Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XVI/64/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2015-2029228
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.06.2016r.228
Uchwała Nr LXXV/372/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014r.227
Uchwała Nr LXXVII/379/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023227
Uchwała Nr LXXVIII/382/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.227
Uchwała Nr LXXXIII/395/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska227
Uchwała Nr V/15/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy227
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Wójta Gminy Iwaniska upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone"227
Uchwała Nr XIV/56/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2014r.227
Uchwała Nr XIX/76/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 września 2015 w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu dotyczącego utworzenia oddziałów wychowania przedszkolnego w ramach projektu konkursowego zamkniętego Nr RPSW.08.03.01 IZ.00-26-00-2/15, 227
Uchwała Nr XXVII/114/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Iwaniska227
Uchwała Nr XI/43/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych na realizację zadania pn. ,,Rewitalizacja miejscowości Mydłów"226
Uchwała Nr XVIII/73/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 września 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.226
Uchwała Nr XXV/108/2016 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2016r.226
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez pojazd służbowy marki Opel Combo, nr rej. TOP 5F33225
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Iwaniska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych225
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach do projektu "Schematom STOP ! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucj225
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.225
Uchwała Nr XXII/84/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.225
Uchwała Nr LXX/355/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LV/293/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2013r. 224
Uchwała Nr XVII/66/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok224
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.09.2015r. 224
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Gryzikamień, gmina Iwaniska.224
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5.09.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z224
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.12.2016r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie miejscowości Łopatno gm. Iwaniska ogniw fotowolt224
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa przy samochodzie służbowym223
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Jastrzębskiej Woli za 2014 rok223
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych223
Uchwała nr V/31/2003 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statusu Gminy Iwaniska223
Uchwała Nr XXI/82/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr XIX/75/2015 z dnia 28.09.2015r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napoj223
Uchwała Nr LXXIX/386/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.222
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. ,,Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 10 203 783,92 PLN"222
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.07.2013r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. ,,Odbudowa drogi nr 327019T Budy - Kisiołki - Kopiec o dł 300 mb od km 1+250 do km 1+550"222
Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 29.04.2015r.222
Uchwała Nr XIV/58/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia zmian w "Programie Wsparcia Rodzin w Gminie Iwaniska na lata 2015-2017 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VII/28/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 lutego 201222
Uchwała Nr XV/61/2015 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przedłużenia umowy najmu222
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej nr 146/4 położonej w obrębie Przepiórów, gmina Iw221
Uchwała Nr V/12/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarzadowymi oraz z innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w roku 2015221
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 maja 2015r. w sprawie Stanowisk Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Iwaniska221
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania221
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl