Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr XI/76/2011 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 21 kwietnia 2011r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2010r.400
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Mydłów gmina Iwaniska.400
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2011400
Sprawozdanie Rb_NDS za IV kwartał 2011r.400
Uchwała Nr XXXVII/216/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska400
Informacja o niebezpiecznym zjawisku400
Uchwała Nr XL/342/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.399
Uchwała Nr XLVIII/379/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok399
Uchwała Nr LXII/471/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 styczeń 2010r. w sprawie: wydziarżawienia nieruchomości położonej w obrębie Dziewiątle399
Zarządzenie Nr 9/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 94/2006 z dnia 31 grudnia 2006 roku dotyczącego ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Iwaniskach399
Uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu399
Monitoring398
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy 2007398
Uchwała Nr XLVIII/374/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Iwaniska oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu398
Uchwała Nr L/390/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lipca 2009 roku 398
Uchwała Nr LXVIII/507/10 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.398
UCHWAŁA NR LXXXI/549/10 RADY GMINY IWANISKA z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.398
Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska 398
Uchwała nr II/4/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska398
Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego 398
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska 398
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2015 rok398
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 07.04.2014r.397
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.04.2014r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska Uchwały Nr LXXII/360/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azb397
Informacja Wójta Gminy Iwaniska397
dostępne podkategorie: Formularz A397
Uchwała Nr XLIII/355/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok397
Uchwała Nr LXIX/513/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: sprostowania do uchwały Nr LXVIII/506/10 z dnia 08 czerwca 2010r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenie jego spłaty.397
Uchwała nr III/6/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska397
Uchwała nr XV/101/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.397
Uchwała Nr XXXII/201/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok397
Uchwała Nr XL/341/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok396
Uchwała Nr XLIII/353/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok396
Uchwała Nr LXII/473/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska.396
Uchwała Nr LXVII/503/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.396
Uchwała nr VIII/63/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Mydłowie 396
Uchwała Nr XIII/89/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej396
Uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2011 roku w spr. zmiany u. Nr XIII/91/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czer. 2011r. w spr. przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium uwarun. i kier. zagosp. przestrz. g. Iwaniska396
Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 1 marca 2011 r.w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.396
Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.396
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl