Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Sprawozdanie Rb-28S za 2008r.477
Uchwała Nr LX/450/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego477
Uchwała Nr LVIII 433 09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska, obejmującego obszar całej Gminy477
Uchwała Nr LXVI/498/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.477
Uchwała Nr XLI/347/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok477
Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.477
Uchwała Nr XXXII/197/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Posterunku Policji w Iwaniskach476
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 29.01.2014r.476
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2011r.476
Uchwała Nr XXXII/278/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.476
Uchwała Nr XXXIV/296/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.476
Uchwała nr XXXV/308/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXX/268/2008 zatwierdzającej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.476
Uchwała Nr XXI/137/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Przepiórowie działajacej w strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Przepiórowie 476
Uchwała nr IV/23/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.475
Uchwała nr VII/44/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 475
Uchwała Nr XXXIII/282/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.475
Oferta realizacji zadania publicznego ,,Piłka nożna naszą pasją"475
Uchwała Nr XXXIX/337/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok475
Uchwała Nr XXV/176/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) beczką asenizacyjną realizowanych przez Gminę Iwaniska474
Uchwała Nr LXV/487/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2009r.474
Uchwała Nr LXII/477/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: przystąpienia do Projektu inwesycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzannej Województwa Świętokrzyskiego i zabezpieczenia własnego wkładu.474
Uchwała nr IX/68/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru opłat z tytułu należności za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Iwaniska 474
Uchwała Nr LXVIII/508/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.474
Uchwała Nr XXXIV/301/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.474
Uchwała Nr XXXV/313/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.474
Uchwała Nr XXXV/315/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.474
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.10.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora Aneksu Nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych 473
Uchwała Nr LXXIII/526/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Iwaniska poręczenia kredytu zaciągniętego przez Instytucję Kultury- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.473
Uchwała Nr LXVII/501/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gmimy.473
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Gminy Iwaniska za rok 2015473
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 31.12.2013r.473
Uchwała nr VII/49/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r (Nr LIX/437/09) w sprawie określenia wysokoci stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska 473
Uchwała Nr LXV/486/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2009r. 473
Sprawozdanie Rb_NDS za IV kwartał 2011r.473
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.01.2014r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora wyjaśnień będących uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie gminy Iwan473
Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniska za rok 2015473
Uchwała Nr LXXVII/538/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.472
Oświadczenie majątkowe dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół za rok 2015472
Uchwała Nr LXXIII/525/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.472
Uchwała Nr XXXIX/334/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.472
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl