Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.10.2013r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 08.10.2013r. przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 469
Uchwała Nr LXII/469/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowości planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok469
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.468
UCHWAŁA Nr XXXIX/307/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części budynku usytuowanego na działce nr 289/10 przy ul. Opatowskiej 27.468
UCHWAŁA Nr XLVII/367/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.468
Formularz A/1/10467
Oświadczenie majątkowe za 2007r. - rozpoczęcie pracy467
Uchwała Intencyjna Nr LIV/413/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 września 2009r. w sprawie: zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011466
Formularz A/3/10466
UCHWAŁA NR XLIV/334/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na466
UCHWAŁA Nr XLVII/375/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/356/2006466
U C H W A Ł A Nr XLVII/379/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach w likwidacji.466
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 07.07.2015r. zawiadamiające strony postępowania o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska z dnia 03.07.2015r. odmawiającym dopuszczenia Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wygiełzowskiej do udziału na prawach stron465
Uchwała Nr XVIII/118/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 wrzesnia 2011r. Intencyjna w sprawie przekazania środka trwałego463
Oświadczenie majątkowe za 2008r.463
Uchwała Nr LXXIV/527/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rweitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015(aktualizacja).463
UCHWAŁA XXXVIII/287/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.463
ZARZĄDZENIE NR 24/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 30 maja 2006 roku463
Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 04.06.2013r.461
UCHWAŁA NR XLIV/333/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2006 na obszarze gminy Iwaniska.461
UCHWAŁA Nr XLV/351/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok461
Oświadczenie majątkowe za 2008r.460
Uchwała nr XXXII/277/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.460
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.07.2013r.460
Uchwała Nr XXIV/166/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrebie 24 - Wojnowice459
Sprawozdanie Rb-Z za 2008r.459
Oświadczenia majątkowe w roku 2018459
Uchwała Nr LXVIII/506/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty.459
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.08.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejcowości459
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sie459
UCHWAŁA Nr XLIV/344/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.459
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o przedłożeniu przez inwestora Aneksu Nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatr459
Sprawozdanie Rb-NDS za 2008r.459
Uchwała Nr LXXVII/539/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.459
Oświadczenie majątkowe Magdalena Pietrzyk za 2013 rok458
Oświadczenie majątkowe za 2009 r.458
Oświadczenie majątkowe za 2008r.457
UCHWAŁA Nr XLV/352/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.457
Oświadczenie majątkowe za 2007r.457
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Ja457
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl