Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Aktualne przetargi

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”
Zamawiający: Gmina Iwaniska | Opublikowany: 2019-11-14 20:31:00
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży usytuowanego w budynku położonym w Iwaniskach przy ul. Kolejowej1
Zamawiający: Gmina Iwaniska | Opublikowany: 2019-10-30 09:51:21
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”
GW.I.27.3.2019 Dotyczy: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK Do wszystkich Dostawców 1. zapytanie: W nawiązaniu do rozmowy, proszę o informację czy niezbędna jest integracja systemu do obsługi biura rady z systemem ePUAP jeżeli chodzi o kontakt z mieszkańcami. Nasz system funkcjonuje już w ponad 800 Samorządach, ale niestety takiej funkcji nie posiada. Mamy za to inne możliwości takie jak np. integracja z systemem Legislator. Proszę również o namiar na firmę, która przymierza się do przetargu. Odp1. Nie jest wymagana integracja systemu ePUAP z systemem obsługi biura rady. 2. zapytanie: Zamawiający przewiduje prowadzenie transmisji obrad z wykorzystaniem serwisu YouTube. Jak wiadomo platforma YouTube nie zapewnia Zamawiającemu zabezpieczenia formalno-prawnego przed np. jej wyłączeniem, cenzurą czy komercjalizacją usług poprzez np. wprowadzenie dodatkowych opłat w dowolnym momencie. 3. Zapytanie W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość realizacji usługi live streamingu w oparciu o inne platformy, które nie tylko nie będą ograniczać funkcjonalności czy jakości tych usług, - ale dodatkowo zapewnią zabezpieczenie formalno-prawne Zamawiającego, gwarantując (na podstawie zawartej Umowy) że usługa będzie świadczona przez cały okres Umowy na niezmiennych zasadach. Odp.2,3 Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usługi live streamingu w oparciu o inne platformy jednak ma być także zapewniona możliwość i przygotowany do uruchomienia live streaming za pośrednictwem platformy YouTube o ile wykonawca nie zapewni usługi inna platformą bez dodatkowych opłat także po okresie obowiązywania umowy. Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek
Zamawiający: Gmina Iwaniska | Opublikowany: 2019-08-06 19:48:13

znalezionych: 3 na 1 stronach

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl