Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 03.01.2014r.455
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2011r.455
Uchwała Nr XLVII/367/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: opinii o włączeniu Ostoi Żyznów do obszaru Natura 2000454
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.453
Oświadczenie majątkowe Danuta Kargulewicz za 2012 rok453
UCHWAŁA NR XLIV/336/2005 RADY GMINY IWANISKA z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,podatku rolnego,podatku leśnego oraz podat453
Uchwała Nr XXXIV/297/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.453
Formularz C/2/08453
Uchwała nr V/25/11 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 452
Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska dla projektowanego terenu górniczego Piskrzyn III w obrębie 24 - Wojnowice452
Oświadczenie majątkowe za rok 2007452
Oświadczenie majątkowe za 2007r.452
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok452
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok452
Uchwała Nr LXVI/497/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska451
Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2010r.451
Uchwała Nr IV/14/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu 451
Uchwała Nr LII/282/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego451
Oświadczenie majątkowe za 2007r451
Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2008 rok.451
Formularz B/3/10450
Uchwała Nr LXVI/495/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania z budżetu Gminy Iwaniska za rok 2009 i absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska.450
Uchwała Nr LXV/493/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marzec 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok449
Sprawozdanie Rb-NDS za 2009r.449
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.09.2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowosci Iwaniska", realizowanej na dział448
Informacja Wójta Gminy Iwaniska448
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.10.2013r.448
Uchwała Nr LXV/490/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca2010r. w sprawie: Ustanowienia zarządu na mieniu Gminy Iwaniska na rzecz Instytucji Kultury Zamek Krzysztopór w Ujeżdzie447
Aneks do oświadczenia majątkowego za 2007r.447
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora korekty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowa na terenie Gminy Iw446
Sprawozdanie Rb-NDS do 30 czerwca 2010r.446
Uchwała Nr XXXIII/288/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.446
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok446
UCHWAŁA NR LXXXI/550/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iwaniska445
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Mydlowie Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok445
Oświadczenie majątkowe kierownika Filii w Wygiełzowie Zespołu Szkół Publicznych w Iwaniskach za 2011 rok445
Uchwała Nr LXXVI/534/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.444
Sprawozdanie Rb-28S za 2009r.443
Uchwała Nr XXXI/194/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie stanowiska Rady Gminy w Iwaniskach dotyczacego ilości poziomów eksploatacyjnych złoża Piskrzyn III obejmującego obszar obrębu Wojnowice443
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok442
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl