Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I"702
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.702
Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2011 rok701
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.700
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.699
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola699
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2010r. VI kadencja.698
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.698
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.698
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.698
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 etap obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża "Dziewiątle"697
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla msc. Iwaniska na lata 2007-2015697
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 24.10.2005 roku696
UCHWAŁA Nr XXVII/206/2004 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: nadania nazwy Stary Gościniec - ulicy położonej w Iwaniskach.696
Sprawozdania z wykonania budżetu 2006696
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.696
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.695
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.695
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.694
Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2014-2018694
UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie podjęcia przez Gminę Iwaniska realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Iwaniska.693
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wydanym postanowieniu w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwziecia, polegającego na ,,693
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.03.2009r. w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ujęcia wody Mydłów na działce nr ewid. 567 obręb Mydłó691
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy690
UCHWAŁA NR XXIX/218/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.689
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25.02.2005 roku.689
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.689
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie689
UCHWAŁA NR XXXIV/251/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych przy szkolnych jednostkach budżetowych i GZEAS w Iwaniskach.688
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok688
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29.12.2011r. znak RG. 6220/4/2011 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,W686
UCHWAŁA Nr XXVII/197/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.685
UCHWAŁA NR XXIX/214/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej ,terminu płatności oraz sposobu jej poboru.684
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.682
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27.10.2005 roku681
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.681
Oświadczenie majatkowe za rok 2007680
Oświadczenie majatkowe za 2005 rok.677
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2010 rok.- koniec kadencji676
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.676
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl