Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.622
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.622
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok.621
Zarządzanie Nr 60/11 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.621
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.04.2012r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrebu nr 7 - Jastrzebska Wola, wraz z prognoz621
Uchwała Nr XXXV/259/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2004 r.620
Oświadczenie majatkowe za 2003 rok.620
UCHWAŁA Nr XXXII/243/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie : wydzierżawienia autobusu marki autosan.620
Uchwała Nr XXXII/238/2005 Rady Gminy Iwaniska w sprawie : uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska.619
UCHWAŁA Nr XXVII/196/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.619
Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29.12.2005618
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 19.10.2011r618
UCHWAŁA Nr XXVII/202/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.618
UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/132/2004 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy617
UCHWAŁA NR XXXV/266/ 2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.617
Zarządzenie Nr 14 /2006 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14 kwietnia 2006 r.616
Zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 15.03.2012r.616
UCHWAŁA NR XXXVIII/299/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: przystąpienia do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska zatwierdzonego uchwała Nr IV/23/2002 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30.12.2615
UCHWAŁA NR XXXIV/254/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy w Iwaniskach Nr II/7/2002 w sprawie określenia wysokości diet ,oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Iwaniskach.615
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.614
Formularz A/1/09614
UCHWAŁA NR XXIX/211/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2005 na obszarze gminy Iwaniska.613
Uchwała Nr LXIV/485/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany od dnia 01 marca 2010 wynagrodzenia Wójta Gminy Iwaniskach612
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.611
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok. 610
Oświadczenie majatkowe za 2002 rok.610
Uchwała Nr XXXIII/245/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie : określenia centrum dla miejscowości Iwaniska.610
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska610
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok (początek kadencji)609
UCHWAŁA Nr XXX/223/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.609
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 18.09.2012r.608
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.608
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.608
UCHWAŁA Nr XXVIII/208/2004 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie:zmian Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XX/150/2004 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22.05.2004 roku.608
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.607
Oświadczenie majatkowe za 2004 rok.607
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2010r606
Budżet Gminy 2016606
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok.606
Uchwała Nr XXX/233/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Iwaniska na lata 2004-2006.606
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl