Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwała Nr LVII/255/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych86
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Wyboru Partnera do wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych - przedsiębiorstwa z sektora MŚP, do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego 86
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację zadania86
Uchwała Nr LXIII/286/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki86
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn.: 86
Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.12.2019r.86
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.85
Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie na działce nr 594, 595, gm. Iwaniska".85
Interpelacja w sprawie dziur w moście na drodze gminnej w miejscowości Jastrzębska Wola85
Sesja nr XIX/201985
Uchwała Nr LXIX/320/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.85
Uchwała Nr LXXIV/344/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.85
Uchwała Nr IV/10/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska.85
Interpelacja dot. zmiany sposobu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych85
Uchwała Nr LXXIII/341/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.84
Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Ujazd stanowiącej mienie gromadzkie84
Uchwała Nr LVII/258/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2017-2029.84
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwaniska na 2018 rok.84
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży samochodu marki Fiat model Seicento 0,9Kat z 1999 roku, nr rejestracyjny TOP56CJ oraz samochodu FS Lublin model Żuk A-15M z roku 1973, nr rejestracyjny TGA716E będąc84
Projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.12.2018r.84
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.01.2019r. zawiadamiające o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłącze84
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości.84
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.84
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.84
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 202084
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Kolejowej 1 w Iwaniskach.83
Uchwała Nr LVIII/262/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej83
Uchwała Nr LVIII/263/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie : dokonania zmiany uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LVII/253/2017 z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządow83
Uchwała Nr VI/24/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 roku83
Uchwała Nr VII/26/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej83
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7 czerwiec 2018r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do oddania w dzierżawę położonego w obrębie Iwaniskach, gmina Iwaniska.83
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 września 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.83
Uchwała Nr XII/49/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.83
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2018r. W sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego, oraz wójtów, burmistrzów i prezydent83
Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 12.06.2019r. 83
Uchwała Nr LXVII/310/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia intencji wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobcu przy realizacji operacji pn. "Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Stobiec" w ramach Programu Rozwoju 83
Projekty uchwał na LXX sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 31.08.2018r.82
Interpelacja dot. wpisania do planu budżetu Gminy Iwaniska na rok 2020 zadań wskazanych przez lokalną społeczność82
Uchwała Nr LXIV/290/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.82
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydłów".82
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl