Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - głównego księgowego w Ośrodku Pomocy śpołecznej346
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.346
Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, jako organu doradczego Wójta Gminy Iwaniska, w spr. planowania i zagos. przestrzennego.346
Uchwała Nr XXXII/198/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia umowy najmu346
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: projektu uchwały budzetowej Gminy Iwaniska na 2013 rok346
Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Mydłów i obrębie Iwaniska.345
Uchwała Nr LIV/285/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok345
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Ujeździe za 2013 rok345
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Wygiełzowie za 2013 rok344
Uchwała Nr LVIII/435/2009 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Iwaniska na lata 2007-2013344
Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2009 rok.344
UCHWAŁA NR XXXVII/213/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.344
Uchwała Nr L/272/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok344
Uchwała Nr LVIII/301/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru344
Zarządzenie Nr 88 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.343
Uchwała Nr LIII/284/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023343
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok343
Sprawozdanie Rb-N kwartalne wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku343
Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy343
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Wygiełzowie za 2014 rok343
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.01.2016r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej w dniu 12.01.2016r. decyzji Wójta Gminy Iwaniska o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wia343
Uchwała Nr LXIII/325/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2014 rok342
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok342
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.04.2016r. zawiadamiające strony postępowania o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Kielcach uzupełnienia dowodów zebranych w sprawie znak RG.6220.5.2012 zakończonej decyzją Wójta Gminy Iwaniska z 342
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 Maja 2010 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.342
Uchwała Nr LI/274/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska342
Uchwała Nr LVI/296/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023342
UCHWAŁA NR XXXIV/208/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2023 r.341
Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku341
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.06.2015r.341
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok341
Zaproszenie na szkolenie rolników w dniu 25.02.2016r. 341
Uchwała Nr XXXI/192/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok340
Uchwała Nr L/271/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr IX/68/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie poboru opłat z tytułu należności za wodę i scieki wprowadzone do urządzeń kana340
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023340
UCHWAŁA NR XXXIV/206/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.339
Uchwała Nr XLVIII/258/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska339
Uchwała Nr L/267/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki339
Uchwała Nr LII/281/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023339
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10.2015r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gryzikamień339
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl