Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lutego 2011r.490
Uchwała Nr XXXII/280/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.490
Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska dla projektowanego terenu górniczego Piskrzyn III w obrębie 24 - Wojnowice490
Uchwała Nr XXXV/311/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.490
Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2008 rok.490
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 03.01.2014r.489
Sprawozdanie Rb-Z na koniec II kwartalu 2010r.489
Uchwała nr III/7/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/168/2004 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 488
Uchwała nr VII/54/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 488
UCHWAŁA NR LXXXI/548/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Iwaniska, oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym.487
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.10.2013r.487
Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 487
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok487
Informacja dotyczaca publikacji oferty zadania publicznego złozonego w trybie art 19a487
Uchwała Nr LXXVI/537/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.487
Uchwała nr I/1/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Iwaniskach487
Formularz A-04-09487
Uchwała Nr XXXII/200/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach w latach 2012-2014.486
Uchwała Nr LXV/490/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca2010r. w sprawie: Ustanowienia zarządu na mieniu Gminy Iwaniska na rzecz Instytucji Kultury Zamek Krzysztopór w Ujeżdzie486
Uchwała Nr LII/282/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego486
Uchwała Nr LII/403/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska486
Sprawozdanie Rb-27S za 2010r.486
Sprawozdanie Rb-PDP za 2010r.485
Sprawozdanie Rb-28S za 2010r.485
Informacja Wójta Gminy Iwaniska485
Sprawozdanie Rb-UN na koniec 2010r.484
Uchwała Nr XLIX/386/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009r. w sprawie: przyjęcia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu złozonego w ramach konkursu Nr 3/1/9.1.1/POKL/2009484
Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie 484
Uchwała Nr XXXVII/321/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.484
Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia wspólnie z Gminą Baćkowice pow. opatowskiego domu pomocy społecznej.484
Sprawozdanie Rb-27S za 2008r.483
Uchwała Nr XXXII/199/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zamiaru przystąpienia w latach 2012-2014 do projektu dotyczącego utworzenia przedszkoli w ramach konkursu zamkniętego nr 9/1/9.1.1/POKL/2012 (konkurs A2) ogłoszonego przez Św483
Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 06 września 2010 r. w sprawie: ustalenia regulaminu porządku domowego w budynku komunalnym.483
Uchwała Nr XXXIV/302/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego.482
Uchwała Nr XXIII/93/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska 481
wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków481
Uchwała Nr XXXIV/290/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska. 481
Uchwała Nr XXXV/309/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu.481
Uchwała Nr LIX/438/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Iwaniska480
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Krępa gmina Iwaniska.480
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl