Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok416
Uchwała Nr XXXVIII/329/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok415
Uchwała Nr LXVIII/507/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.415
Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska 415
Uchwała nr XV/103/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lutego 2011 r.415
Uchwała nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowych obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkol415
Uchwała Nr XXII/149/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: zawarcia umowy najmu415
Uchwała Nr XXIX/191/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczacego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego415
Uchwała Nr XXXVII/322/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.414
Uchwała Nr XL/341/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok414
Uchwała Nr XLI/346/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok414
Uchwała Nr L/390/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009 roku 414
Uchwała Nr LXII/471/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 styczeń 2010r. w sprawie: wydziarżawienia nieruchomości położonej w obrębie Dziewiątle414
Uchwała Nr LXII/474/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska414
Uchwała Nr LXIX/516/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola414
Uchwała Nr LXX/518/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.414
Uchwała nr III/6/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska414
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska 414
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliw dla samochodu marki Renault Trafic nr rejestracyjny TOP 55FJ414
Uchwała Nr XXXVII/216/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska414
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11.09.2014r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 63 mm przy ul. Opatowskiej i Ryne414
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 27.03.2014r.413
UCHWAŁA NR XXXV/211/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 r.413
Uchwała Nr XXXVII/317/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2009.412
Uchwała Nr XLIII/355/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok412
Uchwała Nr LXIX/513/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: sprostowania do uchwały Nr LXVIII/506/10 z dnia 08 czerwca 2010r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenie jego spłaty.412
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Mydłów gmina Iwaniska.412
Uchwała nr XVII/113/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy412
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 07.04.2014r.412
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola412
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28.05.2015r. zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.,,Budowa na terenie Gminy Iw411
Uchwała Nr XXXVII/323/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.411
Uchwała Nr XL/342/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.411
Uchwała Nr XLIII/353/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok411
Uchwała Nr XLVIII/379/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok411
Uchwała Nr LI/396/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 04 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009 rok411
Uchwała Nr LXVII/503/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.411
Formularz B/2/10411
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2011r.411
Uchwała Nr XX/128/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokosć stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny po411
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl