Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 etap obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża "Dziewiątle"682
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.682
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 24.10.2005 roku681
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola680
UCHWAŁA NR XXIX/218/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.680
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.680
UCHWAŁA Nr XXVII/206/2004 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: nadania nazwy Stary Gościniec - ulicy położonej w Iwaniskach.679
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji centrum miejscowości Iwaniska - etap I"679
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.679
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I"677
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.677
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla msc. Iwaniska na lata 2007-2015677
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2010r. VI kadencja.676
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy675
Budżet Gminy 2006674
UCHWAŁA NR XXXIV/251/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych przy szkolnych jednostkach budżetowych i GZEAS w Iwaniskach.674
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie674
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25.02.2005 roku.673
Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2014-2018672
UCHWAŁA Nr XXVII/197/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.672
UCHWAŁA NR XXIX/214/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej ,terminu płatności oraz sposobu jej poboru.672
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.672
Rejestr instytucji kultury671
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.671
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pn. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze Gminy Iwaniska - etap I w miejscowościach Gryzikamień, Wygiełzów, Zagrody, Marianów, Młynki, Łopatno, Kamieniec, Kujawy 671
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29.12.2011r. znak RG. 6220/4/2011 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,W669
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wydanym postanowieniu w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwziecia, polegającego na ,,669
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27.10.2005 roku669
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.669
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.669
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok668
Sprawozdania z wykonania budżetu 2006668
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.666
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.666
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.03.2009r. w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ujęcia wody Mydłów na działce nr ewid. 567 obręb Mydłó665
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.664
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.663
Oświadczenie majatkowe za 2005 rok.661
Oświadczenia majatkowe za 2002 rok.660
UCHWAŁA Nr XXVII/199/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2004 rok658
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl