Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Jastrzębskiej Woli 2012 rok339
Oświadczenie majątkowe Kierownika filii w Jastrzębskiej Woli za 2013 rok339
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.11.2014r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40 mm 339
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok339
Protokół z przeprowadzenia w dniu 16.09.2015r. dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 24 - Wojnowice339
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.01.2016r. znak RG.6220.5.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych o mocy elektryczne339
Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.338
Uchwała Nr XXIX/189/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok338
UCHWAŁA NR XXXIII/203/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.338
Uchwała Nr XLVII/252/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023.338
Uchwała Nr 37/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Gminy Iwaniska 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorzadu terytoria338
Uchwała Nr XXIII/158/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany kwoty czynszu najmu lokalu przy ul. Kolejowej 1337
Sprawozdanie Rb 27S roczne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku337
Uchwała Nr 129/11 VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finanoswej Gminy Iwaniska 2012-2023336
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: projektu uchwały budzetowej Gminy Iwaniska na 2013 rok336
Uchwała Nr LVI/295/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok336
Uchwała Nr XLV/247/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wskazania kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opatowie na kadencję 2012 - 2016335
Uchwała Nr LXIV/334/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie odwołania Pana Piotra Kidonia z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy335
Uchwała Nr LXI/464/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.334
Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe na potrzeby świetlicy wiejskiej - Etap I.334
Zarządzenie Wójta Gminy Iwaniska Nr 87 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: realizacji obowiązków w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkń w 2011 r.334
Uchwała Nr XXVI/178/12 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie współpracy z organizacjami pozarzadowymi majacymi na celu wychowanie dzieci i młodzieży334
Uchwała Nr XLVIII/257/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska334
Uchwała Nr XLIX/263/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjn334
Sprawozdanie Rb-N na koniec I kwartału 2013 roku334
UCHWAŁA NR XXXVI/212/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.333
Uchwała Nr XLV/246/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok333
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013333
Uchwała Nr 128/2012 VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Iwaniska na 2013 rok333
Uchwała Nr LIV/285/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok333
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Mydłowie za 2013 rok333
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Jastrzębskiej Woli - wrzesień 2015r.333
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.10.2015r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elekt333
Uchwała Nr LXIII/329/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Iwaniska332
Budżet Gminy 2019332
Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Mydłów i obrębie Iwaniska.332
Uchwała Nr XXXII/198/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia umowy najmu332
Uchwała Nr L/272/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok331
Uchwała Nr LI/274/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska331
Uchwała Nr LIII/284/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023331
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl