Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach
więcej»
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25,27-570 Iwaniska
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25,27-570 Iwaniska więcej»
Nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Wójt Gminy Iwaniska ogłasza nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
więcej»
Projekt pn. „Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt pn. „Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej»
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów, gmina Iwaniska (do oddania w dzierżawę przeznacza się część nieruchomości).
WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów, gmina Iwaniska (do oddania w dzierżawę przeznacza się część nieruchomości).
więcej»
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok więcej»
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska Informuję się strony postępowania, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy i konieczność analizy obszernego materiału dowodowego nowy termin załatwienia sprawy wyznacz
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska
Informuję się strony postępowania, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy i konieczność analizy obszernego materiału dowodowego nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do 10 lutego 2020 r.
więcej»
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKEIGO
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKEIGO więcej»
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

więcej»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl