Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Jastrzębskiej Woli - wrzesień 2015r.312
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.312
Zarządzenie Nr 88 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwaniskach na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.312
UCHWAŁA NR XXXIV/206/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.312
UCHWAŁA NR XXXIV/208/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2023 r.312
Uchwała Nr L/272/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok312
Uchwała Nr LII/276/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach za 2012r.312
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok312
Uchwała Nr XLVII/255/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przedłużenia umowy najmu311
Uchwała Nr LII/279/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach311
Uchwała Nr LVIII/301/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru311
Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert na wykonanie zadania pn. Usługa cateringowa- dostawa posiłków dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole 310
Zarządzenie Wójta Gminy Iwaniska numer 95 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie realizacji obowiązków w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.310
Uchwała Nr XLIV/242/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023310
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023310
Uchwała Nr LIV/285/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok310
Uchwała Nr LXIII/325/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2014 rok310
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Mydłowie za 2013 rok310
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.10.2015r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elekt310
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok309
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - głównego księgowego w Ośrodku Pomocy śpołecznej309
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013309
Uchwała Nr LVI/296/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023309
Uchwała Nr XXXI/192/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok308
Uchwała Nr XLI/230/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok308
Uchwała Nr L/267/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki308
Uchwała Nr L/271/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr IX/68/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie poboru opłat z tytułu należności za wodę i scieki wprowadzone do urządzeń kana308
Uchwała Nr LVIII/302/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach308
Uchwała Nr LXIV/332/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok308
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Ujeździe za 2013 rok308
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10.2015r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gryzikamień308
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 Maja 2010 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.307
Uchwała Nr LII/281/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023307
Uchwała Nr 127/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2012 rok307
Uchwała Nr LV/290/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok307
Uchwała Nr LIII/283/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok306
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku306
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iwaniska306
Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy306
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.06.2015r.306
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl