Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.532
ZARZĄDZENIE NR 10/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 marca 2006 r.532
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2011r.531
UCHWAŁA Nr XLIV/345/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok531
UCHWAŁA NR XXXIX/306/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.530
Uchwała Nr XLV / 355/2005 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego530
Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2006r.529
ZARZĄDZENIE NR 12/2006 WÓJTA GMINY IWANISKA z dnia 29 marca 2006 roku529
Plany polowań528
UCHWAŁA NR XLIV/332/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006 na obszarze gminy Iwaniska .528
UCHWAŁA NR XXXV/262/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.527
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle” wraz z obszarem objętym pr527
UCHWAŁA NR XLI/316/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.527
UCHWAŁA Nr XXXVIII/283/2005 RADY GMINY IWANISKA w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach.527
UCHWAŁA Nr XLVII/371/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.527
Uchwała nr III/12/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzemia zmian do Uchwały Nr LXXXI/550/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iw526
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 03.12.2012r. zawiadamiające strony postępowania że w dniu 20.11.2012r. inwestor przedłożył Aneks nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambry526
ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 09 marca 2006 r.526
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2014525
Uchwała Nr LXIV/483/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr LXII/476/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. 525
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 lipca 2013r. zawiadamiające o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewią525
UCHWAŁA NR XL/310/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.524
UCHWAŁA NR XL/312/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/290/2005524
ZARZĄDZENIE NR 6/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 marca 2006 r.524
UCHWAŁA Nr XLVII/370/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.524
UCHWAŁA NR XLV/354/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 rok w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych524
Uchwała Nr LXIX/511/2010 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2010r. W sprawie: budowy pomnika poświęconego Bohaterom Boju o Przepiórów 23-24 maja 1915r.523
Formularz A/3/10523
UCHWAŁA NR XLIX/390/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie : ustalenia granic i numerów obwodów ,oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iwaniska.523
Sprawozdanie Rb-NDS za 2008r.522
Sprawozdanie Rb-NDS za 2010r.522
Uchwała Nr XLVI/364/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie : w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska.522
UCHWAŁA NR XLIV/340/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej ,terminu płatności oraz sposobu jej poboru522
Zarządzenie nr 21/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 maja 2006 r.522
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.05.2013r.521
UCHWAŁA Nr XLII/319/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.521
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 kwietnia 2006 r.521
Oświadczenie majątkowe za 2008r.520
Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji - na 2 miesiące przed upływem kadencji519
UCHWAŁA Nr XLIV/347/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.519
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl