Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
ZARZĄDZENIE NR 26/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 czerwca 2006 r.497
Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 rok497
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/5/2011 z dnia 16.05.2013r.496
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.496
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.04.2013r. zawiadamiajace strony postępowania o dopuszczeniu Fundacji Mysli Ekologicznej do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach d496
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.01.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia znak RG.6220.5.2012 z dnia 21.01.2013r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym jednocześnie 496
UCHWAŁA NR XL/311/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/291/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r495
UCHWAŁA Nr XLIV/349/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.494
Oświadczenie majątkowe za 2008r.493
UCHWAŁA Nr XLII/319/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.493
Uchwała Nr XLVI/362/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie :uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska na 2006 r.493
Uchwała Nr LXXII/360/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iwaniska na lata 2013-2032"493
UCHWAŁA Nr XLVII/372/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.493
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 22.06.2012r.492
Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok492
UCHWAŁA Nr XLIII/328/05 RADY GMINY IWANISKA w sprawie : dokonania zmian w uchwale Rady Gminy w Iwaniskach Nr XXXVIII/283/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach.492
Oświadczenie majątkowe za 2008r.491
Sprawozdanie Rb-Z za 2009r.491
UCHWAŁA Nr XLIII/330/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.491
UCHWAŁA Nr XXXVIII/283/2005 RADY GMINY IWANISKA w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach.491
ZARZĄDZENIE NR 10/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 marca 2006 r.491
ZARZĄDZENIE NR 12/2006 WÓJTA GMINY IWANISKA z dnia 29 marca 2006 roku491
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.490
UCHWAŁA NR XXXVII/278/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.490
UCHWAŁA NR XL/312/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/290/2005490
UCHWAŁA Nr XLVII/371/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.490
U C H W A Ł A Nr XLVII/376/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2005 r490
Sprawozdanie Rb-N za 2009r.489
UCHWALA NR XLVIII/385/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.489
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.04.2013r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu ko489
ZARZĄDZENIE NR 29/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 29 czerwca 2006 roku489
UCHWAŁA NR XLI/315/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: aktualnego upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania długu.488
Uchwała Nr XLVI/364/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie : w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska.487
UCHWAŁA Nr XLVII/369/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.487
Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2010r.486
Oświadczenie majątkowe za 2007r.486
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.12.2012r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji znak RG.6220/4/2011 z dnia 11.12.2012r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowisk486
Uchwała Nr LXIV/483/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr LXII/476/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. 485
Zarządzenie nr 21/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 maja 2006 r.485
UCHWAŁA Nr XLIV/345/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok485
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl