Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
UCHWAŁA NR XXVII/205/2004 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: oddania w najem przez Gminę Iwaniska budynku położonego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470 (przy Zamku Krzyżtopór) w miejscowości Ujazd.661
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015"660
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.660
UCHWAŁA NR XXXIV/251/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych przy szkolnych jednostkach budżetowych i GZEAS w Iwaniskach.658
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.656
Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2011 rok655
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.655
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 etap obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża "Dziewiątle"655
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze Gminy Iwaniska - I eta654
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola653
UCHWAŁA NR XXIX/214/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej ,terminu płatności oraz sposobu jej poboru.653
UCHWAŁA Nr XXVII/197/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.653
Budżet Gminy 2006652
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.651
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2010r. VI kadencja.651
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie651
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27.10.2005 roku650
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.650
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.649
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 29.12.2011r. znak RG. 6220/4/2011 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dot. postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,W649
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.649
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska - etap I"649
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25.02.2005 roku.646
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.646
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.645
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy645
Sprawozdania z wykonania budżetu 2006644
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia pn. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na obszarze Gminy Iwaniska - etap I w miejscowościach Gryzikamień, Wygiełzów, Zagrody, Marianów, Młynki, Łopatno, Kamieniec, Kujawy 644
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.644
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla msc. Iwaniska na lata 2007-2015642
Oświadczenie majatkowe za 2005 rok.642
Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2014-2018642
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2012 rok642
Oświadczenia majatkowe za 2002 rok.641
UCHWAŁA NR XXIX/217/2004 RADY GMINY IWANISKA w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,podatku rolnego,podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości,określ640
UCHWAŁA NR XXIX/212/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.639
UCHWAŁA Nr XXVII/199/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2004 rok639
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wydanym postanowieniu w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwziecia, polegającego na ,,639
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.03.2009r. w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ujęcia wody Mydłów na działce nr ewid. 567 obręb Mydłó637
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2010 rok.- koniec kadencji637
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl