Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11.11.2004 roku750
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z przeróbką surowca na zestawach mobilnych k749
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30.05.2005 roku.744
Oświadczenie majatkowe za 2005 rok.743
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy na początek VI kadencji742
Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach740
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody Mydłów na działce nr 567 obręb Mydłów, gmina Iwaniska739
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko dla przedsiewziecia polegającego na budowie sieci wodociagowej wraz z przyłączami na obszarze gminy Iwaniska w miejs737
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 736
Rejestr instytucji kultury735
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2012r. zawiadamiające o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwziecia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjski734
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.04.2012r. o przystapieniu do sporządzania Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrebie 24 - Wojnowice733
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.733
Obwieszczenie o wystąpieniu do Starostwa Powiatowego - dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle" wraz z przeróbką surowca na zestawach mobilnych kr732
Oświadczenie majatkowe za 2005 rok.731
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 12.12.2011r.731
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"730
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31.12.2004 roku.724
UCHWAŁA NR XXXV/267/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku (tartak), usytuowanego na działce nr 285, położonej w Iwaniskach przy ul. Kolejowej.724
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze Gminy Iwaniska - I eta720
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.718
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11.11.2005 roku717
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.717
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłącza716
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 05.12.2005 roku716
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26.04.2005 roku.715
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach715
Oświadczenia majatkowe za 2004 rok.713
UCHWAŁA NR XXIX/216/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów ,określenia zasad poboru i wynagrodzenia,terminów płatności oraz zwolnień na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.712
Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2006r.712
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola 710
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.709
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.707
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji centrum miejscowości Iwaniska - etap I"705
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.705
UCHWAŁA NR XXVII/205/2004 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: oddania w najem przez Gminę Iwaniska budynku położonego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470 (przy Zamku Krzyżtopór) w miejscowości Ujazd.704
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pn. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze Gminy Iwaniska - etap I w miejscowościach Gryzikamień, Wygiełzów, Zagrody, Marianów, Młynki, Łopatno, Kamieniec, Kujawy 704
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.704
Budżet Gminy 2006703
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.703
«poprzednie 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl