Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LIV/415/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.383
Uchwała Nr LXI/463/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok383
Uchwała Nr LXII/473/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska.383
Uchwała Nr LXXIV/529/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2010r.383
Uchwała nr VII/45/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 383
Uchwała Nr XXV/175/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zbycia lokalu uzytkowego usytuowanego w budynku połozonym w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 1.383
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.04.2014r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska Uchwały Nr LXXII/360/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azb383
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 07.04.2014r.382
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Gminy Iwaniska za rok 2015382
Uchwała Nr XXXIV/303/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.382
Uchwała Nr XLIV/358/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2008r.382
Uchwała Nr XLIX/381/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok382
Formularz C/1/09382
Uchwała Nr LIII/408/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok382
Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Mydłowie 382
Uchwała nr VI/39/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska 382
Uchwała nr VII/50/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/342/2005 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 382
Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.382
Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 marca 2011 r.w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.382
Uchwała Nr XX/128/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokosć stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny po382
Uchwała Nr XXXVII/323/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.381
Uchwała Nr/344/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach381
Uchwała Nr LXI/462/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian do uchwały Nr LIX/446/09 z dnia 07 grudnia 2009r. o udzieleniu pomocy finansowej381
Uchwała nr IV/22/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok381
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2011r.381
Uchwała Nr LII/399/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok380
Uchwała Nr LXXVI/535/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok380
Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska 380
Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta G. Iwaniska z 18 maja 2010 r. w spr. wyznaczenia miejsc, w których dop. się sprzedaż, podawanie i spożywanie nap. alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% w czasie imprez na otwartym powietrzu na terenie- Zamku "Krzyżtopór"380
Uchwała Nr XXI/130/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie przez Gminę Iwaniska nieruchomości połozonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska 380
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok380
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2018380
Uchwała Nr LXII/324/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych379
Informacja Wójta Gminy Iwaniska379
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 16.04.2015r.379
Uchwała Nr XXXVII/320/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.379
Uchwała Nr LIX/439/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 07 grudnia 2009r. w sprawie poboru opłat z tytułu należności za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Iwaniska379
Uchwała Nr LXIII/479/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.379
Uchwała Nr XIII/91/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 21 - Tęcza379
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie:powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. 379
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl