Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 69/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów samorządowych.374
Zarządzenie Nr 90/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach.374
Uchwała Nr XLV/246/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok374
Uchwała Nr LII/277/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2012r.374
Uchwała Nr LII/280/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok374
Uchwała Nr LVII/300/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023.374
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iwaniska374
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Mydłowie za 2013 rok374
Uchwała Nr XXIX/189/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok373
Uchwała Nr LXI/464/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.372
Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.11.2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej Zielonka- Stobiec Porąbki Dolne372
Uchwała Nr XLVII/254/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2013.372
Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.06. 2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: Remont murka oporowego przy drodze gminnej w m. iwaniska, ul. Zaldowska371
Uchwała Nr XLVII/253/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2013371
Uchwała Nr XLVIII/257/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska371
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Ujeździe za 2013 rok371
Zaproszenie na szkolenie rolników w dniu 25.02.2016r. 371
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.10.2015r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elekt370
Uchwała Nr XLV/247/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wskazania kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opatowie na kadencję 2012 - 2016370
Uchwała Nr LXIV/334/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie odwołania Pana Piotra Kidonia z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy370
Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2009 rok.369
Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.369
Uchwała Nr XXIII/158/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany kwoty czynszu najmu lokalu przy ul. Kolejowej 1369
Uchwała Nr XLIX/263/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjn369
Uchwała Nr LIII/284/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023369
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: projektu uchwały budzetowej Gminy Iwaniska na 2013 rok369
Uchwała Nr LXIII/329/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Iwaniska369
Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy369
Uchwała Nr LXXIII/367/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Iwaniska368
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok368
Uchwała Nr XXXII/198/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia umowy najmu368
Zarządzenie Wójta Gminy Iwaniska Nr 87 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: realizacji obowiązków w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkń w 2011 r.367
UCHWAŁA NR XXXVII/213/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.367
Uchwała Nr LIV/285/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok367
Uchwała Nr LVI/295/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok367
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok367
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - głównego księgowego w Ośrodku Pomocy śpołecznej366
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.366
Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe na potrzeby świetlicy wiejskiej - Etap I.366
Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Mydłów i obrębie Iwaniska.366
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl