OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2023r.

2023-01-27 20:23:21 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2023r. w dniu 27.01.2023r. zostało wydane postanowienie o sprostowanie z urzędu Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RG.6733.11.2022 z dnia 07.11.2022 dotyczącą przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „OPA4435A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 190 obręb Mydłów, gmina Iwaniska.
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 24.01.2023r.

2023-01-24 20:22:46 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 24.01.2023r.
więcej»

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie wapieni z części złoża „Wymysłów”, położonego w miejscowości Kobylany, gminie Opatów.

2022-10-18 11:31:24 OBWIESZCZENIA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie wapieni z części złoża „Wymysłów”, położonego w miejscowości Kobylany, gminie Opatów. więcej»

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Janczyce I

2022-10-18 11:21:14 OBWIESZCZENIA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Janczyce I ", więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 02.07.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod n

2021-07-05 21:50:18 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 02.07.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN-15kV Opatów- Iwaniska odg. Stobiec 3 i 4 na linię kablową”

więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia dnia 23.06.2021r. -RG.6220.1.2021

2021-06-24 12:09:12 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
o wydanie opinii/uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami realizowanego na działkach 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 34/3, 606/1, 35, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41, 42/1, 43/1 obręb Wojnowice, gmina Iwaniska. więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia dnia 23.06.2021r. -RG.6220.1.2021

2021-06-24 12:05:39 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami realizowanego na działkach 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 34/3, 606/1, 35, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41, 42/1, 43/1 obręb Wojnowice, gmina Iwaniska. więcej»

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami

2021-06-03 21:10:32 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i do

2021-06-03 18:05:56 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IWANISKA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2021-05-01 22:10:26 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IWANISKA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych”, tj.: studni głębinowej o głębokości 60,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, dla zapotrzebowania Q = 9,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Wojnowice, na działce o nr ewid. 511 – obręb Wojnowice gmina Iwaniska”
więcej»