Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok560
U C H W A Ł A Nr XXXII/239/2005 RADY GMINY IWANISKA w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska.560
UCHWAŁA NR XL/313/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian § 3 i § 11 do uchwały Nr XXXIV/250/2005 z dnia 18 marca 2005 roku.560
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 sierpnia 2011r.w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego560
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.559
UCHWAŁA NR XXXVI/268/05 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwaniska.559
UCHWAŁA NR XXX/232/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.559
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony postępowania o złozonym przez Inwestora Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Jastrzębska558
UCHWAŁA Nr XXXV/ 258 /05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2004 r.558
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2010 rok VI kadencja.558
UCHWAŁA NR XXXVI/271/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w uchwale Nr XXXV/263/2005 z dnia 26.04.2005 r.557
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 27.09.2011r. 557
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.556
UCHWAŁA NR XXXV/264/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/250/2005 z dnia 18 marca 2005 r.556
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.10.2011r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy556
UCHWAŁA Nr XXXVI/273/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.555
Oświadczenie majątkowe za 2007r.555
Budżet Gminy 2016554
Uchwała Nr XXXIV/256/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : przystąpienia Gminy Iwaniska do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.554
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.03.2012r.554
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.554
UCHWAŁA NR XLII / 326 / 2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: budowy obelisku poświęconego „Bojownikom w walce o Niepodległość i Sprawiedliwość 1939-1945r.554
ZARZĄDZENIE NR 13/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 kwietnia 2006 r.553
UCHWAŁA NR XXXIV/255/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach.553
UCHWAŁA NR XXX/228/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.552
Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach552
Oświadczenie majątkowe za 2008r.551
UCHWAŁA NR XXXI/235/2004 Rady Gminy w Iwaniska w sprawie: zmian § 3 i § 13 do Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach Nr XVII/125/2004 z dnia 19 marca 2004 roku.551
Oświadczenie majatkowe za 2006 rok (początek kadencji)550
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.06.2012r.550
UCHWAŁA Nr XLIII/327/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w statucie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.550
Informacja z wykonania budżetu 2007 rok549
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.10.2012r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji z dnia 30.10.2012r. o umorzeniu na wniosek Inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowis547
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.10.2012r. - zawiadomienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do postępowania546
UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.546
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 29.10.2012r.545
Zarządzanie Nr 59/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatne do rodzaju stopnia niepełn545
Oświadczenie majątkowe za 2007r.544
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/3/2012 z dnia 14.08.2012r. stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą ,,Bud544
UCHWAŁA NR XXXI/234/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.544
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl