Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.472
UCHWAŁA Nr XLIV/348/200 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.472
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2011r.472
Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2010r.471
UCHWAŁA NR LXXIX/544/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.471
UCHWAŁA Nr XLIV/346/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudniaw sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok471
Budżet Gminy 2014471
Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przy ciągniku rolniczym FARMTRAC, nr rej. TOP 55 TK oraz koparko -ładowarki KOMATSU WB 97R.471
Oświadczenie majątkowe za rok 2007470
Oświadczenie majątkowe Danuta Kargulewicz za 2012 rok469
Uchwała Nr XXXIV/292/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.469
Formularz B/2/09469
UCHWAŁA NR XLIV/336/2005 RADY GMINY IWANISKA z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,podatku rolnego,podatku leśnego oraz podat468
Uchwała Nr XXXIV/297/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.468
Sprawozdanie Rb-NDS do 30 czerwca 2010r.467
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 03.01.2014r.467
UCHWAŁA NR XLIV/338/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i wysokość wynagrodzenia na rok podatkowy 2006 na obszarze gminy Iwaniska.466
Oświadczenie majątkowe za 2007r.466
Formularz A/3/09466
Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lutego 2011r.465
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora korekty do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowa na terenie Gminy Iw465
Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2008 rok.465
Uchwała Nr IV/14/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu 464
Sprawozdanie Rb-N na koniec II kwartału 2012 roku464
Uchwała nr V/25/11 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023 464
Uchwała Nr LXVI/495/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania z budżetu Gminy Iwaniska za rok 2009 i absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska.463
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok463
Oświadczenie majątkowe za 2007r463
Aneks do oświadczenia majątkowego za 2007r.463
Formularz E/1/09463
Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska dla projektowanego terenu górniczego Piskrzyn III w obrębie 24 - Wojnowice463
Formularz D/1/09463
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok462
Uchwała Nr LXVI/497/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska462
Uchwała Nr XXXIII/288/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.462
Formularz A/2/10462
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.09.2013r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowosci Iwaniska", realizowanej na dział461
Uchwała Nr LII/282/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego461
Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach za 2014 rok460
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.10.2013r.460
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl