Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XXII/145/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych465
Uchwała Nr XXXV/309/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu.465
Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 05.12.2013r.465
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie.465
Uchwała Nr LXXVI/536/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.464
Informacja dotyczaca publikacji oferty zadania publicznego złozonego w trybie art 19a464
Uchwała Nr XLIV/359/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2008r.464
wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków464
Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.463
Sprawozdanie Rb-UZ na koniec 2010r.463
Zarządzenia Wójta Gminy Iwaniska 2018463
Uchwała nr VII/42/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wojnowice, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 629 o pow. 0,2100ha zajętej pod drogę wewnętrzną 463
Formularz D/1/10462
Uchwała Nr XIX/121/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokośc stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad462
Uchwała Nr XXXIII/285/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: wskazania przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku462
Uchwała Nr XXXIII/286/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008rok462
Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok461
Uchwała Nr XXI/137/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Przepiórowie działajacej w strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Przepiórowie 461
Zarządzenie nr 8 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 marca 2011 r.w sprawie: wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Gminę461
UCHWAŁA NR LXXIX/545/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.461
Uchwała Nr XXIII/93/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska 461
Uchwała Nr XXXII/197/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Posterunku Policji w Iwaniskach461
Uchwała nr VII/55/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 461
Uchwała nr VIII/61/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach 461
Uchwała Nr XLVIII/378/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: wskazania przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku461
UCHWAŁA NR LXXX/547/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.460
Uchwała Nr LXVI/498/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.460
Uchwała Nr LXVII/501/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gmimy.460
Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska460
Formularz F/1/09460
Uchwała Nr LXXVI/533/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.459
Sprawozdanie Rb-Z na koniec IV kwartału 2011r.459
Uchwała Nr XXXII/279/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.459
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 29.01.2014r.459
Uchwała Nr XXXV/313/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.459
Uchwała nr VII/47/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30 459
Uchwała Nr XXXVIII/330/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.459
Uchwała Nr XLI/347/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok459
zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 31.12.2013r.459
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18 listopada 2013r. o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iwaniska na lata 2013-2032"459
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl