Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwala Nr XLVII/380/06Rady Gminy Iwaniskach dnia 30 marca 2006r w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GminieIwaniska na rok 2006.556
Uchwała nr III/11/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Iwaniska555
U C H W A Ł A Nr XXXIII/246/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie wyrażenia opinii o zmianie nazw miejscowości.555
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.01.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia znak RG.6220.5.2012 z dnia 21.01.2013r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym jednocześnie 554
UCHWAŁA NR XLII/325/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XL/312/2005554
UCHWAŁA Nr.XLIX/397/06 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach553
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.04.2013r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu ko553
UCHWAŁA Nr XLII/323/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.553
Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok552
ZARZĄDZENIE NR 29/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 29 czerwca 2006 roku552
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.12.2012r.552
Interpelacje 2019552
UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.552
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2013r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o mozliwości zapozniania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopa551
ZARZĄDZENIE NR 26/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 czerwca 2006 r.551
ZARZĄDZENIE Nr 31/2006 Szefa Obrony Cywilnej Wójta Gminy lwaniska z dnia 7 lipca 2006r.551
Uchwała Nr XLVI/362/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie :uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska na 2006 r.551
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.07.2012r.550
Formularz B/5/09550
Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2010r.549
UCHWAŁA Nr XXXVIII/288/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.549
UCHWAŁA Nr XXXVII/279/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.548
UCHWAŁA NR XLII/324/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.548
Sprawozdanie Rb-N za 2009r.547
U C H W A Ł A NR XXXIV/253/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wniosku o zmianę nazw miejscowości: Krępa Zabłocka i Skolanowska Wola.547
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 22.02.2013r.547
UCHWAŁA Nr XLVII/372/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.547
Plany polowań546
UCHWAŁA NR XL/309/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.546
UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/280/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.545
UCHWAŁA Nr XLIV/349/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.544
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.04.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o dopuszczeniu Fundacji Mysli Ekologicznej do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach d544
UCHWALA NR XLVIII/385/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.544
UCHWAŁA NR XXX/222/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.544
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska - początek kadencji 2014-2018544
UCHWAŁA NR XXXVIII/285/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.544
UCHWAŁA Nr XLVII/374/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.543
UCHWAŁA NR XLIX/394/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r543
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.06.2012r. zawiadamiajace o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z542
UCHWAŁA NR XLI/317/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.542
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl