Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.10.2012r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Iwaniska decyzji z dnia 30.10.2012r. o umorzeniu na wniosek Inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowis605
ZARZĄDZENIE NR 13/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 kwietnia 2006 r.605
UCHWAŁA NR XLVIII/388/2006 RADY GMINY w Iwaniskach z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze darowizny.605
UCHWAŁA NR XXXI/236/2004 Rady Gminy w Iwaniska w sprawie: zmian Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/207/2004 z dnia 11 listopada 2004 r.605
Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok603
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiające strony o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji dotychczasowej, tj. decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.05.2009r. znak RG.7624/7/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi602
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.07.2012r.602
UCHWAŁA NR XLII / 326 / 2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: budowy obelisku poświęconego „Bojownikom w walce o Niepodległość i Sprawiedliwość 1939-1945r.602
Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16 maja 2006r.601
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.03.2013r.600
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska zawiadamiajace strony postępowania o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska z dnia 03.09.2012r. znak RG.6220/2/2011 o podjęciu z urzędu zawieszonego postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla prz599
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 11.05.2012r.598
Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Iwaniskach w dniu 29.11.2012r.598
Uchwała Nr XLVI/363/06 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie : uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska na 2006 r.598
UCHWAŁA NR XXX/228/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.598
UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.597
UCHWAŁA NR XXXI/234/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.596
UCHWAŁA XLVIII/386/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian Załącznika Nr 4a do Uchwały Nr XL ¥1/356/2006595
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.03.2013r. zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska Elektrowni Wiatrowych o mocy 594
Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok593
UCHWAŁA NR XLIX/391/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2006 rok.592
UCHWAŁA NR XXXI/235/2004 Rady Gminy w Iwaniska w sprawie: zmian § 3 i § 13 do Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach Nr XVII/125/2004 z dnia 19 marca 2004 roku.592
Plany polowań591
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska początek kadencji 2014-2018591
UCHWAŁA Nr XXX/226/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.590
Budzet_Gminy_2009_zalacznik_nr_2589
UCHWALA NR XLVIII/384/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.589
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie- rok 2015589
ZARZĄDZENIE NR 8/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 09 marca 2006 roku589
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 01.08.2012r. 586
UCHWAŁA Nr XLII/321/05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.586
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.08.2012r. zawiadamiajace strony postepowania o uzupełnieniu dokumentacji w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwziecia polegajacego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni 586
UCHWAŁA NR XXXVIII/284/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.586
ZARZĄDZENIE NR 18/2006 WÓJTA GMINY W IWANISKACH z dnia 28 kwietnia 2006 roku585
UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4a do Uchwały Nr XXXVII/281/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.585
Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24 maja 2006r.584
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 25.01.2013r.584
U C H W A Ł A Nr XLVII/377/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2005 r584
Uchwała Nr XLIV/244/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/219/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi584
UCHWAŁA Nr XXVII/200/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.584
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl