Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
UCHWAŁA Nr XXVII/200/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.584
UCHWAŁA NR XXXVI/272/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w uchwale Nr XXXV/261/2005 z dnia 26.04.2005 r.583
Ostrzeżenie582
UCHWAŁA NR XXXVI/274/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/264/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r.582
UCHWAŁA NR XXXVII/277/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.582
Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego582
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 10.05.2012r. zawiadamiajace strony postepowania o wydanym w dniu 10.05.2012r. postanowieniu Wójta Gminy Iwaniska znak RG.6220/4/2011 zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa581
UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.581
UCHWAŁA NR XXXV/261/ 2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.581
UCHWAŁA NR XLIII/329/2005 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwaniska.581
Uchwała Nr LXXII/360/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iwaniska na lata 2013-2032"581
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 13.09.2012r. zawiadamiajace strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 580
UCHWAŁA Nr XLVII/366/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie: zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/356/2006 z dnia 09.02.2006 r.580
UCHWAŁA Nr XXX/227/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok580
Uchwała Nr XLI/318/05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska.580
Uchwała Nr XXXIV/250/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy w Iwaniskach na rok 2005.579
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie579
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.10.2012r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o złożonym przez Inwestora Aneksie do Raportu o oddzaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobywaniu kopaliny ze złoża kambryjskich pias578
Zarządzenia 2012578
Uchwała nr XXXIII/289/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008 roku w Sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok578
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska za 2013 rok576
UCHWAŁA NR XXXVII/276/05 RADY GMINY w Iwaniskach w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie zadania pn.Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej i sali gimnastycznej w Iwaniskach na działkach nr 291/1,289/8 i 289/11576
UCHWAŁA NR XXXVII/281/2005 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian Załącznika Nr 4a do Uchwały Nr XXXIV/250/2005 z dnia 18 marca 2005 r.576
zaproszenie na sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 22.06.2012r.575
UCHWAŁA NR XL/308/2005 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005r.575
UCHWAŁA NR XLIX/392/06 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 r.574
UCHWAŁA Nr XLIV/342/2005 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych574
UCHWAŁA NR XXX/225/2004 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.574
Uchwała Nr XXXVII /282 /05 Rady Gminy w Iwaniskach w sprawie: wynagrodzenia dla Wójta Gminy Iwaniska.574
UCHWAŁA Nr XLII / 322 /05 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok.574
ZARZĄDZENIE NR 16/2006 WÓJTA GMINY w IWANISKACH z dnia 24 kwietnia 2006 roku573
Uchwała Nr XXXIX/336/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych572
Uchwała nr III/11/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Iwaniska572
UCHWAŁA NR XXXVIII /298/ 2005 r. RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Iwaniska.572
UCHWAŁA NR XLIV/337/2005 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 05 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.572
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.03.2013r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa na terenie Gminy Iwaniska elektrowni wiatrowych o mocy elekt572
Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok571
Sprawozdanie Rb-Z za 2009r.571
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrebie Iwaniska gmina Iwaniska"570
UCHWAŁA Nr XXVII/201/2004 RADY GMINY W IWANISKACH w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.570
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl