Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za rok 2015465
Uchwała Nr XXXIV/298/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Borków - Kamieniec Kolonie znajdującej się na terenie sołectw: Borków i Kamieniec.465
Uchwała Nr XXXIV/299/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iwaniska do projektu E - Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej województwa świętokrzyskiego.465
Uchwała nr XXXV/308/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXX/268/2008 zatwierdzającej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.465
Uchwała Nr XXXIX/334/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.465
Uchwała Nr XLVI/362/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015465
Uchwała Nr XLIX/383/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 06 lipca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.465
Uchwała Nr LVIII/434/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/420/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 października 2009 roku465
Uchwała nr VI/38/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr II/5/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 464
UCHWAŁA NR LXXIX/543/10 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.464
Uchwała nr IV/23/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.464
Uchwała Nr LXIX/515/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola464
Uchwała Nr LXV/487/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2009r.464
Uchwała Nr XLII/235/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 listopada 2012r.464
Uchwała Nr LVI/421/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 pazdziernika 2009 roku w sprawie: odstąpienia od sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska, obejmującego obszar całej Gminy464
Uchwała Nr LXXIX/541/2010 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.463
UCHWAŁA Nr XLV/350/ 2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 rokuw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.463
Uchwała Nr XXXIII/287/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok463
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Gminy Iwaniska za rok 2015463
Uchwała nr IX/67/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 462
UCHWAŁA NR LXXX/546/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.462
Uchwała Nr LXXII/523/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.462
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 07.08.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 24 – Wojnowice, wraz z progno462
Uchwała Nr LXIX/512/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.462
Uchwała Nr XXXIV/293/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.462
Uchwała Nr XXXVII/318/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2009.462
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 23.12.2013r.462
Uchwała Nr XLVII/370/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok462
Oświadczenie majątkowe dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół za rok 2015462
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Urzędu Gminy Iwaniska za rok 2015462
Uchwała Nr LIX/448/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok462
Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska 461
Uchwała Nr LXXIII/524/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.461
Uchwała Nr XXXVIII/325/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska.461
Uchwała Nr LXVIII/510/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iwaniska460
Uchwała Nr XXII/142/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska460
Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.460
Sprawozdanie Rb_NDS za IV kwartał 2011r.460
Uchwała Nr XXIII/156/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30460
Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.460
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl