Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.207
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.02.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.5.2016 dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica od miejscowości Ujazd w km ok. 3+64207
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok206
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 9.03.2017r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji s206
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 pa205
Obwieszczenie Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 27.02.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.205
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019205
Uchwała Nr XXIV/98/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu204
Uchwała Nr XXXI/135/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.204
Oświadczenia majątkowe w roku 2020204
Uchwała Nr XXIII/95/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029.203
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.203
Uchwała Nr XXXVII/155/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.203
Uchwała Nr XXXVIII/161/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.203
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2020203
Uchwała Nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.202
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach.202
Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół w roku 2017 na zakończenie pracy202
Sesja nr VI/2018202
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy202
Uchwała Nr XXVIII/125/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.201
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania200
Uchwała Nr XXVIII/124/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.199
Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 14.02.2017r.199
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego, wzoru spisów zdawczo-odbiorczych oraz innych środków ewidencyjnych archiwum zakładowego.198
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 2.03.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska"198
Uchwała Nr XXVIII/121/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej197
Uchwała Nr XXVIII/122/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu dotyczącego utworzenia grup przedszkolnych w ramach projektu konkursowego zamkniętego Nr RPSW.08.03.01 IZ.00-26-00-2/16, Działanie: RPSW.196
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania195
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.195
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.02.2017r. w sprawie nadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.02.2017r. znak: RG.6220.5.2016 Wójta Gminy Iwaniska, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na o195
Sesja nr II/2018195
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania194
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2018194
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie cennika usług dotyczącego działalności kulturalno - edukacyjnej na Zamku "Krzyżtopór" w Ujeździe prowadzonej przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.193
Uchwała Nr XXXIII/139/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2016-2029.192
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania191
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania191
Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.01.2017r.191
Uchwała Nr XLII/183/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.191
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl