Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie - zawiadomienie o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowejDo druku
RG. 7624/7/2008 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.07.2009r. w sprawie zawiadomienia o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej Na podstawie art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ZAWIADAMIAM że od decyzji Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.05.2009r. znak RG. 7624/7/2008 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich piaskowców kwarcytowych ,,Dziewiątle” wraz z przeróbką surowca na zestawach mobilnych krusząco – sortujących na działkach nr ewidencyjny 216, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 206, 207, 208/1, 209, 220, 221/1, 222/2, 219 w miejscowości Dziewiątle, gmina Iwaniska, wydanej na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo – Usługowego ,,Latoch – Firma”, Bystrzyca, 21-411 Wojcieszków, zostały wniesione odwołania w ilości 6 szt. Odwołania wraz z aktami sprawy zgodnie z procedurą w trybie kpa zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania przez zamieszczenie: - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bogorii, - w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwaniska na stronie http://iwaniska.pl/bip Wójt Gminy Iwaniska mgr Marek Staniek Data publicznego ogłoszenia: 03.08.2009r. Otrzymują: 1.Inwestor – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe ,,Latoch – Firma”, Bystrzyca, 21-411 Wojcieszków 2.Sołtys m. Dziewiątle, 27-570 Iwaniska 3.Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 4.Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska 5.Pozostałe strony w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 46a ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska, tj. poprzez obwieszczenie (Urząd Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia – sołectwo Dziewiątle, gm. Iwaniska, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwaniskach http://iwaniska.pl/bip) 6.a/a

Załączone pliki
obwieszczenie_zawiadomienie_o_wniesionym_odwolaniu_od_decyzji_srodowiskowej.doc (obwieszczenie_zawiadomienie_o_wniesionym_odwolaniu_od_decyzji_srodowiskowej.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2009-08-03 12:08:41 Redaktor: Małgorzata Gołyska

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1321
Utworzył: Małgorzata Gołyska, data utworzenia: 2009-08-03 12:09:11
Opublikował: Małgorzata Gołyska, data publikacji: 2009-08-03 12:09:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl