Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wydanym postanowieniu w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwziecia, polegającego na ,,706
UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie podjęcia przez Gminę Iwaniska realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Iwaniska.705
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.03.2009r. w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ujęcia wody Mydłów na działce nr ewid. 567 obręb Mydłó703
UCHWAŁA NR XXIX/218/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.703
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25.02.2005 roku.703
Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2014-2018703
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie702
UCHWAŁA Nr XXVII/197/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.698
UCHWAŁA NR XXIX/214/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej ,terminu płatności oraz sposobu jej poboru.697
UCHWAŁA NR XXXIV/251/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych przy szkolnych jednostkach budżetowych i GZEAS w Iwaniskach.697
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29.12.2011r. znak RG. 6220/4/2011 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,W695
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27.10.2005 roku692
UCHWAŁA NR XLIX/389/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : podziału Gminy Iwaniska na okręgi wyborcze ,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu numerów oraz liczby radnych wybieranych w690
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze gminy Iwaniska w miejscowościach Łopatno, Mydłów, Kamieniec, Kopiec688
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 20.08.2012r.684
Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy lwaniska z dnia 24 lipca 2006r.683
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2013 682
UCHWAŁA NR XXIX/217/2004 RADY GMINY IWANISKA w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,podatku rolnego,podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości,określ681
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.10.2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska681
UCHWAŁA Nr XXXII/241/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: Wspólnego finansowania z Powiatem Opatowskim - zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0711 T Jastrzębska Wola - Zielonka - Iwaniska”.679
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06 września 2011 r. 678
UCHWAŁA Nr XXVII/199/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2004 rok677
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.03.2012r. w sprawie zawiadomienia stron o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/4/2011 z dnia 29.03.2012r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na srodowis676
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska676
UCHWAŁA NR XXIX/212/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.675
Uchwała Nr XXXII/240/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska obowiązującego w roku 2005.674
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze gminy Iwaniska w miejscowościach Łopatno, Mydłów, Kamieniec, Kopiec"674
UCHWAŁA NR XXIX/220/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.674
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26.09.2005 roku674
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa pomieszczeń do obsługi ruchu turystycznego w ruinach Zamku Krzyżtopór z częściową adaptacją budynku bramnego 673
UCHWAŁA Nr XXVII/198/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.672
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 27.02.2012r.672
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 28.10.2011r.672
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie wydania postanowienia o wznowieniu postepowania w sprawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.05.2009r. znak RG. 7624/7/2008o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia po671
Uchwała Nr XXVII/204/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XI/79/2003 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zasad zbycia lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym na działce nr 289/1671
UCHWAŁA NR XXIX/213/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.666
UCHWAŁA Nr XXVIII/207/2004 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie:zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/176/2004 z dnia 23 lipca 2004 r.665
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 08.09.2011r.663
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19.09.2005 roku661
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15.06.2005 roku.658
«poprzednie 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl