Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LV/416/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 8 pażdziernika 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok513
Uchwała Nr LXXIV/527/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rweitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015(aktualizacja).513
Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 04.06.2013r.512
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2013r.512
Informacja Wójta Gminy Iwaniska512
ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 stycznia 2006r. W sprawie : nałożenia na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu z połaci dachowych.512
UCHWAŁA Nr XLV/351/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok512
Uchwała Nr LXVIII/505/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia wysokości udziału własnego Gminy Iwaniska w realizacji projektu pt. Zmniejszenie nieruchomości w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.511
Formularz A/3/09511
Uchwała Nr XLVII/367/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie: opinii o włączeniu Ostoi Żyznów do obszaru Natura 2000510
Formularz B/2/09510
UCHWAŁA XXXVIII/287/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.510
UCHWAŁA Nr XLIV/344/2005 RADY GMINY WIWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.510
Uchwała nr XXXII/277/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.510
UCHWAŁA NR XLIV/339/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów ,określenia zasad poboru i wynagrodzenia,terminów płatności oraz zwolnień na rok podatkowy 2006 na obszarze gmin509
Budżet Gminy 2014509
Uchwała Nr LXVIII/506/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty.508
UCHWAŁA Nr XLVII/368/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.508
Uchwała Nr XXXIII/284/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok508
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.06.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowośc507
Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.07.2010 r. w sprawie: organizacji dożynek gminnych w 2010r.507
Uchwała Nr XXXIV/297/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.507
Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2010r.507
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2013r. zawiadamiające strony postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sie506
Projekt Zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 24-Wojnowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu506
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 05.08.2013r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejcowości506
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2011r.505
Sprawozdanie Rb-28S do 30 czerwca 2010r.504
Sprawozdanie Rb-NDS do 30 czerwca 2010r.504
Formularz D/1/09504
Uchwała Nr XXXIV/292/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.504
UCHWAŁA Nr XLIV/346/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudniaw sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok503
Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przy ciągniku rolniczym FARMTRAC, nr rej. TOP 55 TK oraz koparko -ładowarki KOMATSU WB 97R.503
Uchwała nr X/73/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 502
Formularz B/1/09502
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.08.2013r. zawiadamiajace strony o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowoś502
Ostrzeżenie meteorologiczne na dni 09.08.2013r. - 10.08.2013r.501
Uchwała Nr LXVII/500/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.500
Formularz A/2/10500
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 19.06.2013r.500
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl