Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 02.08.2012r.544
UCHWALA NR XLVIII/384/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.543
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/3/2012 z dnia 14.08.2012r. stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą ,,Bud543
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony postępowania o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska z dnia 03.09.2012r. znak RG.6220/2/2011 o podjęciu z urzędu zawieszonego postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla prz543
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.12.2012r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objęty543
Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 marzec 2006 r.542
ZARZĄDZENIE Nr 5/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 28 lutego 2006 r.542
UCHWAŁA NR XLVIII/388/2006 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny.542
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiające strony o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji dotychczasowej, tj. decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.05.2009r. znak RG.7624/7/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi541
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Iwaniskach538
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.538
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2016538
Uchwała Nr XLVI/363/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie : uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska na 2006 r.538
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objętym przewidy537
UCHWAŁA NR XLVIII/383/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.536
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok536
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska początek kadencji 2014-2018536
UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.535
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2013r. zawiadamiajace o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydob535
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok533
UCHWAŁA Nr XXXV/260/ 05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach za 2004 r .533
UCHWAŁA Nr XXX/226/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.533
UCHWAŁA NR XXXVII/281/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4a do Uchwały Nr XXXIV/250/2005 z dnia 18 marca 2005 r.533
UCHWAŁA Nr XLII/321/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.533
Uchwała Nr XLI/318/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska.532
Uchwała Nr XL VII/382/06 Rady Gminy w Iwanłskach z dnia 30 marca 2006W sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego531
UCHWAŁA Nr XXVII/200/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.531
Oświadczenie majatkowe za rok 2007530
UCHWAŁA NR XXX/225/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.530
Uchwała Nr XXXVII/215/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska530
ZARZĄDZENIE NR 8/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 09 marca 2006 roku529
UCHWAŁA NR XXXVI/272/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w uchwale Nr XXXV/261/2005 z dnia 26.04.2005 r.529
UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4a do Uchwały Nr XXXVII/281/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.529
UCHWAŁA Nr XLII / 322 /05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.528
UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.528
Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 maja 2006r.527
UCHWAŁA Nr XXVII/201/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.527
UCHWAŁA NR XL/308/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.527
UCHWAŁA Nr XXX/227/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok526
UCHWAŁA NR XXXVII/276/05 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie zadania pn.Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej i sali gimnastycznej w Iwaniskach na działkach nr 291/1,289/8 i 289/11525
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl