Archiwum przetargów

Opublikowany: 2023-10-31 12:25:01
Wygasł: 2023-11-22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Mydłów, gmina Iwaniska

Opublikowany: 2023-03-14 15:31:03
Wygasł: 2023-03-31

Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS -- postępowanie o udzielenie zamówienia jest udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2010e695-c264-11ed-b311-9aae6ad31be8

Opublikowany: 2023-03-07 08:33:53
Wygasł: 2023-03-29

WYKAZ Nieruchomości- lokalu przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym położonego w Iwaniskach przy ul. Opatowskiej 23 ( zajezdnia autobusowa).

Opublikowany: 2023-02-17 21:07:16
Wygasł: 2023-03-01

Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Iwaniska do ośrodków szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki.

Opublikowany: 2023-02-08 19:30:04
Wygasł: 2023-02-24

Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS -- postępowanie o udzielenie zamówienia jest udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f72993e9-a79b-11ed-9236-36fed59ea7dd

Opublikowany: 2023-01-24 20:45:50
Wygasł: 2023-02-28

Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2023 roku

Opublikowany: 2023-01-20 13:32:53
Wygasł: 2023-02-07

Wykończenie i doposażenie budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli im. Biskupa Jana Chrapka -- postępowanie o udzielenie zamówienia jest udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f70e23bf-98a8-11ed-b4ea-f64d350121d2

Opublikowany: 2023-01-20 13:26:30
Wygasł: 2023-02-08

Wykonanie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w roku 2023

Opublikowany: 2023-01-16 11:10:34
Wygasł: 2023-01-26

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS”,

Opublikowany: 2023-01-12 10:43:08
Wygasł: 2023-01-26

„Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydłowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj” postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia są udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-06565a95-90e0-11ed-b4ea-f64d350121d2

Opublikowany: 2023-01-04 13:15:21
Wygasł: 2023-01-17

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska

Opublikowany: 2022-12-29 13:19:27
Wygasł: 2023-01-30

Unieważnienie postępowania na .„Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2023 roku”,

Opublikowany: 2022-12-23 10:31:17
Wygasł: 2022-12-30

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert: Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS

Opublikowany: 2022-12-22 15:14:02
Wygasł: 2022-12-30

Informacja z otwarcia ofert --Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS

Opublikowany: 2022-12-22 10:38:26
Wygasł: 2022-12-30

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - „Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS”

Opublikowany: 2022-12-07 15:27:05
Wygasł: 2022-12-23

Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS

Opublikowany: 2022-12-07 11:56:49
Wygasł: 2022-12-29

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów

Opublikowany: 2022-12-05 13:19:32
Wygasł: 2022-12-10

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA --„Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydłowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj”,

Opublikowany: 2022-12-01 15:18:44
Wygasł: 2022-12-10

Informacja z otwarcia ofert Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydłowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2022-12-05 13:40:55
Wygasł: 2022-12-11

Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2023 roku


znalezionych: 672 na 34 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>