Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
UCHWAŁA NR XXX/222/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.562
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska - początek kadencji 2014-2018561
Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2006r.561
UCHWAŁA Nr XLVII/374/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.561
UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/280/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.560
Sprawozdanie Rb-N na koniec II kwartalu 2010r.559
Sprawozdanie Rb-27S za 2009r.559
UCHWAŁA NR XXXVII/278/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.558
UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy558
Sprawozdanie Rb-NDS za 2008r.557
UCHWAŁA NR XXXIV/252/05 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwaniska.557
UCHWAŁA Nr XLIV/345/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok557
UCHWAŁA NR XLI/317/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.557
Uchwała Nr XLV / 355/2005 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego557
UCHWAŁA NR XLI/315/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: aktualnego upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania długu.556
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2016 rok556
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.06.2012r. zawiadamiajace o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z555
UCHWAŁA Nr XLI/314/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.555
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.12.2012r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji znak RG.6220/4/2011 z dnia 11.12.2012r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowisk555
UCHWAŁA NR XLIV/332/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006 na obszarze gminy Iwaniska .555
UCHWAŁA Nr XLVII/369/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.555
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2011r.554
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 lipca 2013r. zawiadamiające o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewią554
UCHWAŁA Nr XXXIX/305/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.554
UCHWAŁA NR XXXIX/306/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.554
ZARZĄDZENIE NR 10/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 marca 2006 r.554
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/5/2011 z dnia 16.05.2013r.553
Uchwała nr III/12/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzemia zmian do Uchwały Nr LXXXI/550/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iw553
UCHWAŁA Nr XLIII/328/05 RADY GMINY IWANISKA w sprawie : dokonania zmian w uchwale Rady Gminy w Iwaniskach Nr XXXVIII/283/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach.552
Formularz A/3/10551
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2013r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowyc551
UCHWAŁA NR XLI/316/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.551
UCHWAŁA Nr XXXVIII/283/2005 RADY GMINY IWANISKA w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach.551
ZARZĄDZENIE NR 12/2006 WÓJTA GMINY IWANISKA z dnia 29 marca 2006 roku550
UCHWAŁA Nr XLVII/371/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.550
Formularz A/1/10549
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle” wraz z obszarem objętym pr549
UCHWAŁA NR XXXV/262/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.548
Uchwała Nr LXIV/483/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr LXII/476/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. 548
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok548
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl