Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring

 Urząd Gminy

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Dane teleadresowe
Wybory 2011
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach więcej»
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.
więcej»
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Lp. Postępowanie Planowany termin rozpoczęcia procedury Orientacyjna wartość zamówienia Tryb
udzielenia zamówienia
I II III IV V
1. Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska I kwartał 3.100.000,00 przetarg nieograniczony
2. Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców II kwartał 4.966.649,99
Przetarg nieograniczonywięcej»
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 08.10.2018 r
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 08.10.2018 r więcej»
Wójt Gminy Iwaniska informuje, że Gmina Iwaniska uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
INFORMACJAWójt Gminy Iwaniska informuje, że Gmina Iwaniska uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wykonanie zadania pn: ,,Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy Iwaniska” w wysokości 33.534,00 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowanych
więcej»
ROLNIKU - UPRAWIAJ KONOPIE PRZEMYSŁOWE NA TERENIE SWOJEJ GMINY
ROLNIKU - UPRAWIAJ KONOPIE PRZEMYSŁOWE NA TERENIE SWOJEJ GMINY więcej»
Ogłoszenie o postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 4 września 2018r. o złożeniu do depozytu odszkodowania
Ogłoszenie o postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 4 września 2018r. o złożeniu do depozytu odszkodowania więcej»
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuję, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. wszczęto na wniosek Kopalń Dolomitu S.A. ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
więcej»
OBWIESZCZENIE Starosty Opatowskiego z dnia 10.09.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Starosty Opatowskiego
z dnia 10.09.2018 r.
-zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę budynku komunalnego na mieszkania socjalne w rozumieniu art. 71 ustawy Prawo budowlane wraz z realizacją urządzeń budowlanych, w miejscowości Krępa na działce o nr ew. 492/1, gm. Iwaniska, więcej»
Obwieszczenie Wojta Gminy Klimontow z dnia 03.08.2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budowa obwodnicy Kl
Obwieszczenie Wojta Gminy Klimontow z dnia 03.08.2018
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budowa obwodnicy Klimontowa więcej»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl