Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2023-09-21 20:26:53Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 21.09.2023r. stwierdzające o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą
2023-09-21 20:16:44Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 21.09.2023r. stwierdzające o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą
2023-09-21 20:10:53Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2023
2023-09-20 13:25:37Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
2023-09-20 08:55:41Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
2023-09-18 14:25:11Wybory do Izb Rolniczych 2023
2023-09-18 14:11:04Projekty uchwał na LXXXVII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.09.2023r.
2023-09-18 09:32:51Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
2023-09-18 09:24:36Wybory
2023-09-18 09:12:03Wybory
2023-09-11 12:57:36Interpelacja w sprawie utworzenia dodatkowych przystanków autobusowych przy Cmentarzu Parafialnym w Iwaniskach i przy ul. Rynek w Iwaniskach, oraz remontu pozostałych na terenie Gminy Iwaniska
2023-09-11 12:12:21Oświadczenia majątkowe za rok 2023
2023-09-11 12:04:32Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
2023-09-07 15:22:34Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2023
2023-09-07 14:47:58Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2023
2023-09-07 14:43:49Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
2023-09-07 14:38:57Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2023
2023-09-04 15:03:52Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
2023-08-31 11:12:37WYKAZ Nieruchomości- lokali przeznaczonych do oddania w najem położonych w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 8 ( targowisko ,, Mój Rynek”) i w miejscowości Stobiec.
2023-08-31 10:39:32Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2023
2023-08-30 13:03:30Sesja nr LXXXVI/2023
2023-08-30 12:36:11Interpelacja w sprawie zainstalowania monitoringu na parkingu przy ul. Opatowskiej w Iwaniskach
2023-08-30 12:15:31Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
2023-08-30 08:30:45Interpelacja w sprawie utworzenia dodatkowych przystanków autobusowych przy Cmentarzu Parafialnym w Iwaniskach i przy ul. Rynek w Iwaniskach, oraz remontu pozostałych na terenie Gminy Iwaniska
2023-08-28 12:59:33Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2023
2023-08-28 12:39:30Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
2023-08-28 11:57:58Interpelacja dotyczy dowozu kruszywa na drogi gminne
2023-08-28 11:57:54Interpelacja dotyczy odkrzaczania dróg gminnych w kierunku Mydłowca
2023-08-24 13:32:06Projekty uchwał na LXXXVI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.08.2023r.
2023-08-24 13:27:33Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2023
2023-08-17 15:25:39Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 17.08.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mi
2023-08-14 14:48:04Sprawozdania finansowe za 2023
2023-08-14 12:42:29Interpelacja dotyczy dowozu kruszywa na drogi gminne
2023-08-14 12:42:27Interpelacja dotyczy odkrzaczania dróg gminnych w kierunku Mydłowca
2023-08-14 12:42:23Interpelacja w sprawie zainstalowania monitoringu na parkingu przy ul. Opatowskiej w Iwaniskach
2023-08-14 12:28:34Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.2.2023.AK
2023-08-08 09:32:23Interpelacja dotyczy odpowiedzi na interpelację z dnia 13.07.2023 r. Or.0003.11.2023 w sprawie kontroli dróg gminnych
2023-08-08 09:32:20Interpelacja w sprawie odkrzaczania drogi gminnej
2023-08-03 12:58:10Wybory do Izb Rolniczych 2023
2023-08-03 12:41:50Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2023