Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXXIX/336/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych543
Uchwała nr XXXIII/289/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008 roku w Sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok543
UCHWAŁA NR XXXVI/274/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/264/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r.543
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie543
UCHWAŁA NR XLIII/331/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.543
UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.543
Uchwala Nr XLVII/380/06Rady Gminy Iwaniskach dnia 30 marca 2006r w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GminieIwaniska na rok 2006.543
Budzet_Gminy_2009_zalacznik_nr_2542
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.542
Uchwała Nr XXXIV/250/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy w Iwaniskach na rok 2005.542
UCHWAŁA NR XXXVIII /298/ 2005 r. RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Iwaniska.542
UCHWAŁA Nr XLIX/ 396 / 06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Kielcach542
Uchwała Nr XLIV/244/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/219/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi542
Uchwała Nr LXXII/360/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iwaniska na lata 2013-2032"541
UCHWAŁA NR XLII/325/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XL/312/2005541
Oświadczenie majatkowe za 2006 rok.540
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.03.2013r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych o mocy elekt540
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Jastrzębskiej Woli Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok539
UCHWAŁA Nr XLIV/342/2005 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych539
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2013r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o mozliwości zapozniania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopa539
U C H W A Ł A NR XXXIV/253/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wniosku o zmianę nazw miejscowości: Krępa Zabłocka i Skolanowska Wola.538
ZARZĄDZENIE NR 16/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 24 kwietnia 2006 roku538
UCHWAŁA NR XLIX/392/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.538
UCHWAŁA Nr XLII/323/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.537
UCHWAŁA NR XLII/324/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.537
UCHWAŁA Nr XXXVIII/288/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.537
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.07.2012r.537
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.01.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia znak RG.6220.5.2012 z dnia 21.01.2013r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym jednocześnie 536
Aneks do oświadczenia majątkowego za 2007r.536
Uchwała nr V/24/11 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Iwaniska na 2011 rok536
ZARZĄDZENIE Nr 31/2006 Szefa Obrony Cywilnej Wójta Gminy lwaniska z dnia 7 lipca 2006r.536
UCHWAŁA NR XLIV/337/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.534
U C H W A Ł A Nr XXXIII/246/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie wyrażenia opinii o zmianie nazw miejscowości.533
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.532
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.04.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o dopuszczeniu Fundacji Mysli Ekologicznej do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach d532
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/5/2011 z dnia 16.05.2013r.532
UCHWAŁA NR XXX/222/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.532
UCHWAŁA NR XL/309/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.532
UCHWAŁA NR XXXVIII/285/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.532
UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/280/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.532
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl