Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Informacja Wójta Gminy Iwaniska457
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok456
UCHWAŁA NR XLIV/339/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów ,określenia zasad poboru i wynagrodzenia,terminów płatności oraz zwolnień na rok podatkowy 2006 na obszarze gmin456
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.06.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowośc455
Uchwała Nr XXXI/193/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023455
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok454
Uchwała Nr LXV/492/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w bud budżżecie gminy na 2010 rok.453
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.452
ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 stycznia 2006r. W sprawie : nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu z połaci dachowych.452
Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.07.2010 r. w sprawie: organizacji dożynek gminnych w 2010r.452
Uchwała nr X/73/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 452
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok451
Uchwała Nr XLIV/356/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za rok 2008 i absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska451
UCHWAŁA Nr XLVII/368/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.451
UCHWAŁA Nr XLIV/348/200 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.451
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 19.06.2013r.451
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 30.09.2013r.450
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.09.2013r.450
UCHWAŁA NR LXXIX/544/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.450
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2013r.449
Ostrzeżenie meteorologiczne na dni 09.08.2013r. - 10.08.2013r.449
Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przy ciągniku rolniczym FARMTRAC, nr rej. TOP 55 TK oraz koparko -ładowarki KOMATSU WB 97R.448
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok448
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.448
UCHWAŁA NR XLIV/338/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i wysokość wynagrodzenia na rok podatkowy 2006 na obszarze gminy Iwaniska.448
Uchwała Nr XXXIII/284/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok448
Uchwała Nr XXXV/306/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2009 rok.448
Sprawozdanie Rb-N za 2008r.448
UCHWAŁA Nr XLIV/346/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudniaw sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok447
Oświadczenie majątkowe za 2007r.447
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. zawiadamiajace strony o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowoś445
Uchwała Nr LXVIII/505/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia wysokości udziału własnego Gminy Iwaniska w realizacji projektu pt. Zmniejszenie nieruchomości w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.444
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2011r.443
Uchwała Nr LV/416/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 8 pażdziernika 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok443
Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lutego 2011r.443
UCHWAŁA NR XLIV/336/2005 RADY GMINY IWANISKA z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,podatku rolnego,podatku leśnego oraz podat443
Uchwała Nr XXXIV/292/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.443
Oswiadczenie majątkowe Danuta Kargulewicz za 2013 rok443
Uchwała Nr LII/282/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego442
Formularz C/1/08442
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl