Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 Urząd Gminy

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Dane teleadresowe
Wybory 2011
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Aktualne przetargi

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: - torba ratownicza PSP R1 z wyposażeniem – 2 kpl - plecak PSP R1 z deską i szynami – 2 kpl - defibrylator AED – 2 kpl Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry: - musi być fabrycznie nowy, - posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. Torba ratownicza PSP R1 powinna zawierać wyposażenie medyczne, zestaw szyn Kramera, deskę ortopedyczną, zgodnie ze standardem wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego stanowiącym Załącznik nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym z lipca 2013 roku zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. (załącznik nr 3) Plecak PSP R1 z deską i szynami powinien zawierać wyposażenie medyczne, zestaw szyn Kramera, deskę ortopedyczną, zgodnie ze standardem wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego stanowiącym Załącznik nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym z lipca 2013 roku zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. (załącznik nr 3). Defibrylator powinien spełniać ramowe minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatorów (AED) w KSRG zapisane w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym z lipca 2013 roku. Defibrylator do montażu w pojazdach strażackich (załącznik nr 3).
Zamawiający: Gmina Iwaniska | Opublikowany: 2018-04-18 13:39:28
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Iwaniska”
Zamawiający: Gmina Iwaniska | Opublikowany: 2018-04-13 12:34:03

znalezionych: 2 na 1 stronach

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl