Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zarzadzenia 2006Do druku
Zarzadzenia 2006
Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 14 /2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 kwietnia 2006 r.
Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2006 r
ZARZĄDZENIE NR 9/2006 Wójta Gminy w Iwaniskach
ZARZĄDZENIE NR 10/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 marca 2006 r.
ZARZĄDZENIE NR 13/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 kwietnia 2006 r.
ZARZĄDZENIE NR 6/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 marca 2006 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 kwietnia 2006 r.
ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 stycznia 2006r. W sprawie : nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu z połaci dachowych.
ZARZĄDZENIE nr.3/2006 WÓJTA GMINY IWANISKA z dnia 1 lutego
ZARZĄDZENIE Nr 5/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 28 lutego 2006 r.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 09 marca 2006 r.
ZARZĄDZENIE NR 8/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 09 marca 2006 roku
Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 marzec 2006 r.
ZARZĄDZENIE NR 12/2006 WÓJTA GMINY IWANISKA z dnia 29 marca 2006 roku
Zarządzenie nr 15 / 2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 kwietnia 2006r.
ZARZĄDZENIE NR 16/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 24 kwietnia 2006 roku
ZARZĄDZENIE NR 18/2006 WÓJTA GMINY W IWANISKACH z dnia 28 kwietnia 2006 roku
ZARZĄDZENIE NR 19/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 15 maja 2006 roku
Zarządzenie nr 21/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 maja 2006 r.
ZARZĄDZENIE NR 24/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 30 maja 2006 roku
ZARZĄDZENIE NR 25/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 05 czerwca 2006 r.
ZARZĄDZENIE NR 26/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 czerwca 2006 r.
ZARZĄDZENIE NR 29/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 29 czerwca 2006 roku
ZARZĄDZENIE NR 30/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 30 czerwca 2006 roku
ZARZĄDZENIE Nr 31/2006 Szefa Obrony Cywilnej Wójta Gminy lwaniska z dnia 7 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy lwaniska z dnia 24 lipca 2006r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1271
Utworzył: Ireneusz Ciepiela, data utworzenia: 2007-12-04 14:03:33
Opublikował: Ireneusz Ciepiela, data publikacji: 2007-12-04 14:04:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl