Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Sprawozdanie Rb-Z na koniec II kwartału 2012 roku406
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok406
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.04.2014r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi wewnętrznej będącej łącznikiem 406
Informacja Wójta Gminy Iwaniska406
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach filia w Ujeździe za rok 2015406
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.06.2014r.405
Uchwała Nr LII/399/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok405
Uchwała Nr LIV/415/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.405
Uchwała Nr LXII/476/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: przystąpienia do Projektu inwesycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i zabezpieczenia wkładu własnego.405
Uchwała Nr LXIII/479/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.405
Uchwała Nr LXXIV/529/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2010r.405
Uchwała nr III/9/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.405
Uchwała nr VII/45/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 405
Uchwała nr VII/48/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach 405
Uchwała Nr XIII/89/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej405
Uchwała Nr XIII/91/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 21 - Tęcza405
Statut Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki404
Uchwała Nr/344/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach404
Uchwała Nr L/388/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok404
Uchwała Nr LXI/461/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XLVIII/378/09 z dnia 18 czerwca 2009r.404
Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska 404
Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Mydłowie 404
Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 01.03. 2011 r.w sprawie ustanowienia zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie404
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.05.2014r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowa drogi wewnętrznej b404
Uchwała Nr LXII/324/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych403
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 16.04.2015r.403
Uchwała Nr LIII/405/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie: zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanisk403
Uchwała Nr LXI/460/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok403
Uchwała Nr LXII/472/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.403
Uchwała nr IV/22/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok403
Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta G. Iwaniska z 18 maja 2010 r. w spr. wyznaczenia miejsc, w których dop. się sprzedaż, podawanie i spożywanie nap. alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% w czasie imprez na otwartym powietrzu na terenie- Zamku "Krzyżtopór"403
Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 02 września 2010 r. 403
Uchwała Nr XXXV/314/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.402
Uchwała Nr XLIII/354/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.402
Uchwała Nr LXVIII/509/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.402
Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.402
Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej oraz określenia trybu jej pracy w celu przeprowadzenia gminnego konkursu plastycznego pn."Wiatr,wypadek, ogień, woda- strażak zawsze rękę poda" a402
Uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.402
Uchwała Nr XXI/135/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie działajacej w strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Wygiełzowie dz402
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 01.04.2015r. zawiadamiajace strony postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o ponowną opinię dotyczącą warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa na tere402
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl