Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
UCHWAŁA NR XLIV/343/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r508
UCHWAŁA NR XL/310/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.507
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.507
UCHWAŁA NR XLI/316/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.506
UCHWAŁA NR XLIV/340/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej ,terminu płatności oraz sposobu jej poboru506
UCHWAŁA Nr XLIV/347/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.506
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.505
UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.505
Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji - na 2 miesiące przed upływem kadencji505
Uchwała Nr XLI/229/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Iwaniska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym505
Sprawozdanie Rb-NDS za 2010r.504
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.504
Uchwała nr III/12/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzemia zmian do Uchwały Nr LXXXI/550/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iw504
Uchwała Nr LXXVI/532/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.504
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu publicznych Szkól w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum za 2013 rok504
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.05.2013r. zawiadamiające strony postępowania o uzupełnieniu dokumentacji w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych o mocy503
Uchwała Nr XLVI/360/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwaniska na rok 2006.502
UCHWAŁA NR XLIX/393/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r502
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 kwietnia 2006 r.502
ZARZĄDZENIE nr.3/2006 WÓJTA GMINY IWANISKA z dnia 1 lutego502
Oświadczenie majątkowe za 2008r.501
Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2006 r501
UCHWAŁA Nr XL YII/381/ Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach.501
ZARZĄDZENIE NR 30/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 30 czerwca 2006 roku501
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok501
Oświadczenie majątkowe za 2007r.501
Formularz A/1/10500
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.10.2013r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 08.10.2013r. przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 500
UCHWAŁA Nr XLIV/341/2005 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej500
UCHWAŁA Nr XLVI/365/06 RADY GMINY IWANISKA z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie: uchylenia uchwały NrXII/95/99 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia listopada 1999 r500
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. 499
Formularz A/3/10499
UCHWAŁA Nr XLII/320/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005rok.499
Uchwała Nr XXXVIII/301/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Iwaniska na lata 2004-2006.499
UCHWAŁA NR NR XLIV/335/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2006 na obszarze gminy Iwaniska.499
Oświadczenie majątkowe za 2007r.499
Uchwała Nr VI/32/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 498
Zarządzenie nr 15 / 2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 kwietnia 2006r.498
Uchwała Nr XLVII/504/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie: zmiany Statutu Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.497
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.497
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl