Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
UCHWAŁA NR XXXVI/274/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/264/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r.509
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie509
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie- rok 2015509
Aneks do oświadczenia majątkowego za 2007r.508
ZARZĄDZENIE Nr 31/2006 Szefa Obrony Cywilnej Wójta Gminy lwaniska z dnia 7 lipca 2006r.508
UCHWAŁA NR XL/309/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.508
UCHWAŁA NR XXXVIII/285/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.508
UCHWAŁA Nr XLIV/342/2005 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych508
Uchwała Nr XXXIX/336/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych507
Uchwała nr V/24/11 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Iwaniska na 2011 rok507
UCHWAŁA NR XXX/222/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.507
UCHWAŁA Nr XXXVIII/288/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.507
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.01.2013r.506
U C H W A Ł A Nr XXXIII/246/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie wyrażenia opinii o zmianie nazw miejscowości.506
UCHWAŁA Nr XXXVII/279/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.506
UCHWAŁA NR XLIX/392/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.505
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Jastrzębskiej Woli Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2011 rok505
UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/280/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.504
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2012r. zawiadamiajace strony postepowania o uzupełnieniu dokumentacji w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwziecia polegajacego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni 503
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.07.2012r.503
UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy503
UCHWAŁA NR XLIV/337/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.503
Oświadczenie majatkowe za 2006 rok.502
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12.07.2012r.502
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.02.2013r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o mozliwości zapozniania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopa501
Zarządzenia 2012501
UCHWAŁA NR XLI/317/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.501
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok501
Ostrzeżenie500
UCHWAŁA Nr XLI/314/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.500
Oświadczenie majątkowe za 2009 r.500
Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego500
UCHWAŁA Nr XXXIX/305/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.500
UCHWAŁA Nr XLVII/374/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.500
ZARZĄDZENIE NR 16/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 24 kwietnia 2006 roku499
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2017499
Budzet_Gminy_2009_zalacznik_nr_2498
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.03.2013r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych o mocy elekt498
Oświadczenie majatkowe za 2005 rok.498
UCHWAŁA Nr.XLIX/397/06 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach498
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl