Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,
Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,
więcej»
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
więcej»
Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych ,projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych ,projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025 więcej»
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
więcej»
WYKAZ SOŁTYSÓW Gminy Iwaniska
WYKAZ SOŁTYSÓW Gminy Iwaniska
Sołectwa Gminy Iwaniska
Lp. Jednostka pomocnicza
gminy Zasięg terytorialny Nazwisko i imię sołtysa
1. Sołectwo Boduszów wieś Boduszów Stępień Teresa
2. Sołectwo Borków wieś Borków Skotnicka Barbara
3. Sołectwo Dziewiątle wieś Dziewiątle Wójcik Wioleta
4. Sołectwo Gryzikamień wieś Gryzikamień Dziedzic Bogusław
5. Sołectwo Garbowice wieś Garbowice Grześkiewicz Waldemar
6. Sołectwo Iwaniska wieś Iwaniska Piszczela Beata
7. Sołectwo Jastrzębska Wola wieś Jastrzębska Wola Piotrowicz Grażyna
8. Sołectwo Kamieniec wieś Kamieniec Wójcik Tadeusz
9. Sołectwo Kopiec wieś Kopiec Żabicka Janina
10. Sołectwo Kujawy wieś Kujawy Sabat Jan
11. Sołectwo Krępa wieś Krępa Mruk Andrzej
12. Sołectwo Łopatno wieś Łopatno Grzesik Andrzej
13. Sołectwo Marianów wieś Marianów Górczyński Stanisław
14. Sołectwo Mydłów wsie: Mydłów, Mydłowiec Stachurski Józef
15. Sołectwo Nowa Łagowica wieś Nowa Łagowica Kargul Jan
16. Sołectwo Przepiórów wieś Przepiórów Doleszek Zbigniew
17. Sołectwo Radwan wieś Radwan Imiałkowska Jolanta
18. Sołectwo Skolankowska Wola wieś Skolankowska Wola Strawa Eliza
19. Sołectwo Stobiec wieś Stobiec Polański Jan
20. Sołectwo Stara Łagowica wieś Stara Łagowica Łata Elżbieta
21. Sołectwo Toporów wieś Toporów Bajak Jadwiga
22. Sołectwo Tęcza wsie: Tęcza, Planta, Sobiekurów Pietrzyk Stanisław
23. Sołectwo Ujazd wsie: Ujazd, Haliszka Pasik Urszula
24. Sołectwo Wojnowice wieś Wojnowice Kwiatek Jolanta
25. Sołectwo Wzory wsie: Wzory, Zielonka, Kamienna Góra, Podzaldów Bień Ewelina
26. Sołectwo Wygiełzów wieś Wygiełzów Dąbrowska Dorota
27. Sołectwo Zaldów wieś Zaldów Ścibisz Krzysztof

więcej»
Dotacje na rozwój firm. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w pierwszej połowie października planuje przeprowadzenie naboru wniosków dla firm zainteresowanych rozwojem swojej działalności. W tym celu w terminach od 16 do 24 września oraz 7 i 14 pa
Dotacje na rozwój firm.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w pierwszej połowie października planuje przeprowadzenie naboru wniosków dla firm zainteresowanych rozwojem swojej działalności. W tym celu w terminach od 16 do 24 września oraz 7 i 14 października 2019 r. przeprowadzi spotkania informacyjne. Spotkania poprowadzi Sławomir Miechowicz Doradca ds. Zarządzania projektami.
więcej»
POSTANOWIENIE dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w Decyzji Wójta Gminy Iwaniska o warunkach zabudowy znak: RG.6733.4.2016 z dnia 03.11.2016 r. wydanej Gminie Iwaniska, dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: 
POSTANOWIENIE dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w Decyzji Wójta Gminy Iwaniska o warunkach zabudowy znak: RG.6733.4.2016 z dnia 03.11.2016 r. wydanej Gminie Iwaniska, dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:
• targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym
z sanitariatami, straganami i przynależną infrastrukturą techniczną;
więcej»
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska. więcej»
Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Kamieniec” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Kamieniec” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej»
Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Łopatno” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Łopatno” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl