Nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

2019-11-12 09:49:35 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Iwaniska ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

więcej»

Nabór na wolne stanowisko referenta ds. rolnictwa i ochrony środowiska

2019-11-12 09:47:58 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Iwaniska ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. rolnictwa i ochrony środowiska

więcej»

Nabór na wolne stanowisko referenta ds. rozwoju gospodarczego i promocji gminy

2019-11-12 09:43:45 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Iwaniska ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. rozwoju gospodarczego i promocji gminy
więcej»

Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,

2019-10-10 12:05:45 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025,
więcej»

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

2019-10-10 12:04:10 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
więcej»

Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych ,projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025

2019-09-12 14:12:02 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych ,projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025 więcej»

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025

2019-09-12 14:02:25 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
więcej»

WYKAZ SOŁTYSÓW Gminy Iwaniska

2019-08-14 10:17:01 WYKAZ SOŁTYSÓW kadncja 2018-2023

WYKAZ SOŁTYSÓW Gminy Iwaniska
Sołectwa Gminy Iwaniska
Lp. Jednostka pomocnicza
gminy Zasięg terytorialny Nazwisko i imię sołtysa
1. Sołectwo Boduszów wieś Boduszów Stępień Teresa
2. Sołectwo Borków wieś Borków Skotnicka Barbara
3. Sołectwo Dziewiątle wieś Dziewiątle Wójcik Wioleta
4. Sołectwo Gryzikamień wieś Gryzikamień Dziedzic Bogusław
5. Sołectwo Garbowice wieś Garbowice Grześkiewicz Waldemar
6. Sołectwo Iwaniska wieś Iwaniska Piszczela Beata
7. Sołectwo Jastrzębska Wola wieś Jastrzębska Wola Piotrowicz Grażyna
8. Sołectwo Kamieniec wieś Kamieniec Wójcik Tadeusz
9. Sołectwo Kopiec wieś Kopiec Żabicka Janina
10. Sołectwo Kujawy wieś Kujawy Sabat Jan
11. Sołectwo Krępa wieś Krępa Mruk Andrzej
12. Sołectwo Łopatno wieś Łopatno Grzesik Andrzej
13. Sołectwo Marianów wieś Marianów Górczyński Stanisław
14. Sołectwo Mydłów wsie: Mydłów, Mydłowiec Stachurski Józef
15. Sołectwo Nowa Łagowica wieś Nowa Łagowica Kargul Jan
16. Sołectwo Przepiórów wieś Przepiórów Doleszek Zbigniew
17. Sołectwo Radwan wieś Radwan Imiałkowska Jolanta
18. Sołectwo Skolankowska Wola wieś Skolankowska Wola Strawa Eliza
19. Sołectwo Stobiec wieś Stobiec Polański Jan
20. Sołectwo Stara Łagowica wieś Stara Łagowica Łata Elżbieta
21. Sołectwo Toporów wieś Toporów Bajak Jadwiga
22. Sołectwo Tęcza wsie: Tęcza, Planta, Sobiekurów Pietrzyk Stanisław
23. Sołectwo Ujazd wsie: Ujazd, Haliszka Pasik Urszula
24. Sołectwo Wojnowice wieś Wojnowice Kwiatek Jolanta
25. Sołectwo Wzory wsie: Wzory, Zielonka, Kamienna Góra, Podzaldów Bień Ewelina
26. Sołectwo Wygiełzów wieś Wygiełzów Dąbrowska Dorota
27. Sołectwo Zaldów wieś Zaldów Ścibisz Krzysztof

więcej»

Dotacje na rozwój firm. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w pierwszej połowie października planuje przeprowadzenie naboru wniosków dla firm zainteresowanych rozwojem swojej działalności. W tym celu w terminach od 16 do 24 września oraz 7 i 14 pa

2019-08-06 14:02:52 Bieżące informacje

Dotacje na rozwój firm.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w pierwszej połowie października planuje przeprowadzenie naboru wniosków dla firm zainteresowanych rozwojem swojej działalności. W tym celu w terminach od 16 do 24 września oraz 7 i 14 października 2019 r. przeprowadzi spotkania informacyjne. Spotkania poprowadzi Sławomir Miechowicz Doradca ds. Zarządzania projektami.
więcej»

POSTANOWIENIE dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w Decyzji Wójta Gminy Iwaniska o warunkach zabudowy znak: RG.6733.4.2016 z dnia 03.11.2016 r. wydanej Gminie Iwaniska, dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: 

2019-08-06 10:25:06 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

POSTANOWIENIE dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w Decyzji Wójta Gminy Iwaniska o warunkach zabudowy znak: RG.6733.4.2016 z dnia 03.11.2016 r. wydanej Gminie Iwaniska, dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:
• targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym
z sanitariatami, straganami i przynależną infrastrukturą techniczną;
więcej»