Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19.09.2005 roku681
Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r. 681
ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY W IWANISKACH z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska za pierwsze półrocze 2010 roku.678
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie678
Projekt budżetu na 2006677
Zarządzanie Nr 60/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.676
Budżet Gminy 2015676
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o przystąpieniu do sporzadzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska675
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15.06.2005 roku.675
Budżet Gminy 2007674
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds. na środowisko przeds. budowa pomieszczeń do obsługi ruchu turystycznego w ruinach Zamku Krzyżtopór z częściową adaptacją budynku bramnego673
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na ,,wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni dewońskich ,,Bratkowszczyzna 1" wraz ze wstępną przeróbką su672
UCHWAŁA Nr XXXII/242/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.672
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa pomieszczeń do obsługi ruchu turystycznego w ruinach Zamku Krzyżtopór z częściową adaptacją budynku bramnego 672
UCHWAŁA NR XXX/231/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: ustalenia wykonania wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.671
Uchwała Nr XXXVII/215/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska669
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 28.09.2011r. 668
UCHWAŁA Nr XXXVIII / 293 / 2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : przekazania samochodu strażackiego.668
UCHWAŁA NR XXIX/215/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i wysokość wynagrodzenia na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.668
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.04.2012r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrebu nr 7 - Jastrzebska Wola, wraz z prognoz667
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Halina Pasiek - Wójcik za 2014 rok667
UCHWAŁA NR XXXV/265/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: przystąpienia do dokonania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.666
UCHWAŁA Nr XXX/229/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie określenia zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.665
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.07.2012r. w sprawie zawiadomienia stron postepowania o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wystapieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi665
Formularz A/1/09664
UCHWAŁA NR XXXIII/249/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: wskazania banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy.663
UCHWAŁA NR XXXIV/254/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy w Iwaniskach Nr II/7/2002 w sprawie określenia wysokości diet ,oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Iwaniskach.661
Uchwała nr III/10/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Iwaniska659
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.659
Uchwała Nr XXXV/259/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2004 r.659
ZARZĄDZENIE NR 9/2006 Wójta Gminy w Iwaniskach659
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.11.2011r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa wodociągu dla miejscowosci Skolankowska Wola, gm. Iwaniska"658
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2010r657
Budżet Gminy 2016657
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29.12.2005656
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.03.2012r.655
UCHWAŁA NR XXIX/219/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.655
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska654
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoza kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Wola Jastrzebska" wraz654
Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach654
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl