Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Informacja Wójta Gminy Iwaniska493
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2019492
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.06.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowośc492
Uchwała Nr LXVIII/506/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty.492
Oswiadczenie majątkowe Danuta Kargulewicz za 2013 rok492
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2013r.492
Uchwała Nr XXIV/166/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrebie 24 - Wojnowice491
Oświadczenie majątkowe za 2008r.491
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok491
Uchwała nr XXXII/277/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.491
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sie491
Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 04.06.2013r.491
UCHWAŁA Nr XLV/351/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok490
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.08.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejcowości490
Uchwała Nr XXXV/306/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2009 rok.490
Monitoring489
Uchwała Nr LXV/492/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w bud budżżecie gminy na 2010 rok.489
UCHWAŁA XXXVIII/287/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.489
UCHWAŁA NR XLIV/339/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów ,określenia zasad poboru i wynagrodzenia,terminów płatności oraz zwolnień na rok podatkowy 2006 na obszarze gmin489
Oświadczenie majątkowe za 2007r.489
UCHWAŁA Nr XLIV/344/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.488
Sprawozdanie Rb-NDS za 2009r.487
ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 stycznia 2006r. W sprawie : nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu z połaci dachowych.487
Formularz B/3/10487
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. zawiadamiajace strony o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowoś486
Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.07.2010 r. w sprawie: organizacji dożynek gminnych w 2010r.486
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.485
Oświadczenie majątkowe za 2007r.485
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2011r.484
Uchwała Nr LXVIII/505/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia wysokości udziału własnego Gminy Iwaniska w realizacji projektu pt. Zmniejszenie nieruchomości w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.484
UCHWAŁA Nr XLVII/368/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.484
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 19.06.2013r.483
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.483
Budżet Gminy 2014483
Oświadczenie majątkowe za rok 2007483
Uchwała Nr XXXIII/284/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok483
Ostrzeżenie meteorologiczne na dni 09.08.2013r. - 10.08.2013r.482
Uchwała Nr XXXIV/297/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.482
Uchwała Nr XLVII/367/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: opinii o włączeniu Ostoi Żyznów do obszaru Natura 2000481
UCHWAŁA Nr XLV/352/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.481
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl