Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LXVI/497/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska436
Uchwała nr V/25/11 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 436
Oswiadczenie majątkowe Danuta Kargulewicz za 2013 rok436
Uchwała Nr LV/416/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 8 pażdziernika 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok436
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 03.01.2014r.436
Formularz C/2/08436
Uchwała Nr XXXIV/297/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.435
Oświadczenie majątkowe za 2007r434
Uchwała Nr IV/14/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu 434
Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2008 rok.434
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 koniec kadencji433
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.433
Uchwała Nr LXVI/495/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania z budżetu Gminy Iwaniska za rok 2009 i absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska.432
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok432
Oświadczenie majątkowe Danuta Kargulewicz za 2012 rok432
Oświadczenie majątkowe za 2007r.432
Informacja Wójta Gminy Iwaniska432
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok432
Uchwała Nr XLVII/367/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: opinii o włączeniu Ostoi Żyznów do obszaru Natura 2000432
Formularz B/3/10431
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok431
Uchwała Nr LXV/493/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marzec 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok430
Uchwała Nr LXV/490/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca2010r. w sprawie: Ustanowienia zarządu na mieniu Gminy Iwaniska na rzecz Instytucji Kultury Zamek Krzysztopór w Ujeżdzie430
Aneks do oświadczenia majątkowego za 2007r.430
Uchwała Nr XXXIII/288/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.429
Uchwała nr XXXIII/289/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008 roku w Sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok429
Uchwała Nr LXXVI/537/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.429
Sprawozdanie Rb-28S za 2009r.428
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.09.2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowosci Iwaniska", realizowanej na dział427
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Mydlowie Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok427
UCHWAŁA NR LXXXI/551/10 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy427
UCHWAŁA NR LXXXI/550/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iwaniska426
Sprawozdanie Rb-NDS do 30 czerwca 2010r.426
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.426
Uchwała Nr XXXII/200/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach w latach 2012-2014.426
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.10.2013r.426
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok426
Formularz A/2/10425
Sprawozdanie Rb-NDS za 2009r.425
Uchwała Nr VI/36/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 425
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl