Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
UCHWAŁA NR XXXIII/203/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.355
Uchwała Nr LII/277/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2012r.355
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku355
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok355
Zarządzenie Nr 69/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów samorządowych.354
Zarządzenie Nr 94/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.354
Uchwała Nr XLVII/252/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023.354
Uchwała Nr XLVII/253/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2013354
Uchwała Nr LII/280/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok354
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Jastrzębskiej Woli - wrzesień 2015r.354
Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.353
Uchwała Nr XLVII/254/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2013.353
Uchwała Nr 16/2012 VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Iwaniska na 2012 rok352
Uchwała Nr 128/2012 VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Iwaniska na 2013 rok352
Uchwała Nr LXI/464/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.351
Uchwała Nr XXIX/189/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok351
Uchwała Nr XLV/246/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok350
Uchwała Nr XLV/247/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wskazania kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opatowie na kadencję 2012 - 2016350
Sprawozdanie Rb-27S miesięczne za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013350
Uchwała Nr LII/276/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach za 2012r.350
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.10.2015r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elekt350
Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Mydłowie za 2013 rok349
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.11.2014r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40 mm 349
Uchwała Nr XXIII/158/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany kwoty czynszu najmu lokalu przy ul. Kolejowej 1349
Uchwała Nr LVI/295/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok349
Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego zadania p.n. Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe na potrzeby świetlicy wiejskiej - Etap I.348
Uchwała Nr 128/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Iwaniska na 2012 rok348
Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku348
Uchwała Nr LXIV/334/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie odwołania Pana Piotra Kidonia z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy348
Uchwała Nr LXXIII/367/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Iwaniska348
Uchwała Nr LXIII/329/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Iwaniska347
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.05.2016r. zawiadamiające strony postępowania o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska wiejskiego wraz z budynkie347
Zarządzenie Wójta Gminy Iwaniska Nr 87 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: realizacji obowiązków w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkń w 2011 r.347
Uchwała Nr XXVI/178/12 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie współpracy z organizacjami pozarzadowymi majacymi na celu wychowanie dzieci i młodzieży347
UCHWAŁA NR XXXVI/212/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.347
Uchwała Nr XLVIII/257/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska347
Uchwała Nr XLIX/263/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjn347
Uchwała Nr LV/290/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok347
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.346
Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, jako organu doradczego Wójta Gminy Iwaniska, w spr. planowania i zagos. przestrzennego.346
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl