Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Budżet Gminy 2007655
Projekt budżetu na 2006655
UCHWAŁA Nr XXXII/242/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.654
UCHWAŁA NR XXX/231/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: ustalenia wykonania wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.654
ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY W IWANISKACH z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2010 roku.653
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o przystąpieniu do sporzadzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska653
Zarządzanie Nr 60/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.652
Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r. 651
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa pomieszczeń do obsługi ruchu turystycznego w ruinach Zamku Krzyżtopór z częściową adaptacją budynku bramnego 651
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe650
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 28.09.2011r. 650
Budżet Gminy 2015649
UCHWAŁA Nr XXX/229/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.648
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds. na środowisko przeds. budowa pomieszczeń do obsługi ruchu turystycznego w ruinach Zamku Krzyżtopór z częściową adaptacją budynku bramnego648
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na ,,wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni dewońskich ,,Bratkowszczyzna 1" wraz ze wstępną przeróbką su647
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Halina Pasiek - Wójcik za 2014 rok647
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.07.2012r. w sprawie zawiadomienia stron postepowania o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wystapieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi647
UCHWAŁA Nr XXXVIII / 293 / 2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : przekazania samochodu strażackiego.646
UCHWAŁA NR XXXV/265/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: przystąpienia do dokonania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.646
UCHWAŁA NR XXIX/215/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i wysokość wynagrodzenia na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.646
UCHWAŁA NR XXXIII/249/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: wskazania banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy.646
ZARZĄDZENIE NR 9/2006 Wójta Gminy w Iwaniskach643
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.04.2012r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrebu nr 7 - Jastrzebska Wola, wraz z prognoz642
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoza kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Jastrzebska" wraz641
Formularz A/1/09641
obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska - zawiadomienie stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.10.2011r. znak RG. 7624/7/2008 odmawiającej uchylenia decyzji z dnia 26.05.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody639
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.11.2011r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa wodociągu dla miejscowosci Skolankowska Wola, gm. Iwaniska"639
UCHWAŁA NR XXIX/219/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.638
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29.12.2005637
Uchwała Nr XXXV/259/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2004 r.637
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska636
UCHWAŁA NR XXXIV/254/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy w Iwaniskach Nr II/7/2002 w sprawie określenia wysokości diet ,oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Iwaniskach.636
Wybory635
UCHWAŁA Nr XXXII/243/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie : wydzierżawienia autobusu marki autosan.635
Uchwała Nr LXIV/485/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany od dnia 01 marca 2010 wynagrodzenia Wójta Gminy Iwaniskach635
Uchwała nr III/10/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Iwaniska635
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.635
Budżet Gminy 2016634
Uchwała Nr XXXVII/215/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska634
UCHWAŁA Nr XXVII/202/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.634
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl