Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Archiwum stron
Lista archiwalnych wersji stron
Data archiwizowaniaTytuł
2021-09-02 10:15:14Uchwała Nr LI/223/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyj
2021-07-15 09:59:08Uchwała Nr XLVIX/219/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
2021-07-12 11:29:59Uchwała Nr XLVIII/216/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. W sprawie : dokonania zmiany uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XLI/167/2020 z dnia 2 grudnia 2020, w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi o
2021-07-12 11:29:56Uchwała Nr XLVIII/215/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
2021-07-12 11:29:52Uchwała Nr XLVIII/214/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
2021-07-12 11:29:49Uchwała Nr XLVIII/213/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2020 r
2021-07-12 11:29:44Uchwała Nr XLVIII/212/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2020 r.
2021-07-12 11:29:42Uchwała Nr XLVIII/211/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania
2021-05-17 15:26:34Sesja nr XLV/2021
2021-04-29 10:38:35Deklaracja dostępności
2021-04-22 14:43:55Skład Gminnej Komisji RPA
2021-04-08 15:10:20Adopcja zwierząt
2021-03-01 15:07:54Sesja nr XLI/2020
2021-02-11 08:47:14Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
2020-11-23 15:18:31Uchwały Rady Gminy
2020-11-23 15:16:18Uchwały Rady Gminy
2020-11-05 14:49:49Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji.
2020-11-05 14:37:47Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2010r. VI kadencja.
2020-11-05 14:36:22Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska za 2012 rok
2020-11-05 14:36:18Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2011 rok
2020-11-05 14:34:05Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy na początek VI kadencji
2020-11-05 14:33:53Oświadczenia majątkowe Radnych V kadencji
2020-11-05 14:28:32Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok
2020-11-05 14:28:29Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 rok
2020-11-05 14:28:25Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok
2020-11-05 14:18:22Oświadczenia majątkowe radnych na początek VI kadencji
2020-11-05 14:13:23oświadczenie majątkowe radnych za 2007r
2020-11-05 14:08:54Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy
2020-11-05 14:06:35Oświadczenie majatkowe za 2006 rok (początek kadencji)
2020-11-05 14:06:32Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
2020-11-05 14:06:30Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy2007
2020-11-05 14:04:19Oświadczenia Radnych Rady Gminy
2020-11-05 14:02:12Oświadczenia Radnych Rady Gminy IV kadencji
2020-11-05 14:02:08Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy IV kadencji
2020-11-05 12:25:38Oświadczenia majątkowe za 2006 rok (początek kadencji)
2020-11-05 12:25:34Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
2020-11-05 12:21:04Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy 2007
2020-11-05 12:20:24Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.
2020-11-05 12:20:20Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.
2020-11-05 12:20:18Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Powrót

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl