r
2021-09-02 10:15:14Uchwała Nr LI/223/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyj
2021-07-15 09:59:08Uchwała Nr XLVIX/219/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
2021-07-12 11:29:59Uchwała Nr XLVIII/216/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. W sprawie : dokonania zmiany uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XLI/167/2020 z dnia 2 grudnia 2020, w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi o
2021-07-12 11:29:56Uchwała Nr XLVIII/215/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
2021-07-12 11:29:52Uchwała Nr XLVIII/214/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
2021-07-12 11:29:49Uchwała Nr XLVIII/213/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2020 r
2021-07-12 11:29:44Uchwała Nr XLVIII/212/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2020 r.
2021-07-12 11:29:42Uchwała Nr XLVIII/211/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania
2021-05-17 15:26:34Sesja nr XLV/2021
2021-04-29 10:38:35Deklaracja dostępności
2021-04-22 14:43:55Skład Gminnej Komisji RPA
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl