Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Ogłoszenie o postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 4 września 2018r. o złożeniu do depozytu odszkodowania
Ogłoszenie o postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 4 września 2018r. o złożeniu do depozytu odszkodowania więcej»
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuję, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. wszczęto na wniosek Kopalń Dolomitu S.A. ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
więcej»
OBWIESZCZENIE Starosty Opatowskiego z dnia 10.09.2018 r.
OBWIESZCZENIE
Starosty Opatowskiego
z dnia 10.09.2018 r.
-zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę budynku komunalnego na mieszkania socjalne w rozumieniu art. 71 ustawy Prawo budowlane wraz z realizacją urządzeń budowlanych, w miejscowości Krępa na działce o nr ew. 492/1, gm. Iwaniska, więcej»
Obwieszczenie Wojta Gminy Klimontow z dnia 03.08.2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budowa obwodnicy Kl
Obwieszczenie Wojta Gminy Klimontow z dnia 03.08.2018
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budowa obwodnicy Klimontowa więcej»
Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 05.07.2018 r (nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Klimontowa)
Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 05.07.2018 r (nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Klimontowa) więcej»
BUDOWA CHODNIKA przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwanisk
BUDOWA CHODNIKA przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska więcej»
Decyzja_mienie_Ujazd
Decyzja_mienie_Ujazd więcej»
Informacja_wszczęcie_o_udzielenie_pozwolenia_wodnoprawnego
Informacja_wszczęcie_o_udzielenie_pozwolenia_wodnoprawnego więcej»
Decyzja_mienie gromadzkie_Garbowice
Decyzja_mienie gromadzkie_Garbowice więcej»
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2018r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefonii komó
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2018r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY), wraz z wewnętrzną linią zasilającą ” na działce o nr ewid. 100 w miejscowości Wygiełzów więcej»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl