Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Archiwum stron
Lista archiwalnych wersji stron
Data archiwizowaniaTytuł
2018-11-20 10:26:54Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018-11-19 21:26:11Transmisje sesji Rady Gminy
2018-10-18 12:18:03Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2018-10-15 10:49:14Monitoring
2018-10-15 10:41:38Obowiązek informacyjny
2018-10-04 23:56:18Obowiązek informacyjny
2018-10-04 10:09:08Wybory samorządowe 2018
2018-10-03 09:35:53Wybory samorządowe 2018
2018-09-26 09:29:01Wybory samorządowe 2018
2018-09-24 15:22:42Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2018-09-14 10:35:05Wybory samorządowe 2018
2018-08-21 09:20:50Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.
2018-05-24 14:51:55Statut Gminy
2017-07-01 12:51:10Uchwała Nr XLVIII/221/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2017-07-01 12:50:30Uchwała Nr XLVIII/220/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XLV/198/2017 z dnia 29 marca 2017 r w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach wraz z filiami w My
2017-07-01 12:49:38Uchwała Nr XLVIII/219/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Iwaniska
2017-07-01 12:48:52Uchwała Nr XLVIII/218/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2016r.
2017-07-01 12:48:02Uchwała Nr XLVIII/217/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanie budżetu gminy Iwaniska za 2016r.
2017-07-01 12:47:10Uchwała Nr XLVIII/216/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska
2017-07-01 12:45:45Uchwała Nr XLVIII/215/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wniosku o utworzenie Posterunku Policji w Iwaniskach
2017-06-22 13:01:09Rejestr instytucji kultury
2017-06-08 11:51:13Rejestr dziennych opiekunów
2017-06-01 09:21:23Filia w Przepiórowie
2017-06-01 09:15:15Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
2017-05-29 15:03:37Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach
2017-05-29 14:58:57Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Iwaniskach
2017-05-29 14:57:13Filia w Wygiełzowie
2017-05-29 14:56:12Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Piłsudkiego w Iwaniskach
2017-05-29 14:54:31Filia w Wygiełzowie
2017-05-29 14:52:39Filia w Mydłowie
2017-05-29 14:51:33Filia w Jastrzębskiej Woli
2017-05-29 14:49:32Filia w Ujeździe
2017-05-29 14:46:48Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
2017-05-18 08:51:38Kierownicy i Dyrektorzy
2017-04-27 09:59:25Gminna Biblioteka Publiczna w Iwaniskach
2016-11-14 14:59:45Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2016-11-14 14:55:19Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2016-11-14 14:52:10Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2016-03-10 15:23:55Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 14.03.2016r.
2016-03-04 07:08:57Wzory oświadczeń majątkowych
[1] 2 3 4 5 6 7

Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl