Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/5/2011 z dnia 16.05.2013r.517
UCHWAŁA Nr XLVII/374/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.517
Uchwała Nr LXXII/360/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iwaniska na lata 2013-2032"516
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.01.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia znak RG.6220.5.2012 z dnia 21.01.2013r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym jednocześnie 516
UCHWAŁA Nr XXXIX/305/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.515
Uchwała Nr XLVI/362/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie :uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska na 2006 r.515
Oświadczenie majatkowe za 2005 rok.515
UCHWAŁA Nr.XLIX/397/06 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach513
ZARZĄDZENIE NR 26/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 5 czerwca 2006 r.513
Oświadczenie majątkowe za 2008r.512
UCHWAŁA Nr XLVII/372/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.512
UCHWAŁA Nr XLIV/349/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.512
Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok511
ZARZĄDZENIE NR 12/2006 WÓJTA GMINY IWANISKA z dnia 29 marca 2006 roku511
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok.510
UCHWAŁA Nr XLI/314/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.510
UCHWAŁA Nr XLIII/328/05 RADY GMINY IWANISKA w sprawie : dokonania zmian w uchwale Rady Gminy w Iwaniskach Nr XXXVIII/283/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach.510
UCHWAŁA NR XL/311/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/291/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r509
ZARZĄDZENIE NR 10/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17 marca 2006 r.509
Oświadczenie majątkowe za 2008r.508
UCHWAŁA NR XXXV/262/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.508
UCHWAŁA Nr XLII/319/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.508
UCHWAŁA Nr XXXVIII/283/2005 RADY GMINY IWANISKA w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iwaniskach.508
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.12.2012r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji znak RG.6220/4/2011 z dnia 11.12.2012r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowisk508
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2016 rok508
UCHWAŁA Nr XLVII/371/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006r.508
U C H W A Ł A Nr XLVII/376/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2005 r508
Sprawozdanie Rb-Z za 2009r.507
Sprawozdanie Rb-N za 2009r.507
Oświadczenie majątkowe za 2007r.507
UCHWAŁA Nr XLVII/369/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.507
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04.04.2013r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu ko507
ZARZĄDZENIE NR 29/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 29 czerwca 2006 roku507
UCHWAŁA NR XXXVII/278/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.506
UCHWAŁA Nr XLIII/330/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.506
UCHWAŁA NR XLI/315/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: aktualnego upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania długu.506
UCHWALA NR XLVIII/385/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.506
UCHWAŁA NR XL/312/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/290/2005505
Uchwała Nr XLVI/364/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie : w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska.504
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.12.2012r.503
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl