Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objętym przewidy566
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony postępowania o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska z dnia 03.09.2012r. znak RG.6220/2/2011 o podjęciu z urzędu zawieszonego postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla prz564
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2016564
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok564
Oświadczenie majątkowe za 2007r.563
UCHWAŁA NR XXXI/234/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.563
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiające strony o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji dotychczasowej, tj. decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.05.2009r. znak RG.7624/7/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi562
ZARZĄDZENIE Nr 5/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 28 lutego 2006 r.562
Wybory562
UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.562
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2013r. zawiadamiajace o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydob560
UCHWALA NR XLVIII/384/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.560
UCHWAŁA NR XLIX/391/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2006 rok.560
Uchwała Nr XLVI/363/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie : uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska na 2006 r.560
Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 marzec 2006 r.559
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 29.11.2012r.559
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok558
UCHWAŁA Nr XXXV/260/ 05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach za 2004 r .558
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Iwaniskach558
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok Anna Adamczak557
UCHWAŁA NR XLVIII/388/2006 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny.557
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 11.05.2012r.556
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.556
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.03.2013r.555
UCHWAŁA NR XLVIII/383/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.555
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska początek kadencji 2014-2018555
Uchwała Nr XL VII/382/06 Rady Gminy w Iwanłskach z dnia 30 marca 2006W sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego553
Oświadczenie majątkowe dyrektora Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za rok 2015553
ZARZĄDZENIE NR 18/2006 WÓJTA GMINY W IWANISKACH z dnia 28 kwietnia 2006 roku552
UCHWAŁA Nr XXX/226/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.552
UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.552
Uchwała Nr XLI/318/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska.551
UCHWAŁA Nr XLII/321/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.551
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2017551
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.05.2012r. zawiadamiajace strony postepowania o wydanym w dniu 10.05.2012r. postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/4/2011 zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa549
ZARZĄDZENIE NR 8/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 09 marca 2006 roku549
UCHWAŁA Nr XXVII/200/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.549
UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4a do Uchwały Nr XXXVII/281/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.548
UCHWAŁA NR XXX/225/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.547
UCHWAŁA NR XXXVII/281/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4a do Uchwały Nr XXXIV/250/2005 z dnia 18 marca 2005 r.547
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl